رویه حفاظت (Privacy Policy)

کارگزاری پی سی ام هیچگونه اطلاعات مربوط به شما را بدون اجازه صریح آن به دیگران نخواهد داد. وب سایت رسمی شرکت ( pcmbrokers.com ) و سایر دامنه های آن با استفاده از فرمهایی اطلاعات تماس کاربران (مانند نام، آدرس، شماره تلفن تماس، پست الکترونیک و …)را دریافت و برای  درخواستها و دریافت نظرات و پیشنهادات درباره خدمات از آنها استفاده مینماید. سیستم یکپارچه سایت برای هر کاربر یک حساب کاربری ایجاد میکند..

امنیت وب سایت  دارای سطح مناسبی از کنترل برای جلوگیری از، سوء استفاده، ازدست رفتن و یا جابجایی اطلاعات می باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment