درباره بورس دوبی
دوبی از نظر تاریخی به عنوان مرکز تجارت و معاملات فیزیکی نه تنها طلا بلکه بسیاری از کالاهای دیگر معروف بوده است و از این رو، تشکیل بورس طلا و کالای دوبی، گام منطقی دیگری برای این منطقه و اقتصاد محلی می باشد. بورس طلا و کالای دوبی در نوامبر سال 2005 به عنوام اولین مرکز معاملات بازار مشتقه در منطقه تاسیس شد و امروزه به عنوان بورس پیشرو چنین معاملاتی در خاورمیانه مطرح است.

بورس طلا و کالای دوبی[1] از پیشگامان مرکز چندگانه کالاهای دوبی[2]، بورس فناوریهای مالی[3] و بورس معاملات چندگانه[4] کالاهای هند است. مدیریت تیم بورس طلا و کالای دوبی، در دست افراد ارشد و خبره ای که سالهای زیادی را در بخشهای معاملات کالاها، سهام، سرویس های مالی و صنعتی فعالیت کرده اند و دارای تجریه و تخصص کافی هستند. این ویژگی می تواند پشتوانه ای برای موفقیت این بورس باشد.

مزایای انجام معاملات در بازار بورس طلا و کالای دوبی
تنوع ارایه در معاملات فیوچر به فعالان بازارهای معاملات فیزیکی کالاها، از جمله تولید کنندگان، سازندگان و مصرف کندگان و ارایه ابزارهای پیشرفته، فرصتی را برای کنترل ریسک قیمت های ارایه شده فراهم می سازد. چنین ابزارهایی برای مدیریت ریسک برای تولید کنندگان تا کنون در خاورمیانه در دسترس نبوده است. بورس طلا و کالای دوبی فرصتهای معاملاتی برای مجامع مالی و شرکتهای سرمایه گذاری در خاورمیانه و سراسر جهان فراهم می سازد و امکان دسترسی به انبوهی از معاملات کالاها و مشتقات ارزها دسترسی را فراهم می سازد.

  • تضمین تسویه و کاهش ریسک انجام معاملات با طرفین از سوی شرکت تسویه کالاهای دوبی که شرکت تابع و 100% متعلق به بورس طلا و کالای دوبی
  • مزیت انجام معامله و تسویه تجاری با امارات متحده عربی که مشمول مالیاتهای و قوانین نظارتی داخلی می شود
  • ساختار ساده هزینه ها- یک هزینه برای تمامی معامله گران. همه شرکت کنندگان در بازار، چه معامله گران بازرگانی و چه غیر بازرگانی، یک نوع هزینه مارجین پرداخت می کنند
  • دسترسی آزاد به نقدینگی منطقه ای و بین المللی
  • مدیریت مستحکم ریسک معاملاتی و سیستمهای نظارتی
  • انجام معاملات به طور منظم بین ساعات 7 صبح تا 11:30بعد ظهر ( وقت محلی: 4+ جی ام تی)
  • تحت نظارت نهاد بورس و کالاهای امارات متحده عربی


موقعیت جغرافیایی کشور امارات متحده عربی طوری است که در محدوده زمانی مناسبی برای اروپا و خاور دور قرار گرفته و از این رو، فرصتهای مناسبی برای انجام معاملات فلزات گرانبها، فلزات پایه، انرژی و ارز بوجود می آورد.


[1] Dubai Gold & Commodities Exchange (DGCX)
[2] Dubai Multi Commodities Centre (DMCC)
[3] Financial Technologies (India) Limited
[4] Multi Commodity Exchange of India Limited (MCX)
 

 مقدمه
معاملات آتي در بورس طلاي دبي بصورت الكترونيكي انجام مي شود كه شرح كامل آن در بخش قوانین و مقررات بورس دوبی درج گرديده است . به منظور آشنايي كلي با رويه معاملاتي DGCX بخش قوانين و مقررات بورس بورس فوق، نحوه معامله آتي و روش اجرايي آن در ادامه مختصرا توضيح داده مي شود.
 
