تقویم اقتصادیتقویم اقتصادی

 

زمان:2:15                           ارز:دلارنیوزلند   واقعی:                   پیش بینی:0.6%                 پیشین:0.6%                       نمودار:

CPI سه ماهه

منبع: آمار نیوزلند(آخرین اعلامیه).

معیار: تغییر در قیمت کالاها و خدمات خریداری شده از سوی مصرف کننده.

اثر معمول: واقعی بهتر از پیش بینی برای ارز است.

بسامد: سه ماهه حدود 18 روز پس از پایان سه ماه.

توضیح: این داده کاملا با داده تورم سایر کشورها مرتبط است ولی معیاری اولیه از قیمت مصرف کننده است که اثرات بسیار زیادی روی بازار میگذارد.

دلیل اهمیت برای معامله گر: قیمت مصرف کننده برای اکثریت تورم سراسری محاسبه می شود. تورم برای ارزش ارز اهمیت دارد چون افزایش قیمت منجر به این می شود که بانک مرکزی نرخ بهره را به دلیل قانون مهار تورم بالا ببرد.

در نتیجه: میانگین قیمت کالاها و خدمات گوناگون نمونه است که با نمونه پیشین قیاس می شود.

مخفف: شاخص قیمت مصرف کننده(CPI).

 

زمان:13:00                         ارز:پوند                 واقعی:                   پیش بینی:1.8%                 پیشین:1.7%                       نمودار:

CPI سالانه

منبع: دفتر آمار ملی(آخرین اعلامیه).

معیار: تغییر در قیمت کالاها و خدمات خریداری شده از سوی مصرف کننده.

اثر معمول: واقعی بهتر از پیش بینی برای ارز است.

بسامد: ماهانه حدود 16 روز پس از پایان ماه.

اعلام بعدی: 13نوامبر 2019.

توضیح: مهم ترین داده تورم انگلیس است و عدد هدف تورم بانک مرکزی می باشد.

دلیل اهمیت برای معامله گر: قیمت مصرف کننده برای اکثریت تورم سراسری محاسبه می شود. تورم برای ارزش ارز اهمیت دارد چون افزایش قیمت منجر به این می شود که بانک مرکزی نرخ بهره را به دلیل قانون مهار تورم بالا ببرد.

در نتیجه: میانگین قیمت کالاها و خدمات نمونه است و با نمونه پیشین در یک سال گذشته قیاس می شود.

مخفف: شاخص قیمت مصرف کننده(CPI).

 

 

زمان:17:00                         ارز:دلارکانادا     واقعی:                   پیش بینی:-0.3%                           پیشین:-0.1%                     نمودار:

CPI ماهانه

منبع: آمار کانادا(آخرین اعلامیه).

معیار: تغییر در قیمت کالاها و خدمات خریداری شده از سوی مصرف کننده.

اثر معمول: واقعی بهتر از پیش بینی برای ارز است.

بسامد: ماهانه 20 روز پس از پایان ماه.

اعلام بعدی: 20 نوامبر 2019.

توضیح: مهم ترین داده مرتبط با تورم است به دلیل اولیه بودن و مقیاس گسترده اش. همراه است با اعداد تنظیم شده غیرفصلی که در تقویم می آید چراکه تقویم به صورت معمول گزارش می شود.

دلیل اهمیت برای معامله گر: قیمت مصرف کننده برای اکثریت تورم سراسری محاسبه می شود. تورم برای ارزش ارز اهمیت دارد چون افزایش قیمت منجر به این می شود که بانک مرکزی نرخ بهره را به دلیل قانون مهار تورم بالا ببرد.

در نتیجه: میانگین قیمت کالاها و خدمات نمونه است و بانمونه پیشین قیاس می شود.

نام دیگر: همه آیتم های CPI.

مخفف: شاخص قیمت مصرف کننده(CPI).

 

 

زمان:17:00                         ارز:دلارآمریکا   واقعی:                   پیش بینی:0.2%                 پیشین:0.0%                       نمودار:

خرده فروشی core ماهانه

منبع: آمار آمریکا(آخرین اعلامیه).

معیار: تغییر در ارزش نهایی فروش در سطح خرده فروشی به جز ماشین.

اثر معمول: واقعی بهتر از پیش بینی برای ارز است.

بسامد: ماهانه حدود 13 روز پس از پایان ماه.

اعلام بعدی: 15نوامبر 2019.

توضیح: فروش ماشین برای حدود 20% از فروش در نظر گرفته می شود و نوسان زیادی دارد و روند اصلی را تحت تأثیر قرار می دهد. بااین اوصاف داده core معیاربهتری از ترندهای هزینه است.

نام دیگر: خرده فروشی به جز ماشین.

 

 

زمان:17:00                         ارز:دلارآمریکا   واقعی:                   پیش بینی:0.3%                 پیشین:0.4%                       نمودار:

خرده فروشی ماهانه

منبع: آمار آمریکا(آخرین اعلامیه).

معیار: تغییر در ارزش نهایی فروش در سطح خرده فروشی.

اثر معمول: واقعی بهتر از پیش بینی برای ارز است.

بسامد: ماهانه حدود 13 روز پس از پایان ماه.

اعلام بعدی: 15نوامبر 2019.

توضیح: نگاهی اولیه و گسترده به داده هزینه مصرف کننده است.

دلیل اهمیت برای معامله گر: معیاری اولیه از هزینه مصرف کننده است که برای اکثریت فعالیت اقتصادی در نظرگرفته می شود.

نام دیگر: خرده فروشی اولیه.

 

 

زمان:17:30                        ارز:پوند                واقعی:                   پیش بینی:            پیشین:                   نمودار:

سخنرانی ریاست بانک انگلیس، مارک کارنی

شرح: به منظور شرکت در پنل مباحثه در رویداد صندوق بین المللی پول در واشنگتن.

منبع: بانک انگلیس( آخرین اعلامیه).

سخنران: مارک کارنی.

اثر معمول: تمایل بیش از انتظار به افزایش نرخ بهره برای ارزش ارز خوب است.

اعلام بعدی: 17 اکتبر 2019.

توضیح: ریاست از جولای 2013- ژانویه 2020. اغلب طی سخنرانی های او شاهد نوساناتی در بازار ارز هستیم.

دلیل اهمیت برای معامله گر: کارنی در مقام ریاست بانک مرکزی که نرخ های بهره کوتاه مدت را کنترل میکند بیش از هر فرد دیگری بر ارزش ارز ملی اثر میگذارد. معامله گران تعهدات عمومی او را بررسی میکنند چرا که اغلب برای استخراج سرنخ های ظریف باتوجه به سیاست پولی آینده استفاده می شود.

مخفف: بانک انگلیس(BOE).