تقویم فارکس فکتوری روزانه- پی سی ام بروکرز

تحلیل-فاندامنتال-بازار-ارز16-می-2019

تحلیل فاندامنتال:• سهام آسیا شبانه معامله ترکیبی دارد.• پوندانگلیس/دلارآمریکا با توجه به بی ثباتی در موضوع برکسیت، تحت فشار است.• داده ناامیدکننده در آمریکا روی دلار این کشور فشار وارد میکند. سهام آسیا شبانه معامله ترکیبی داشت که در ابتدا بنابر افزایش گزارشاتی بود درمورد اینکه ترامپ قصد دارد در اعمال تعرفه ها روی واردات…

تقویم فارکس فکتوری روزانه- پی سی ام بروکرز

تحلیل-فاندامنتال-بازار-ارز15-می-2019

  تحلیل فاندامنتال: جهش سهام جهانی با تجدید خوشبینی های تجاری. پوندانگلیس/دلارآمریکا پس از داده کارگری انگلیس تحت فشار است. اعلام چهارمین دور رأی گیری از سوی ترزا می درمورد توافق خروج.   سهام جهانی دیروز و شبانه جهش داشت همراه با افزایش بیش از 2% شاخص CSI300 چین با توجه به رویکردهای تجاری مثبت…

تقویم فارکس فکتوری روزانه- پی سی ام بروکرز

تحلیل-فاندامنتال-بازار-ارز14-می-2019

  تحلیل فاندامنتال: سهام جهانی با توجه به تنش ها در روابط چین-آمریکا، معامله پایینی دارد. در بازار ارز، ین ژاپن دیروز پیش از ریتریس شبانه تقویت شد. پوندانگلیس/دلارآمریکا با توجه به ادامه بی ثباتی برکسیت، تحت فشار است.   سهام جهانی دیروز و شبانه با توجه به تنش های بیشتر در روابط تجاری چین-آمریکا…

تقویم فارکس فکتوری روزانه- پی سی ام بروکرز

تحلیل-فاندامنتال-بازار-ارز13-می-2019

  تحلیل فاندامنتال: بیشتر سهام جهانی هفته گذشته تحت فشار بود. پوندانگلیس/دلارآمریکا با توجه به پیشرفت اندک در گفت و گوهای بین حزبی، معامله پایینی داشت. یورو/دلارآمریکا پس از داده فراتر از انتظار حوزه یورو، صعود گسترده ای داشت.   بیشتر سهام جهانی هفته گذشته با توجه به تشدید تنش ها در روابط چین-آمریکا پس…

تقویم فارکس فکتوری روزانه- پی سی ام بروکرز

تحلیل-فاندامنتال-بازار-ارز10-می-2019

  تحلیل فاندامنتال: واشینگتن اقدام به افزایش تعرفه ها روی 200 بیلیون دلار واردات چینی تا 25% میکند. حزب حاکم ANC درآفریقای جنوبی، 2% از 75% آرای نوشته و شمارش شده را به دست آورد. پیش بینی می شود آرای سراسری 57.7% باشد. بازارها داده فعالیت اقتصادی انگلیس و CPI آمریکا را که امروز اعلام…

تقویم فارکس فکتوری روزانه- پی سی ام بروکرز

تحلیل-فاندامنتال-بازار-ارز09-می-2019

  تحلیل فاندامنتال: سهام آسیا پس از تشدید تنش ها در روابط چین-آمریکا، همچنان افت دارد. پوندانگلیس/دلارآمریکا دیروز با توجه به ادامه بی ثباتی در موضوع برکسیت معامله پایینی داشت. بازارها امروز نشست بانک مرکزی در نروژ را دنبال میکنند.   سهام آسیا شبانه پس از اینکه ترامپ بیان کرد سران چین « توافق را…

تقویم فارکس فکتوری روزانه- پی سی ام بروکرز

تحلیل-فاندامنتال-بازار-ارز08-می-2019

      تحلیل فاندامنتال: ریزش سهام جهانی، نزول دلارآمریکا/ین ژاپن و بازده ده ساله به دلیل تشدید تنش های تجاری آمریکا-چین معامله پایین پوندانگلیس/دلارآمریکا با ازبین رفتن امیدها درمورد توافق برکسیت در گفت و گوهای بین حزبی تمرکز امروز بازار برای بازارهای نوظهور روی انتخابات جنوب آفریقا   دیروز سهام جهانی با تهدید کاخ…

تقویم فارکس فکتوری روزانه- پی سی ام بروکرز

تحلیل-فاندامنتال-بازار-ارز07-می-2019

تحلیل فاندامنتال: سهام جهانی پس از تجدید بی ثباتی تجاری آمریکا-چین، سقوط میکند. تردید درمورد گفت و گوهای بین حزبی برکسیت، پوندانگلیس/دلارآمریکا را کمی پایین می آورد. رزرو بانک استرالیا با وجود انتظار بازار برای کاهش نرخ، نرخ ها را ثابت نگه می دارد.   سهام جهانی دیروز پس از تأیید خبر مذاکره کننده ارشد…

تقویم فارکس فکتوری روزانه- پی سی ام بروکرز

تحلیل-فاندامنتال-بازار-ارز03-می-2019

تحلیل فاندامنتال:• سهام آمریکا پس از نشست فدرال رزرو همچنان تحت فشار است.• بانک انگلیس دیروز همراه با کمی لحن صعودی، نرخ ها را نگه داشت.• بازارها گزارش کارگری امروز آمریکا را در ساعت 13:30 به وقت تابستانی گرینویچ دنبال میکنند. سهام آمریکا دیروز به دنبال آخرین نشست فدرال رزرو این کشور، تحت فشار قرار…

تقویم فارکس فکتوری روزانه- پی سی ام بروکرز

تحلیل-فاندامنتال-بازار-ارز02-می-2019

تحلیل فاندامنتال: سهام آمریکا پس از نشست فدرال رزرو تحت فشار است. امروز در انگلیس انتخابات محلی انجام می شود. بازارها نیز نشست بانک انگلیس را در ساعت 12:00 به وقت تابستانی گرینویچ دنبال میکنند.   سهام آمریکا دیروز پس از اینکه فدرال رزرو سیاست پولی خود را تغییری نداد و موضع شکیبایی خود را…