 
انتخاب كارگزار
 
كارگزار طبق شرايط بورس انتخاب و پس از تائيد وي مجاز به معامله از طرف سرمايه گذار مي شود. اسامي كارگزاراني كه مجاز به معامله در بورس هستند در سايت قرارداده شده است
 
يك عضو كارگزار بورس واسطه اي بين سرمايه گذار و بورس مي باشد.
نقش يك كارگزار كه داراي شرايط كارگزاري است بعنوان برنامه ريز مالي و راهنماي مشتري مي باشد. كارگزار لازم است داراي توانائي و درك سرمايه گذاري و نيازهاي معاملاتي مشتري باشد و اطلاعات لازم را جهت به كمك مشتري در دست يابي به اهداف سرمايه گذاري در اختيار وي قرار دهد . سرمايه گذار ويا معامله گر قبل از انتخاب كارگزار بايد تلاش سختي نسبت به شناخت توانايي مالي كارگزار پيدا نمايد زيرا اعتبار يك كارگزار در بازار مانند انتخاب يك دكتر يا حقوقدان مي باشد.
 
كنترل مقررات اعضاي كارگزاري اعضاي كارگزاران بورس طلاي دبي توسط قوانين بورس ، قوانين اتا ق پاياپاي و مقررات تهيه شده توسط مقامات بورسهاي كشور امارات تحت كنترل مي باشند .كارگزاران مي بايست مجوز لازمه را جهت انجام فعاليتهاي كارگزاري در بورس طلاي دبي از مقامات فوق دريافت نموده باشند.
 
تعهدات اعضاي كارگزاران
 
بعضي از وظايف مهمي كه اعضاي كارگزاران نسبت به سرمايه گذاران دارند عبارتند از:
 
• قبل از شروع يك معامله، قراردادي بين كارگزار و مشتري جهت اجراي معامله تنظيم گردد.
•توافق و امضاي بيانيه ريسك توسط مشتري و نگهداري يك نسخه از آن نزد كارگزار و توضيح ريسكهاي موجود در انجام معاملات مشتقه (آتي) توسط كارگزار
• بررسي وضعيت توانايي مالي مشتري قبل از ورود او در انجام معامله
• انجام دستورات مشتري مگر اينكه دستورات وي مخالف قوانين بورس، اتاق پاياپاي ، مقررات دولتي و يا قوانين مربوطه ديگر باشد.
• محرمانه نگهداشتن معاملات و موقعيت معاملاتي مشتري
• تأئيد معاملات انجام شده مشتري از طرف وي تا پايان زمان قرارداد.
• انجام سفارشات مشتري به همان شكلي كه سفارشات را دريافت نموده است. جهت كليه (segregated client Account)
• ترتيب دادن يك حساب مخصوص جداگانه پولهايي كه از مشتريان دريافت مي نمايد . تمام واريزها و برداشتها از حساب مذكور بايد كاملاً طبق مقررات بورس انجام پذيرد.
• دادن اطمينان به بورس مبني بر اينكه هيچگونه تعهدي از مشتريان (دارندگان حساب ) خارج از حساب معاملاتي مذكور آنان در بورس اخذ نگرديده است.
• سپرده ها: اخذ سپرده از مشتري طبق دستورالعمل بورس انجام گيرد .
 
ضمناً ممكن است كارگزار بد ليل ارزيابي ريسك مشتري و اعتبار كم وي ، بيش از مقررات بورس از وي سپرده اخذ نمايد.
 
حقوق كارگزاران :
برخي از حقوق كارگزاران عبارتند از:
 
• حق هزينه كارگزاري شامل خدماتي است كه براي مشتري انجام مي دهد . بورس طلاي دبي نرخ ثابتي براي خدمات كارگزاري تعيين ننموده است.
 
 
• اخذ سپرده از مشتريان
 
• معلق نمودن و ختم موقعيت معاملاتي مشتريان هنگام عدم توانايي در پرداخت
 
• پرداخت بدهيها و ديون مشتري : كارگزار از طرف مشتري كليه سپرده ها ، هزينه ها، زيانها و غيره را كه در اثر انجام معامله وي بوجود آمده را مي پردازد.
 
