30% بونوس ویژه انتقال از کار گزاری دیگر - در حال اجرا

30 درصد بونوس قابل ضرربونوس 30 درصد فارکس

پی سی ام بروکرز تصمیم گرفته است برای خوش آمدگویی به کلیه کاربرانی که مایلند حسابشان را از بروکرهایی که قطع همکاری کردند به بروکر پی سی ام انتقال دهند، 30 درصد بونوس قابل ضرر پیشنهاد بدهد.
این بونوس به مدت 90 روز می تواند مورد استفاده قرار بگیرد.
کاربران محترم کافیست پس از شارژ حساب خود، از طریق کابین تریدری اقدام به ارسال یک تیکت با عنوان "دریافت بونوس 30 درصد انتقال از کارگزاری دیگر" نمایند.
شرایط بهره مندی بونوس:
1. مینیمم دپوزیت جهت استفاده از بونوس 1000 دلار می باشد.
2. تریدر میتواند همیشه و در هر لحظه سود حساب خود را برداشت تماید. ولی در صورت برداشت سپرده قبل از پایان 3 ماه، مبلغ بونوس حذف میگردد.
3. بونوس بعد از پایان 3 ماه مدت استفاده حذف میگردد.