تقویم اقتصادیتقویم اقتصادی

 

زمان:0:30                           ارز:دلاراسترالیا  واقعی:                   پیش بینی:                            پیشین:                   نمودار:

سخنرانی ریاست رزرو بانک استرالیا، فیلیپ لاو

شرح: به منظور سخنرانی در مجمع صندوق بین المللی پول در واشنگتن همراه با پرسش و پاسخ.

منبع: رزرو بانک استرالیا(آخرین اعلامیه).

سخنران: فیلیپ لاو.

اثر معمول: تمایل بیش از انتظار به افزایش نرخ بهره برای ارزش ارز خوب است.

توضیح: ریاست از اکتبر 2016-سپتامبر 2023. اغلب طی سخنرانی های او شاهد نوساناتی در بازار ارز هستیم.

دلیل اهمیت برای معامله گر: لاو در مقام ریاست بانک مرکزی که نرخ های بهره کوتاه مدت را کنترل میکند بیش از هر فرد دیگری بر ارزش ارز ملی اثر میگذارد. معامله گران تعهدات عمومی او را بررسی میکنند چرا که اغلب برای استخراج سرنخ های ظریف باتوجه به سیاست پولی آینده استفاده می شود.

مخفف: رزرو بانک استرالیا(آخرین اعلامیه).

 

 

زمان:6:30                           ارز:یوان چین      واقعی:                   پیش بینی:6.1%                پیشین:6.2%                       نمودار:

GDP سه ماهه/سالانه

منبع: دفتر آمار ملی چین(آخرین اعلامیه).

معیار: تغییر در ارزش مبتنی بر تورم کالاها و خدمات تهیه شده.

اثر معمول: واقعی بهتر از پیش بینی برای ارز است.

بسامد: سه ماهه حدود 18روز پس از پایان ماه.

توضیح: این داده ارزش سه ماهه را در قیاس با همان دوره در سال گذشته در اختیار میگذارد. داده چین اثرگسترده ای روی بازارهای ارزی میگذارد که این به دلیل اثر این کشور روی اقتصاد جهانی و تمایلات سرمایه گذار است.

دلیل اهمیت برای معامله گر: معیاری گسترده از فعالیت اقتصادی و معیاری اولیه از سلامت آن است.

نام دیگر: GDP واقعی.

مخفف: تولید ناخالص ملی(GDP).

 

 

زمان:روز دوم                     ارز:یورو                واقعی:                   پیش بینی:                            پیشین:                   نمودار:

نشست اقتصادی اتحادیه اروپا

شرح: به منظور نشست درمورد سلسله ای از مسائل اقتصادجهانی از جمله برکسیت، توسعه اتحادیه اروپا، روابط با ترکیه و بودجه بلندمدت اتحادیه که محل برگزاری آن در بروکسل است.

منبع: کنسول اروپا(آخرین اعلامیه).

مخفف: اتحادیه اروپا(EU)، بانک مرکزی اروپا(ECB).

 

 

زمان:22:15                        ارز:پوند                واقعی:                   پیش بینی:                            پیشین:                   نمودار:

سخنرانی ریاست بانک انگلیس، مارک کارنی

شرح: به منظور سخنرانی در مجمع صندوق بین المللی پول در واشنگتن همراه با پرسش و پاسخ.

منبع: بانک انگلیس (آخرین اعلامیه).

سخنران: مارک کارنی.

اثر معمول: تمایل بیش از انتظار به افزایش نرخ بهره برای ارزش ارز خوب است.

اعلام بعدی: 7نوامبر 2019.

توضیح: ریاست از جولای 2013-ژانویه 2020. اغلب طی سخنرانی های او شاهد نوساناتی در بازار ارز هستیم.

دلیل اهمیت برای معامله گر: کارنی در مقام ریاست بانک مرکزی که نرخ های بهره کوتاه مدت را کنترل میکند بیش از هر فرد دیگری بر ارزش ارز ملی اثر میگذارد. معامله گران تعهدات عمومی او را بررسی میکنند چرا که اغلب برای استخراج سرنخ های ظریف باتوجه به سیاست پولی آینده استفاده می شود.

مخفف: بانک انگلیس(BOE).