تكميل فرمهاي درخواستي:
 
 
 
موافقت نامه كارگزار و مشتري:
 
هنگامي كه يك مشتري تصميم به انتخاب كارگزار گرفت . گام بعدي تكميل فرم قرارداد قانوني با است، مي باشد. « قرارداد مشتري و كارگزار » كارگزار كه موسوم به اين قرارداد بعنوان دستور العملي است كه كارگزار بايد آن را توسط مشتري تكم يل و طرفين آن را امضاء نمايند. كارگزاران بدون تكميل و امضاي فرم مذكور توسط مشتري حق انجام هيچگونه معامله اي را براي وي ندارند.
فرم قرارداد مذكور شامل حقوق گوناگون و تعهدات طرفين مي باشد. پيشنهاد مي شود مشتريان قبل از امضاي قرارداد، مندرجات آن را مطالعه و پ س از تطبيق با شرايط مذكور آن را امضاء نمايند.
 
فرم هويت و شناخت مشتري :
 
فرم مذكور شامل اخذ اطلاعات كامل شخصي از مشتري طراحي شده است . اين فرم بعنوان مدارك شناسائي مشتري براي بورس و مقامات قانوني ديگر مورد استفاده قرار مي گيرد.
اطلاعات اين فرم شامل : اطلاعات ضروري درباره مشتري مانند هويت شخصي، وضعيت حساب بانكي، ميزان توانايي ريسك معاملاتي ، وضعيت مالي، منابع درآمدي ، تعداد كارمندان، سن، اهداف سرمايه گذاري وي و غيره مي باشد.
 
بيانيه ريسك:
 
معامله مشتقه كالايي (آتي) براي افرادي كه دانش استفاده از آن را بطور جدي داشته ، سودمند است . از اين رو ريسكهاي مالي ذاتي در اين معاملات وجود دارد . بيانيه ريسك برخي از ريسكهاي عمومي معاملات آتي را آشكار مي نمايد . معاملات مذكور براي همگان سودمند نيست، لذا سرمايه گذاراني كه قصد چنين معاملاتي را دارند بايد اسناد و مدارك مربوطه را ب ررسي و ريسكهاي گوناگون آن را بشناسند. مشتريان بايد براي درك بهتر اين نوع معاملات، با كارگزاران مشورت نمايند . لازم است مشتري بالقوه بيانيه ريسك را مطالعه و پس از امضاء همراه با فرم هويت مشتري تحويل كارگزار خود نمايد.
 
چگونگي معامله آتي در بورس دبي:
 
انجام م عامله در بورس فوق بصورت الكترونيكي صورت مي پذيرد . كارگزار از طريق محل يا ايستگاه معاملات الكترونيكي كه در محل كار او نصب شده است به سيستم معاملاتي بورس متصل مي شود. ارتباط و اتصال كارگزار از طريق ايستگاه معاملات به سيستم معاملاتي بورس به شكل اينترنت و خطوط اجاره مخابراتي و غيره برقرار مي شود . پس از تكميل اسناد توسط مشتري و سپردن وديعه مورد نياز نزد بورس كه بعداً توضيح داده مي شود از طريق كارگزار بورس آ ماده ارائه سفارش به كارگزار و انجام معامله مي گردد.
كارگزار يك كد يكتا براي مشتري اختصاص مي دهد.
 
مشتري به كارگزار دستور انجام معامله را به طرق زير مي دهد:
 
• مشتري براي دستور خريد يا فروش يك كالا بصورت معاملات آتي با روشهاي گوناگوني مانند: تلفن، ايميل يا با مراجعه حضوري در اداره كارگزار وارد مرحله معامله خواهد شد . سپس كارگزار سفارش مشتري را از طريق سيستم الكترونيكي خود به همراه كد يكتاي مشتري وارد سيستم بورس مي نمايد.
 
• ممكن است مشتري متعاقب آن از كارگزار درخواست متصل شدن به سيستم الكترونيكي بورس از طريق منزل خود، اداره يا هر مكان مورد دلخواه خود را بنمايد.
 
كارگزار براي ايجاد چنين تسهيلاتي از مشتري هزينه هاي مربو طه را دريافت و سپس آنها را نصب خواهد كرد.
 
