اخبار اقتصادیتقویم فارکس فکتوری روزانه- پی سی ام بروکرز

تحلیل فاندامنتال:

• پارلمان انگلیس توافق برکسیت ترزا می را رد میکند

• جهش GDP انگلیس در ماه ژانویه

• سهام آسیا با توجه به نظرات تجاری منفی، سقوط میکندپوندانگلیس/دلارآمریکا دیروز پیش از دومین دور رأی گیری که شب گذشته انجام شد معامله پایینی داشت. این اتفاق پس از اعلامیه دادستان کل کاکس Cox افتاد که در آن بیان کرد « خطر قانونی برای تمهیدات مرز گمرکی همچنان تغییراتی نکرده است». همانگونه که انتظار داشتیم توافق خروج برکسیت با میزان آرای 391 مخالف به 242 موافق رد شدترزا می در گزارشی تأیید کرد که امروز رأی گیری دیگری برای خروج بدون توافق انجام خواهد شد و درصورت رد شدن، رأی گیری روز پنجشنبه درمورد وجود حمایت برای تمدید بند 50 خواهد بودتیم پژوهشی ما معتقد است که رأی گیری برای عدم توافق، امروز رد خواهد شد ولی حواشی شکست، نقش اصلی اخبار را دارد همانگونه که شکست بزرگ عدم توافق احتمالا به میزان قابل توجهی دسته برکسیت کنندگان سخت را در پارلمان تضعیف می کندGDP انگلیس برای ماه ژانویه جهش داشت و با رقم ماهانه +0.5% پس از رقم پیشین -0.4% بیرون آمد. این رقم بهتر از انتظارات بارکلیز و بازار بود ضمن اینکه عدد پایین ماه دسامبر را جبران میکند. همین رقم باعث می شود تا تیم پژوهش ما پیش بینی خود را برای GDP سه ماهه نخست انگلیس از 0.1% سه ماهه به 0.2% سه ماهه افزایش بدهندامروز صدراعظم انگلیس فیلیپ هاموند بیانیه بهارانه خود را اعلام میکند. درحالیکه تاحدودی تحت تأثیر موضوع برکسیت خواهد بود، این بیانیه دربردارنده پیش بینی های جدید درمورد رشد اقتصادی و سرمایه گذاری دولتی خواهد بود(تایمز مالی)سهام آسیا شبانه و پس از نظرات منفی از جانب نماینده تجاری آمریکا لایتزیر Lighthizer با توجه به گفت و گوهای تجاری چین/آمریکا، معامله پایینی داشت. او بیان کرد که خطر عدم موفقیت، مذاکرات را تهدید میکند و این «مسائل بسیار بسیار مهم» باید پیش از توافق حل شوند و نمی توان در این نقطه پیش بینی کرد چه اتفاقی میافتد. گفت و گوهای بیشتر بین مقامات چین و آمریکا امروز صورت می گیرد(تایمز مالی)