News

 

 

معامله گران ارجمند

اخبار فوق العاده ای داریم!

خرسندیم که به آگاهی شما برسانیم هزینه های سواپ را برای کلیه قراردادهای معاملاتی از تاریخ تعیین شده 2019-07-11 کاهش داده ایم که این کاهش کمک میکند تا با آسودگی خاطر بیشتری معامله کنید.

بنابراین میتوانید با پرداخت هزینه سواپ کمتری در مقایسه با گذشته، با ما کار کنید.

امیدواریم نهایت بهره را از این فرصت ببرید.

باآرزوی معامله ای خوب

ارادتمند

تیم سفارشات