روش انجام معامله توسط كارگزار:
  
بورس پس از انجام معامله، تائيديه آن را از طريق سيستم الكترونيكي به كارگزار سفارش دهنده ارسال خواهد نمود . كارگزار مذكور نيز انجام معامله فوق را به اطلاع مشتري خواهد رساند . گرچه طبق مقررات بورس اعلام شده است كه كارگزار تأئيديه معامله را طي روز بعد به اطلاع مشتري برساند ولي كارگزاران جهت ارائه خدمات بهتر تأئيديه هاي مذكور را يا بلافاصله پس از انجام معامله يا در پايان همان روز به اطلاع مشتري مي رسانند.
 
نحوه پرداخت سپرده ها:
 بورس سيستم مد يريت ريسك پويا و سختي را به اجرا در مي آورد . بورس اجراي معاملات را از طريق سيستم الكترونيكي خود تأئيد مي نمايد.
در حالتي كه يكي از كارگزاران نسبت به ايفاي تعهدات خود يعني پرداخت و يا تحويل كالا قصور ورزد، بورس اطمينان مي دهدكه اين قصور تأثيري برطرف معامله گر نخواهد گذاشت . سيستم سپرده گذاري بخش جدايي ناپذير چنين سيستمي است.
 
شركت كننده در بازار ملزم به رعايت پرداخت سپرده ها بعنوان دستور العمل اجرايي مي باشد . سلسله مراتب وصول سپرده ها عبارتند از:
 
• اتاق پاياپاي بورس كه بطور كامل زير مجموعه بورس مي باشد، سپرده ها را از لايه اصلي (اوليه ) يعني از عضو اتاق پاياپاي دريافت مي نمايد.
• اعضاي اتاق پاياپاي به نوبه خود چنين سپرده هايي را از كارگزاران و معامله گران دريافت مي نمايند.
• اعضاي كارگزار نيز چنين سپرده هايي را از مشتريان دريافت مي نمايند. 1
 
 عضويت در بورس دبي به سه شكل زير مي باشد:
1) عضو كارگزار : اين گروه حق معامله در تمام بخشهاي عملياتي كه توسط بورس تعيين گرديده را دارا مي باشند .آنان مجاز به معامله براي خود يا از طرف مشتريان مي باشند . لازم است اين گروه داراي حداقل سرمايه اي كه توسط بورس تعيين گرديده و داراي شرايط و مقررات تعيين شده از طرف بورس باشند.
2) عضو معامله گر : اين گروه مجاز به معامله در برخي از كالاهايي كه توسط بورس اعلام شده، مي باشند . اين گروه فقط براي خود معامله مي نمايند.
3) عضو اتاق پاياپاي : گروه سوم تركيبي از دو گروه فوق مي باشند . آنان مي توانند بعنوان معا مله گر براي موسسات، بانكها و نهادهاي ديگر در بورس معامله نمايند و تسويه معاملات را انجام مي دهند.
 
انواع سپرده هاي قابل پرداخت:
 
سپرده اوليه:
 
 طبق دستور بورس مبلغي بعنوان سپرده اوليه براي هر قرارداد تعيين و معمولاً در مقايسه با كل مبلغ كالا، ميزان كمي مي باشد (مشخصات قرارداد نيز توسط بورس تعيين گرديده است ) براي نمونه، سپرده (% اوليه قابل پرداخت براي يك قرارداد آتي طلا به مبلغ كل 20800 دلار معادل 650 دلار (حدود 4 مي باشد. لازم است سپرده اوليه از طرف مشتري يا بصورت پيش پرداخت و يا همزمان با دستور سفارش خريد (فروش) صورت پذيرد.
 
سپرده تحويل:
 اين سپرده در ادامه توضيح داده مي شود.
 
بروز رساني حساب مشتري:
 
يكي از موارد معاملاتي در بورس انجام تسويه روزانه (دريافت سود / زيان) توسط مشتري مي باشد. چنانچه مشتري پس از استخراج و تعيين قيمت تسويه كه در پايان معاملات روزانه تو سط بورس مشخص مي شود، سود برده باشد، سود مربوطه از كانال عضو كارگزار به حساب وي واريز مي گردد. رويه فوق در مثال زير توضيح داده مي شود:
 
فرضاً يك مشتري پس از پرداخت سپرده اوليه به مبلغ 650 دلار در ماه آوريل يك قرارداد آتي ( 32 اونس طلا) را براي ماه جون خريداري مي نمايد.
 
