فلزات اسپات و کامادیتی ها
فلزات اسپات و کامادیتی ها
 

لیست فلزات اسپات و کامادیتی ها

این بازار در ساعت 1:05 صبح دوشنبه باز و در ساعت1 صبح شنبه به وقت دبی بسته می شود.


در حساب هایی که لوریج انتخابی 200 است، لوریج طلا 100 می باشد.

در حساب هایی که لوریج انتخابی 400 است، لوریج طلا 200 می باشد.

در حساب هایی که لوریج انتخابی 500 است، لوریج طلا 250 می باشد.


 
 
 
No Symbol Instrument Name Tick Size Tick Vlaue COntract Size Margin
1 forex NZD XAU/USD Gold (Spot) 0.01 1 100 Ounce  1%
2 forex NZD XAG/USD Silver (Spot)  0.001  5 5000 Ounce 3%
3 Platinum Platinum 0.1 5 50 Ounce 5%
4 Palladium Palladium 0.1 10 100 Ounce 5%
5 Crude U.S Crude Oil 0.01 10 1000 Barrel 3%
6 Brent U. K Brent Oil 0.01 10 1000 Barrel 3%