تقویم اقتصادیتقویم اقتصادی

 

زمان:13:00                         ارز:پوند                 واقعی:                   پیش بینی:0.0%                 پیشین:0.3%                       نمودار:

GDP ماهانه

منبع: اداره آمار ملی(آخرین اعلامیه).

معیار: تغییر در ارزش نهایی کالاها و خدمات تهیه شده.

اثر معمول: واقعی بهتر از پیش بینی برای ارز است.

بسامد: ماهانه حدود 40 روز پس از پایان ماه.

اعلام بعدی: 11 نوامبر 2019.

توضیح: منبع نخستین بار در جولای 2018 منتشر شد.

دلیل اهمیت برای معامله گر: معیاری گسترده از فعالیت اقتصادی و معیاری مهم از سلامت آن است.

مخفف: تولید ناخالص ملی(GDP).

 

 

زمان:13:00                         ارز:پوند                 واقعی:                   پیش بینی:0.1%                 پیشین:0.3%                       نمودار:

محصول تولیدی ماهانه

منبع: دفتر آمار ملی(آخرین اعلامیه).

معیار: تغییر در ارزش نهایی مبتنی بر تورم محصول تولیدی از سوی تولیدکننده.

اثر معمول: واقعی بهتر از پیش بینی برای ارز است.

بسامد: ماهانه حدود 40 روز پس از پایان ماه.

اعلام بعدی: 11نوامبر 2019.

توضیح: تولید 80% از تولید نهایی را از آن خود دارد و اثرزیادی روی بازار میگذارد.

دلیل اهمیت برای معامله گر: یک اندیکاتور مهم از سلامت اقتصادی است- تولید سریعا نسبت به افت و خیزهای چرخه کسب و کار واکنش نشان می دهد و مطابق است با موقعیت های مصرف کننده و سطوح اشتغال و درآمد.

نام دیگر: تولید کارخانه.

 

 

زمان:13:50                        ارز:پوند                 واقعی:                   پیش بینی:            پیشین:                   نمودار:

سخنرانی ریاست بانک انگلیس، مارک کارنی

شرح: به منظور سخنرانی در رویداد خط تولید اسکناس 20 پوندی در انگلیس.

منبع: بانک انگلیس(آخرین اعلامیه).

سخنران: مارک کارنی.

اثر معمول: تمایل بیش از انتظار به افزایش نرخ بهره برای ارزش ارز خوب است.

اعلام بعدی: 7نوامبر 2019.

توضیح: ریاست از جولای 2013- ژانویه 2020. اغلب طی سخنرانی های او شاهد نوساناتی در بازار ارز هستیم.

دلیل اهمیت برای معامله گر: کارنی در مقام ریاست بانک مرکزی که نرخ های بهره کوتاه مدت را کنترل میکند بیش از هر فرد دیگری بر ارزش ارز ملی اثر میگذارد. معامله گران تعهدات عمومی او را بررسی میکنند چرا که اغلب برای استخراج سرنخ های ظریف باتوجه به سیاست پولی آینده استفاده می شود.

مخفف: بانک انگلیس(BOE).

 

 

زمان:16:00                         ارز:یورو                واقعی:                   پیش بینی:            پیشین:                   نمودار:

گزارشات نشست سیاست پولی بانک مرکزی اروپا

منبع: بانک مرکزی اروپا(آخرین اعلامیه).

اثر معمول: تمایل بیش از انتظار به افزایش نرخ بهره برای ارزش ارز خوب است.

بسامد: 8بار درسال 4هفته پس از اعلامیه نرخ حداقلی پیشنهادی.

اعلام بعدی: 21نوامبر 2019.

توضیح: منبع نخستین بار در فوریه 2015 منتشر شد.

دلیل اهمیت برای معامله گر: گزارشی جزئی از تازه ترین نشست هیئت مدیره رزرو بانک مرکزی اروپا ضمن ارائه دیدگاهی عمیق نسبت به موقعیت های اقتصادی که بر تصمیمات آنها درمورد نقطه قرار گیری نرخ بهره اثر میگذارد.

مخفف: بانک مرکزی اروپا(ECB).

 

 

زمان:17:00                         ارز:دلارآمریکا   واقعی:                   پیش بینی:0.1%                 پیشین:0.1%                       نمودار:

CPI ماهانه

منبع: دفتر آمارکارگری(آخرین اعلامیه).

معیار: تغییر در قیمت کالاها و خدمات خریداری شده از سوی مصرف کننده.

اثر معمول: واقعی بهتر از پیش بینی برای ارز است.

بسامد: ماهانه حدود 16 روز پس از پایان ماه.

اعلام بعدی: 13 نوامبر 2019.

دلیل اهمیت برای معامله گر: قیمت مصرف کننده برای اکثریت تورم سراسری محاسبه می شود. تورم برای ارزش ارز اهمیت دارد چون افزایش قیمت منجر به این می شود که بانک مرکزی نرخ بهره را به دلیل قانون مهار تورم بالا ببرد.

در نتیجه: میانگین قیمت کالاها و خدمات گوناگون نمونه است و با نمونه پیشین مقایسه می شود.

مخفف: شاخص قیمت مصرف کننده(CPI).

 

 

زمان:17:00                         ارز:دلارآمریکا                   واقعی:   پیش بینی:0.2%                 پیشین:0.3%                       نمودار:

CPI core ماهانه

منبع: دفتر آمار کارگری(آخرین اعلامیه).

معیار: تغییر در قیمت کالاها و خدمات خریداری شده از سوی مصرف کننده به جز غذا و انرژی.

اثر معمول: واقعی بهتر از پیش بینی برای ارز است.

بسامد: ماهانه حدود 16 روز پس از پایان ماه.

اعلام بعدی: غذا و انرژی یک چهارم CPI شامل می شوند درحالیکه نوسان بسیار زیادی دارند و روند اصلی را تحت تأثیر قرار می دهند. FOMC و معامله گران معمولا توجه بیشتری به داده core دارند.

دلیل اهمیت برای معامله گر: قیمت مصرف کننده برای اکثریت تورم سراسری محاسبه می شود. تورم برای ارزش ارز اهمیت دارد چون افزایش قیمت منجر به این می شود که بانک مرکزی نرخ بهره را به دلیل قانون مهار تورم بالا ببرد.

نام دیگر: CPI به جز غذا و انرژی، CPI اصلی.

مخفف: شاخص قیمت مصرف کننده(CPI)، کمیته بازار آزاد فدرال(FOMC).