قيمت خريد هر اونس طلا 595 دلار مي باشد و قيمت تسويه هر اونس 605 دلار تعيين مي گردد در نتيجه مشتري مذكور در هراونس 10 دلار سود برده است.
 
لذا در تاريخ 7 آوريل مبلغ 320 دلار از طرف بورس به حساب بستانكاري مشتري واريز مي گردد:
 
605-595 =10 دلار سود هر اونس
32 × 10 = 320 دلار سود يك قرارداد
 
چنانچه قيمت قرارداد فوق در روز 7 آوريل به 593 دلار كاهش يابد، در نتيجه ضرري معادل 12 دلار در هر اونس نسبت به قيمت تسويه روز قبل شامل مشتري خواهد گرديد يعني:
 
605-593 = 12 دلار زيان هر اونس
32 × 12 = 384 دلار زيان يك قرارداد
 
 
لذا لازم است مشتري مبلغ 384 دلار به حساب بورس واريز نمايد . براساس دستورالعمل بورس ، كارگزار موظف است سپرده هاي مشتريان را قبل از انجام سفارشات بعدي وي دريافت نمايد.
 
كارگزار بطور طبيعي از مشتري مي خواهد كه پيشاپيش سقف سپرده اوليه خود را بروز رساند.
 
كارگزار مي تواند مبلغ سپرده اوليه بيشتري را بمنظور پوشش ريسك مشتري نزد بورس بگذارد
 
(Delivery Margin) سپرده تحويل كالا
 
بدليل نوسانات قيمت طلا، در صورتي كه قرار باشد تحويل طلا به مشتري صورت گيرد، لازم است طرفين معامله علاوه بر پرداخت سپرده هاي تعيين شده نسبت به واريز سپرده تحويل كالا نيز اقدام نمايند لذا اخذ سپرده تحويل كالا علاوه بر سپرده اوليه و سپرده هاي مخصوص ديگر بوده كه توسط بورس تعيين و از مشتري دري افت مي شود و مربوط به وقتي است كه قراردادي وارد دوره زماني خاص تحويل مي شود.
 
براي مثال دوره زماني خاص تحويل براي قراردادهاي آتي كه در ماه جون منقضي مي شوند از تاريخ پايان ماه قبل تا پنجم ماه بعد مي باشد . در عمل بدين صورت است كه اگر يك مشتري تصميم به نگهداشتن موقعيت باز معاملاتي خود تا تاريخ تحويل را داشته باشد، لازم است سپرده تحويل را نزد كارگزار خود واريز نمايد.
 
براي مثال ميزان سپرده تحويل براي يك قرارداد آتي طلا 1920 دلار مي باشد ، لذا كل سپرده به شكل زير محاسبه مي شود:
 
كل سپرده دريافتي = سپرده تحويل + سپرده اوليه 480 + 1920 = دلار 2400
 
استراتژي معامله گر آتي:
 
مشتري در بورس مي تواند هر قراردادي را با تاريخهاي سررسيد متفاوت نسبت به يك كالا انتخاب نمايد براي مثال 6 قرارداد ليست شده براي دوره يكساله به شرح زير در بورس در هر لحظه آماده معامله است:
 
- قرارداد فوريه
- قرارداد آوريل
- قرارداد جون
- قرارداد اوت
- قرارداد اكتبر
- قرارداد دسامبر
 
مشتري براساس پيش بيني وضعيت قيمت در بازار آتي كالا، در آينده مي تواند آنها را انتخاب نمايد.
 
براي مثال چنانچه مشتري پيش بيني يك حركت برجسته اي در قيمتها ي طلا در ماه اوت داشته باشد، او نسبت به فروش يا خريد قرارداد آتي براساس درك خود از وضعيت قيمت در بازار اقدام خواهد نمود.
 
