طرح بونوس تشویقی بر روی واریز وب مانی - در حال اجرا

 10% بونوس واریز وب مانی – برداشت ریالیبونوس روی وب مانی


این بونوس به واریزی ها از 100 دلار به بالا از طریق وبمانی تعلق میگرد که مشتریان در زمان برداشت از طریق ریالی اقدام نمایند.

بنا به درخواست تعداد زیادی مشتریان که مایل بودند واریز و برداشت خود را محدود به یک روش خاص نکنند، پی سی ام بروکرز تصمیم گرفته است که برای افرادی که قصد دارند واریز وب مانی داشته باشند ولی برداشت ریالی با نرخ روز وب مانی انجام دهند این امر را میسر سازد.

 هیچ محدودیتی در میزان مبلغ واریزی ( از طریق وب مانی ) و میزان مبلغ برداشت ( از طریق ریالی ) وجود ندارد.


    مثالی برای بونوس :


اگر 1000 دلار توسط مشتری به حساب معاملاتی واریز شود میزان 1100 دلار برای ایشان شارژ میشود.


برداشت بونوس زمانی میسر است که به اندازه مقدار بونوس دریافت شده تقسیم بر 3، حجم معاملات بسته شده باشد. سپس مشتری میتواند پس از آن هر مقدار وب مانی خود را که قصد برداشت دارد با نرخ روز به صورت ریالی در حساب خود دریافت کند.

    این بونوس تنها یک بار قابل استفاده می باشد و به مدت 3 ماه معتبر است.


برای دریافت این بونوس تنها کافیست پس از ارسال رسید وجه وب مانی خود با ارسال یک تیکت این بونوس را درخواست نمائید.
 

برای افتتاح حساب کلیک کنید