تقویم اقتصادی

تقویم اقتصادی تقویم اقتصادی 2020/08/05

    زمان:3:15                           ارز:دلارنیوزلند                   واقعی:                   پیش بینی:-2.0%                             پیشین:0.7%                        نمودار: تغییرات اشتغال سه ماهه منبع: آمار نیوزلند(آخرین اعلامیه). معیار: تغییر در تعداد افراد شاغل. اثرمعمول: واقعی بهتر از پیش بینی برای ارز است. بسامد: سه ماهه حدود 35 روز پس از پایان ماه. اعلام بعدی: 4 نوامبر 2020. توضیح: اگرچه این داده باتأخیر زیادی منتشر…

تقویم اقتصادی

تقویم اقتصادی تقویم اقتصادی 2020/08/03

Is   زمان:18:30        ارز:دلارآمریکا                   واقعی:                   پیش بینی:53.6                 پیشین:52.6                        نمودار: PMI تولید ISM منبع: انستیتو مدیریت عرضه(آخرین اعلامیه). معیار: سطحی از شاخص پراکندگی مبتنی بر مدیران خرید بررسی شده در صنعت تولید. اثرمعمول: واقعی بهتر از پیش بینی برای ارز است. بسامد: ماهانه در نخستین روز کاری پس از پایان ماه. اعلام بعدی: 1 سپتامبر 2020.…

تقویم اقتصادی

تقویم اقتصادی تقویم اقتصادی 2020/07/31

  زمان:5:30           ارز:یوان چین                      واقعی:                   پیش بینی:50.8  پیشین:50.9                         نمودار: PMI تولید منبع: CFLP( آخرین اعلامیه). معیار: سطحی از شاخص پراکندگی مبتنی بر مدیران خرید بررسی شده در صنعت تولید. اثرمعمول: واقعی بهتر از پیش بینی برای ارز است. بسامد: ماهانه در آخرین روز در ماه جاری. اعلام بعدی: 31 اوت 2020. توضیح: بالای 50.0 نشانه…

تقویم اقتصادی

تقویم اقتصادی تقویم اقتصادی 2020/07/21

  زمان:7:00                           ارز:دلاراسترالیا                  واقعی:                   پیش بینی:            پیشین:                   نمودار: سخنرانی ریاست رزرو بانک استرالیا، لاو شرح: به منظور سخنرانی ماهواره ای باعنوان ” کووید-19، بازار کار و بالانس شیت های بخش عمومی“ در بنیاد آنیکا Anika. منبع: رزرو بانک استرالیا(آخرین اعلامیه). سخنران: فیلیپ لاو. اثرمعمول: تمایل بیش از انتظار به افزایش نرخ بهره برای ارزش…

تقویم اقتصادی

تقویم اقتصادی تقویم اقتصادی 2020/07/16

  زمان:3:15                           ارز:دلارنیوزلند                   واقعی:                   پیش بینی:0.5-%                             پیشین:0.8%                        نمودار: CPI سه ماهه منبع: آمار نیوزلند(آخرین اعلامیه). معیار: تغییر در قیمت کالاها و خدمات خریداری شده از سوی مصرف کننده. اثرمعمول: واقعی بهتر از پیش بینی برای ارز است. بسامد: سه ماهه حدود 18 روز پس از پایان سه ماه. اعلام بعدی: 15 اکتبر 2020. توضیح:…

تقویم اقتصادی

تقویم اقتصادی تقویم اقتصادی 2020/07/07

  زمان: 9:00                           ارز: دلاراسترالیا                 واقعی:                   پیش بینی: 0.25%              پیشین: 0.25%                     نمودار: نرخ نقدینگی منبع: رزرو بانک استرالیا(آخرین اعلامیه). معیار: نرخ بهره تغییر کرده در وام های شبانه بین واسطه های مالی. اثرمعمول: واقعی بهتر از پیش بینی برای ارز است. بسامد: نخستین سه شنبه ماه به جز ژانویه. اعلام بعدی: 4 اوت…

تقویم اقتصادی

تقویم اقتصادی تقویم اقتصادی 2020/07/06

  زمان:18:30                        ارز: دلارآمریکا                  واقعی:                   پیش بینی:50.0   پیشین:   45.4     نمودار: PMI غیرتولید ‌‌ISM منبع: انستیتو مدیریت عرضه(آخرین اعلامیه). معیار: سطحی از شاخص پراکندگی مبتنی بر مدیران خرید بررسی شده به جز صنعت تولید. اثرمعمول: واقعی بهتر از پیش بینی برای ارز است. بسامد: ماهانه در سومین روز کاری پس از پایان ماه. اعلام بعدی: 5…

تقویم اقتصادی

تقویم اقتصادی تقویم اقتصادی 2020/07/02

  زمان: 17:00                        ارز: دلارآمریکا                  واقعی:                   پیش بینی:0.8-%                             پیشین:1.0-%                     نمودار: میانگین ماهانه درآمدهای ساعتی منبع: دفتر آمار کارگری آمریکا(آخرین اعلامیه). معیار: تغییر در بهای پرداختی به ازای کارگر از سوی کسب و کار به جز صنعت کشاورزی. اثرمعمول: واقعی بهتر از پیش بینی برای ارز است. بسامد: ماهانه معمولا در نخستین جمعه پس…

تقویم اقتصادی

تقویم اقتصادی تقویم اقتصادی 2020/07/01

  زمان: 16:45                       ارز: دلارآمریکا                  واقعی:                   پیش بینی:2850k                             پیشین:-2760k                    نمودار: تغییرات اشتغال غیرکشاورزی ADP منبع: انستیتو پردازش خودکار داده(آخرین اعلامیه). معیار: تغییرات براورد شده در تعداد افراد شاغل طی ماه گذشته به جز صنعت کشاورزی و دولتی. اثرمعمول: واقعی بهتر از پیش بینی برای ارز است. بسامد: ماهانه حدود 2 روز پس از پایان…

تقویم اقتصادی

تقویم اقتصادی 2020/06/30

  زمان:5:30                           ارز: یوان چین                     واقعی: 50.9                        پیش بینی: 50.4 پیشین: 50.6                        نمودار: PMI تولید منبع: CFLP( آخرین اعلامیه). معیار: سطحی از شاخص پراکندگی مبتنی بر مدیران خرید در صنعت تولید. اثرمعمول: واقعی بهتر از پیش بینی برای ارز است. بسامد: ماهانه در آخرین روز ماه جاری. اعلام بعدی: 31جولای 2020. توضیح: بالای 50.0…