قراردادهاي باز و دوره تحويل:
 
لازم است مشتري پيش از انقضاي يك قرارداد، نسبت به موارد زير اقدام نمايد:
 
• موقعيت قرارداد باز خود را مختومه نمايد.
 
• موقعيت قرارداد باز خود را به قراردادهاي ماه هاي بعدي تغيير دهد.
 
• نسبت به تحويل دادن يا تحويل گرفتن كالا براساس موقعيت معاملاتي خود يعني در وضعيت تعيين (short) يا وضعيت فروشنده (long) خريدار تكليف نمايد.
 
 
براي مثال چنانچه ، يك مشتري در موقعيت خريد 10 قرارداد آتي طلا براي م اه جون مي باشد، بداند كه قرارداد ماه جون در پنجم جون منقضي مي شود بهرحال دوره زماني خاص تحويل قرارداد از تاريخ پايان ماه قبل شروع خواهد شد.
 
چنانچه يك خريدار علاقه اي به دريافت طلا نداشته باشد، لازم است موقعيت قرارداد باز خود را قبل از دوره زماني 5 روزه خاص تحويل مختومه نمايد.
 
در اين مثال مشتري (خريدار) شرايط متفاوت زير را پيش روي خود دارد كه مي تواند هر يك از آنها را انتخاب نمايد:
 
-1 با فروش تمام 10 قراردادي كه در دست دارد، موقعيت معاملاتي خود را مي بندد.
 
يا:
 
-2 دو موقعيت قرارداد ماه جون خود را بفروش رسانده و پرو نده آن دو را مي بندد و هشت قرارداد باقي مانده خود را براي ماه جون بصورت فروش همزمان و خريد براي ماه اوت تغيير مي دهد. در اين وضعيت گرچه او كليه موقعيتهاي معاملاتي خود را درماه جون خاتمه داده است ولي يك موقعيت جديد براي قرارداد ماه اوت بنفع خود باز كرده است.
 
يا :
 
-3 بخشي از موقعيت معاملاتي خود را با فروش سه قرارداد براي ماه جون مختومه و بخشي ديگر شامل سه قرارداد را بطور همزمان فروخته و سه قرارداد براي ماه اوت خريداري مي نمايد و 4 قرارداد طلا براي ماه جون را جهت تحويل گرفتن در دست نگه مي دارد.
 
يا:
-4 جهت تحويل گرفت ن طلا در خصوص تمام قراردادهاي ماه جون خود موقعيت معاملاتي خود را تا تاريخ سررسيد نگهداري مي نمايد.
 
مشتري در رابطه با تحويل كالا(طلا) بايد نكات زير را رعايت نمايد:
 
• مشتري بايد بدقت توجه نمايد چنانچه قراردادي وارد دوره زماني خاص تحويل ( 5 روز ) مناقصه تحويل طلا مي گردد، موظف است مبلغ سپرده تحويل را نسبت به موقعيت معاملاتي باز خود نزد كارگزار بسپارد.
 
• مشتري براي تحويل گرفتن طلا در تاريخ سررسيد قرارداد، لازم است حداكثر تا تاريخ سررسيد قرارداد، نسبت به واريز كل مبلغ مورد نظر معامله به حساب كارگزار اقدام نمايد.
• هنگامي كه يك مشتري درصدد نگهداري موقعيت معاملاتي فروش(short) خود تا سررسيد قرارداد بر مي آيد، لازم است طلاي مورد معامله را طبق مقررات بورس و مشخصات قرارداد تحويل نمايد.
 
تسويه مالي قرارداد
 
زمان اعلام تسويه توسط بورس يك روز پس از معامله است .
 
براي مثال چنانچه معامله اي در زمان T(دوشنبه) انجام شود تسويه قرارداد و بروز رساني حساب (Mark to Market) ، با بورس T+1 (سه شنبه) باید انجام شود
 
طبق برنامه بورس در خصوص دريافت و پرداخت حسابها لازم است كارگزار بدهي خود را قبل از ساعت 8 صبح روز بعد تسويه نموده و بورس نيز پرداختهاي خود را به كارگزار بعد از ساعت 12 انجام خواهد داد.
 
اين نكته قابل توجه است كه دريافت و پرداخت بموقع وجه در بورس براي يكپارچگي و آرامش در بازار داراي اهميت مي باشد.
 
