تقویم فارکس فکتوری روزانه

تیترهای داغ و خلاصه اخبار و تحلیل روزانه –14نوامبر2019

  معامله نسبتا پایین دلارکانادا در بازار صبح رشد غیرمنتظره تولید صنعتی حوزه یورو در ماه سپتامبر کاهش رشد تورم انگلیس تا کف 3 سال در ماه اکتبر رشد اقتصادی ژاپن با پایین ترین سرعت طی یک سال در سه ماهه سوم 2019   نفت خام: معامله بالای نفت پیش از داده هفتگی ذخیره نفتی…

تقویم فارکس فکتوری روزانه

تیترهای داغ و خلاصه اخبار و تحلیل روزانه –13نوامبر2019

  نقره: معامله فلز سفید بر پایه قوی تر در بازار امروز صبح صعود شاخص اطمینان مصرف کننده وست پک استرالیا در ماه نوامبر معامله پایین دلارکانادا در بازار آسیا ادامه صعودهای فرانک سوئیس در بازار صبح   صعود غیرمنتظره شاخص تمایلات اقتصادی ZEW حوزه یورو در ماه نوامبر به مدت 24 ساعت تا ساعت…

تقویم فارکس فکتوری روزانه

تیترهای داغ و خلاصه اخبار و تحلیل روزانه –11نوامبر2019

افزایش غیرمنتظره مازاد تجاری آلمان در ماه سپتامبر ثبات نرخ بیکاری سوئیس در ماه اکتبر افت غیرمنتظره خانه سازی کانادا در ماه اکتبر معامله دلاراسترالیا یک تاد پایین تر در بازار آسیا   نفت خام: معامله پایین نفت خام در بازار آسیا به مدت 24 ساعت تا ساعت23 به وقت گرینویچ نفت خام دربرابر دلارآمریکا…

تقویم فارکس فکتوری روزانه

تیترهای داغ و خلاصه اخبار و تحلیل روزانه –07نوامبر2019

  معامله بسیارپایین شاخص های آسیا با توجه به ادامه تمرکز بر اخبار توافق تجاری IMF(صندوق بین المللی پول) پیش بینی رشد حوزه یورو در سال 2019 را تا 2% کاهش داد. صندوق بین المللی پول: اقتصاد بریتانیا در سال 2019 حدود 2% رشد دارد. کاهش PMI Ivey کانادا طی 5 سال در ماه اکتبر…

تقویم فارکس فکتوری روزانه

تیترهای داغ و خلاصه اخبار و تحلیل روزانه –06نوامبر2019

  ترکیب معاملات شاخص های آسیا پس از صعودهای اخیر. افت بیش از انتظار PMI خدماتی Nikkei ژاپن در ماه اکتبر معامله دلار استرالیا یک تاد بالاتر در بازار آسیا معامله نسبتا بالای فرانک سوئیس در بازار صبح   افت شاخص قیمت تولید کننده حوزه یورو در ماه سپتامبر به مدت 24 ساعت تا ساعت…

تقویم فارکس فکتوری روزانه

تیترهای داغ و خلاصه اخبار و تحلیل روزانه –05نوامبر2019

  افت شاخص موقعیت مصرف کننده SECO سوئیس در سه ماهه چهارم 2019 نقره: معامله فلز سفید بر پایه ضعیف تر در بازار امروز صبح معامله پایین ین ژاپن پیش از گزارشات نشست بانک این کشور معامله دلارکانادا یک تاد پایین تر در بازار آسیا   کاهش PMI ساخت و ساز انگلیس برای ششمین ماه…

تقویم فارکس فکتوری روزانه

تیترهای داغ و خلاصه اخبار و تحلیل روزانه –04نوامبر2019

  معامله نسبتا پایین ین ژاپن در بازار آسیا رشد PMI تولید انگلیس در ماه اکتبر افت شاخص قیمت مصرف کننده سوئیس در ماه اکتبر نقره: معامله فلز سفید بر پایه قوی تر در بازار امروز صبح   معامله یورو یک تاد بالاتر در بازار آسیا به مدت 24 ساعت تا ساعت 23 به وقت…

تقویم فارکس فکتوری روزانه

تیترهای داغ و خلاصه اخبار و تحلیل روزانه –01نوامبر2019

  صعود غیرمنتظره شاخص اطمینان مصرف کننده ژاپن در ماه اکتبر معامله بالای فرانک سوئیس در بازار صبح صعود تولید ناخالص ملی کانادا در ماه اوت افت شاخص عملکرد تولید AIG استرالیا در ماه اکتبر   رشد فراتر از انتظار اقتصاد حوزه یورو در سه ماهه سوم 2019 به مدت 24 ساعت تا ساعت 23…

تقویم فارکس فکتوری روزانه

تیترهای داغ و خلاصه اخبار و تحلیل روزانه –30اکتبر2019

  کاهش سراسری معامله سهام با توجه به اخبار مربوط به توافق تجاری آمریکا/چین سقوط اعتبار خالص مصرف کننده انگلیس تا سطح 5سال در ماه سپتامبر رشد برآورد شده شاخص قیمت مصرف کننده استرالیا در سه ماهه سوم 2019 صعود غیرمنتظره بخش زیادی از معاملات خرده فروشی ژاپن طی 5سال در ماه سپتامبر    …

تقویم فارکس فکتوری روزانه

تیترهای داغ و خلاصه اخبار و تحلیل روزانه –29 اکتبر2019

  نقره: معامله فلز سفید برپایه ضعیف تر در بازار امروز صبح ادامه صعودهای دلاراسترالیا در بازار آسیا معامله فرانک سوئیس یک تاد بالاتر در بازار صبح رشد کمتر از میزان انتظار عرضه پولی M3 حوزه یورو در ماه سپتامبر     معامله فلت ین ژاپن در بازار آسیا به مدت 24 ساعت تا ساعت…