تقویم اقتصادیتقویم اقتصادی

 

زمان:8:00                           ارز:دلاراسترالیا  واقعی:                   پیش بینی:            پیشین:                   نمودار:

بیانیه نرخ RBA

منبع: رزرو بانک استرالیا(آخرین اعلامیه).

اثر معمول: تمایل بیش از انتظار به افزایش نرخ بهره برای ارزش ارز خوب است.

بسامد: نخستین سه شنبه ماه به جز ژانویه.

اعلام بعدی: 3دسامبر 2019.

توضیح: تا دسامبر 2007 بیانیه فقط زمانی صادر می شد که نرخ نقدینگی تغییر میکرد.

دلیل اهمیت برای معامله گر: ابزاری مهم برای RBA جهت ارتباط با سرمایه گذاران است درمورد سیاست پولی. این بیانیه دربردارنده نتیجه رای آنها درمورد نرخ بهره و سایر مقیاس ها همراه با تفسیر و نظراتی درمورد موقعیت های اقتصادی اثرگذار بر رای آنها می باشد. از همه اینها مهم تر این بیانیه به بحث درمورد چشم انداز اقتصادی میپردازد و راه حل های مهمی را درمورد نتیجه تصمیم گیری آینده پیشنهاد میدهد.

نام دیگر: بیانیه نرخ بهره.

مخفف: رزرو بانک استرالیا(RBA).

 

 

زمان:18:00                         ارز:دلارکانادا     واقعی:                   پیش بینی:            پیشین:-1.0B                       نمودار:

حساب معاملاتی

منبع: آمار کانادا(آخرین اعلامیه).

معیار: تفاوت در ارزش کالاهای وارداتی و صادراتی طی ماه گزارش شده.

اثر معمول: واقعی بهتر از پیش بینی برای ارز است.

بسامد: ماهانه حدود 35 روز پس از پایان ماه.

اعلام بعدی: 5دسامبر 2019.

توضیح: تقاضای صادرات و ارز مستقیما باهم درارتباطند چراکه خارجی ها باید برای پرداخت صادرات ملی از ارز ملی خرید کنند. تقاضای صادرات همچنین بر قیمت و تولید داخلی اثر میگذارد.

نام دیگر: تجارت کالای بین الملل.

 

 

زمان:19:30                         ارز:دلارآمریکا   واقعی:                   پیش بینی:53.5   پیشین:52.6                          نمودار:

PMI غیرتولید ISM

منبع: موسسه مدیریت عرضه(آخرین اعلامیه).

معیار: سطحی از شاخص پراکندگی مبتنی بر مدیران خرید بررسی شده به جز صنعت تولید.

اثر معمول: واقعی بهتر از پیش بینی برای ارز است.

بسامد: ماهانه در سومین روز کاری پس از پایان ماه.

اعلام بعدی: 4دسامبر 2019.

توضیح: بالای 50.0 نشانه گسترش و زیر این رقم منفی است. منبع مجموعه را از ژانویه 2001 به تنظیم فصلی تغییر داد. منبع فرمول محاسبه مجموعه را از فوریه 2008 تغییر داد.

دلیل اهمیت برای معامله گر: یک اندیکاتور مهم از سلامت اقتصادی است- تجارت سریعا نسبت به موقعیت های بازار واکنش نشان می دهد و مدیران خرید آنها احتمالا تازه ترین و مناسب ترین نگاه را نسبت به دیدگاه اقتصادی شرکت دارند.

در نتیجه: بررسی حدود 400مدیر خرید که از آنها پرسیده میشود تا به سطح نسبی موقعیت های تجاری ازجمله اشتغال، تولید، سفارشات جدید، متصدیان تحویل و فهرست موجودی نمره بدهند.

نام دیگر: PMI خدماتی، گزارش تجاری ISM غیرتولید.

مخفف: موسسه مدیریت عرضه(ISM)، شاخص مدیران خرید(PMI).