كارگزاران و اعضاي اتاق پاياپاي ملزم به ايفاي تعهدات خود در چارچوب تعيين شده توسط بورس مي باشند .
 
هرگونه تأخير يا قصور در انجام تعهدات از طرف آنان منجر به قطع ارتباط معاملات الكترونيكي آنان خواهد شد .
 
لذا مشتري بايد توجه ويژه اي نسبت به تس ويه بموقع تعهدات خود نزد كارگزار نمايد و مبلغ بدهي خود را كه بايد به كارگزار پرداخت نمايد بطوركامل و بموقع پرداخت نموده تا كارگزار وي توانايي ايفاي تعهدات تسويه با بورس را داشته باشد.
 
از طرفي، يك مشتري مي تواند طلب خود را از كارگزار در روز بعد از تسويه معاملات ( T+1) دريافت نمايد . يعني پس از واريز وجه به حساب كارگزار از سوي بورس ، طلب مشتري قابل پردا خت است. ممكن است دريافت و پرداخت وجه در طي زمان محدود روزانه كه توسط بورس تعيين گرديده براي مشتري سخت باشد، لذا كارگزاران بايد توجه داشته باشند كه مبلغي بالاتر از سپرده هاي قابل پرداخت را از مشتريان دريافت و در حسابهاي آنان سپرده نمايند.
 
تصميم گيري كارگزار روي سپرده مشتري:
 
كارگزار مي تواند پس از ورود مشتري جهت انجام معامله براساس اعتبار وي به تشخيص خود، ميزان سپرده (بالاتر از نرخ مصوب ) را تعيين نمايد .
 
مشتري بعد از سپرده گذاري مجاز به شروع معامله با كارگزار مي گردد. همچنان، اگر مقرر گرديده مشتري وجهي را ا ز كارگزار دريافت نمايد، او مجاز است نسبت به برداشت مازاد حساب خود نزد كارگزار اقدام نمايد.
 
مشتري مي تواند مادامي كه مايل به معامله باشد ، حساب معاملات خود را نزد كارگزار فعال نگه دارد . چنانچه وي تصميم به بستن حساب معاملاتي و برداشت وجوه خود دارد، لازم است كليه تعهدات و بدهي هاي معاملاتي خود و نيز موقعيتهاي معاملاتي خود را مختومه و بطور كامل با كارگزار تسويه نمايد.
 
مراحل اجرايي معامله آتي در بورس طلاي دبي :
 
1- فرايند ثبت نام مشتري
 
-1-1 انتخاب كارگزار از فهرست كارگزاران مندرج در سايت بورس توسط مشتري
-2-1 مراجعه مشتري به يك كارگزاري
-3-1 تكميل قرارداد(تفاهم نامه) بين مشتري و كارگزار توسط مشتري
-4-1 امضاي قرارداد توسط طرفين جهت برقراري امكان معامله
-5-1 احراز هويت مشتري توسط كارگزار مبتني بر آئين نامه ها و مقررات در مورد مشتريان شامل:
 
• بررسي اطلاعات هويتي فرد يا شركت
 
• بررسي اعتبار مالي و گردش حساب هاي بانكي فرد يا شركت
 
• ميزان و منابع درآمد
 
• تعداد كارمندان شركت
 
• ميزان پذيرش ريسك
 
• هدف از حضور در بورس
 
-6-1 امضا و اخذ تاييد بيانيه ريسك توسط كارگزاري(در صورت تاييد صلاحيت مشتري)
 
-7-1 تحويل مدارك، قرارداد و بيانيه ريسك تاييد شده به كارگزاري
 
-8-1 اختصاص كد شناسايي يكتا به مشتري از طريق سيستم نرم افزاري بورس
 
2- انتخاب قرارداد و پرداخت سپرده
 
-1-2 اطلاع رساني قراردادهاي آتي قابل معامله توسط بورس از طريق سايت
-2-2 انتخاب قراردادهاي آتي توسط مشتري
-3-2 واريز سپرده اوليه به ميزان قرارداد موردنظر ( 4 درصد مبلغ معامله) توسط مشتري به حساب كارگزار(حساب واسطه بين بورس و كارگزار كه توسط بورس تعيين شده است)
 
تبصره ( 1): كارگزار به منظور پيشگيري ازمشكلات بعدي، معمولا در ابتدا سپرده اوليه بيشتري دريافت مي نمايد.
 
