تقویم اقتصادیتقویم اقتصادی

 

زمان:5:00            ارز:دلاراسترالیا                  واقعی:                   پیش بینی:-1.0%                           پیشین:7.6%                       نمودار:

مجوزهای ماهانه ساخت و ساز

منبع: دفتر آمار استرالیا(آخرین اعلامیه).

معیار: تغییر در تعداد مجوزهای صادر شده ساخت و ساز جدید.

اثر معمول: واقعی بهتر از پیش بینی برای ارز است.

بسامد: ماهانه حدود 30 روز پس از پایان ماه.

دلیل اهمیت برای معامله گر: معیاری عالی از فعالیت ساخت و ساز آینده است چرا که کسب مجوز دولتی نخستین گام در ساخت یک ساختمان جدید است. ساخت و ساز اهمیت دارد چون یک روند موجدار را ایجاد میکند از اشتغال زایی برای کارگران تا مقاطعه کاران و خدمات گوناگون برای سازندگان.

 

زمان:6:15                           ارز:یوان چین      واقعی:                   پیش بینی:51.5                  پیشین:51.7                          نمودار:

PMI تولید کایشین چین

منبع: مارکیت(آخرین اعلامیه).

معیار: سطحی از شاخص پراکندگی مبتنی بر مدیران خرید در صنعت تولید.

اثرمعمول: واقعی بهتر از پیش بینی برای ارز است.

بسامد: ماهانه معمولا در نخستین روز کاری پس از پایان ماه.

توضیح: بالای 50.0 نشانه توسعه صنعت و زیر این رقم کاهش است. دو نسخه از این گزارش بین فوریه 2011 و سپتامبر 2015 وجود داشت: فلش و نهایی. عنوان «پیشین» فهرست شده در آن دوره «واقعی» از زمان انتشار فلش است و بااین اوصاف داده «تاریخچه» ارتباطی ندارد.

دلیل اهمیت برای معامله گر: یک اندیکاتور مهم از سلامت اقتصادی است- تجارت سریعا نسبت به موقعیت های بازار واکنش نشان می دهد و مدیران خرید آنها احتمالا تازه ترین و مناسب ترین نگاه را نسبت به دیدگاه اقتصادی شرکت دارند.

در نتیجه: بررسی حدود 430 مدیر خرید که از آنها پرسیده میشود تا به سطح نسبی موقعیت های تجاری ازجمله اشتغال، تولید، سفارشات جدید، متصدیان تحویل و فهرست موجودی نمره بدهند.

مخفف: شاخص مدیران خرید(PMI).

 

 

 

زمان:18:30                        ارز:یورو                واقعی:                   پیش بینی:            پیشین:                   نمودار:

سخنرانی ریاست بانک مرکزی اروپا؛ کریستین لگارد

شرح: به منظور ادای سوگند در صحن پارلمان اروپا در بروکسل.

منبع: بانک مرکزی اروپا(آخرین اعلامیه).

سخنران: کریستین لگارد.

اثر معمول: تمایل بیش از انتظار به افزایش نرخ بهره برای ارزش ارز خوب است.

توضیح: ریاست از نوامبر 2019-نوامبر 2027. اغلب طی سخنرانی های او شاهد نوساناتی در بازار ارز هستیم.

دلیل اهمیت برای معامله گر: لگارد در مقام ریاست بانک مرکزی اروپا که نرخ های بهره کوتاه مدت را کنترل میکند بیش از هر فرد دیگری بر ارزش ارز ملی اثر میگذارد. معامله گران تعهدات عمومی او را بررسی میکنند چرا که اغلب برای استخراج سرنخ های ظریف باتوجه به سیاست پولی آینده استفاده می شود.

مخفف: بانک مرکزی اروپا(ECB).

 

 

زمان:19:30                         ارز:دلارآمریکا   واقعی:                   پیش بینی:49.2                   پیشین:48.3                          نمودار:

PMI تولید ISM

منبع: اداره مدیریت عرضه(آخرین اعلامیه).

معیار: سطحی از شاخص پراکندگی مبتنی بر مدیران خرید بررسی شده در صنعت تولید.

اثر معمول: واقعی بهتر از پیش بینی برای ارز است.

بسامد: ماهانه در نخستین روز کاری پس از پایان ماه.

اعلام بعدی: 2ژانویه 2020.

توضیح: بالای 50.0 نشانه توسعه و زیر این رقم معکوس است.

دلیل اهمیت برای معامله گر: یک اندیکاتور مهم از سلامت اقتصادی است- تجارت سریعا نسبت به موقعیت های بازار واکنش نشان می دهد و مدیران خرید آنها احتمالا تازه ترین و مناسب ترین نگاه را نسبت به دیدگاه اقتصادی شرکت دارند.

در نتیجه: بررسی حدود400 مدیر خرید که از آنها پرسیده میشود تا به سطح نسبی موقعیت های تجاری ازجمله اشتغال، تولید، سفارشات جدید، متصدیان تحویل و فهرست موجودی نمره بدهند.

نام دیگر: گزارش تولید ISM با موضوعیت کسب و کار.

مخفف: اداره مدیریت عرضه(ISM)، شاخص مدیران خرید(PMI).