3- ثبت سفارش
-1-3 ثبت سفارش خريد/فروش توسط مشتري به يكي از روش هاي زير:
 
• كارگزار از طرف مشتري سفارش خريد/فروش كه از طريق تماس تلفني، ارسال Email و يا مراجعه حضوري دريافت نموده است را در سيستم بورس ثبت مي كند
 
• ثبت سفارش خريد/فروش توسط مشتري با برقراري ارتباط مستقيم با سيستم بورس و پرداخت هزينه هاي مربوطه
 
4- انطباق و انجام معامله
 
-1-4 انجام معاملات بصورت الكترونيك و اتوماتيك پس از انطباق(Match)
 
-2-4 واريز سود معاملات به حساب كارگزار و يا برداشت زيان از حساب كارگزار
 
5- اعلام تاييد معامله
 
-1-5 ارائه تاييد معامله از سوي بورس به كارگزار و يا مشتري بسته به اينكه سفارش توسط كارگزاري و يا مشتري ارسال شده باشد.(طبق مقررات كارگزار بايد تاييد معامله را در روز كاري بعد به مشتري اعلام كند ولي كارگزاري جهت تسريع كار و نشان دادن حسن نيت خود معمولا بلافاصله پس از انجام معامله و يا حداكثر تا پايان همان روز به اطلاع مشتري مي رساند)
 
6- عمليات پايان روز
 
-1-6 محاسبه قيمت تسويه قراردادها در پايان روز كاري معاملات آتي
 
7- واريز زيان و برداشت سود مشتريان
 
-1-7 چنانچه مشتري در اثر زيان در معامله به بورس بدهكار شود بايد مبلغ مزبور را تا قبل از ساعت 8 صبح روز بعد به حساب كارگزاري(حساب واسط) واريز نمايد.
-2-7 چنانچه مشتري در اثر سود معامله بستانكار شود، روز بعد مي تواند جهت دريافت سود به كارگزاري مراجعه كند.
 
تبصره( 2): عدم ايفاي تعهد مشتري و كارگزار درخصوص معاملات انجام شده باعث قطع ارتباط ب ا سيستم معاملات الكترونيكي مي شود.
 
8- مشتري مي تواند تا قبل از هفته اول ماه انقضاي قرارداد، به يكي از روش هاي زير عمل نمايد:
 
 
-1-8 تسويه نقدي (Cash settlement) :
 
در صورت خريد / فروش به هر مقدار قرارداد،موقعيت معكوس در معامله اتخاذ نموده و از بازار خارج شود چنانچه بخواهد در بازار بماند بطور همزمان اگر :
 
-2-8 جابجايي قرارداد فعلي(Roll Over) :
چنانچه بخواهد در بازار بماند بطور همزمان اگر موقعيت خريد دارد قرارداد خود را تبديل به فروش مي نمايد و بلافاصله مجددا خريد مي كند. همچنين اگر موقعيت فروش دارد قرارداد خود را تبديل به خريد مي نمايد و بلافاصله مجددا فروش مي كند.
9- تحويل:
 
چنانچه تا قبل از هفته اول ماه انقضاي قرارداد تسويه نقدي و يا Roll over ننماید تحويل بصورت زير انجام خواهد شد:
 
-1-9 جنانچه خريدار يا فروشنده در نظر داشته باشد نسبت به تحويل اقدام نمايد لازم است علاوه بر سپرده اوليه، سپرده اي به نام سپرده تحويل (Delivery margin) در هفته اول ماه سررسيد قرارداد، به حساب كارگزار واريز نمايد.
 
-2-9 واريز مبلغ كامل معامله منجر به تحويل، توسط خريدار حداكثر تا قبل از تاريخ سررسيد قرارداد
-3-9 آخرين مشتري فروشنده ملزم به تحويل كالا به خريدار از طريق بورس مي باشد.