تقویم اقتصادیتقویم اقتصادی
زمان:4:30                          ارز:پوندانگلیس   واقعی:                   پیش بینی:-0.1%                              پیشین:-0.1%                     نمودار:

GDP ماهانه

منبع: دفتر آمار ملی(آخرین اعلامیه).

معیار: تغییر در ارزش نهایی کالاها و خدمات تهیه شده.

اثر معمول: واقعی بهتر از پیش بینی برای ارز است.

بسامد: ماهانه حدود 40 روز پس از پایان ماه.

اعلام بعدی: 10 جولای 2019.

توضیح: منبع برای نخستین بار در جولای 2018 منتشر شد.

دلیل اهمیت برای معامله گر: معیاری گسترده از فعالیت اقتصادی و معیاری مهم از سلامت آن است.

مخفف: تولید ناخالص ملی(GDP).زمان:4:30                          ارز:پوندانگلیس   واقعی:                   پیش بینی:-1.1%                              پیشین:0.9%                       نمودار:

تولید ماهانه تولیدکننده

منبع: دفتر آمار ملی(آخرین اعلامیه).

معیار: تغییر در ارزش نهایی تورم تنظیمی تولید تولید کننده ها.

اثر معمول: واقعی بهتر از پیش بینی برای ارز است.

بسامد: ماهانه حدود 40 روز پس از پایان ماه.

اعلام بعدی: 10 جولای 2019.

توضیح: تولید، 80% از تولید صنعتی نهایی را شامل می شود و روی بازار اثر غالب دارد.

دلیل اهمیت برای معامله گر: یک اندیکاتور مهم از سلامت اقتصادی است- تجارت سریعا نسبت به موقعیت های بازار واکنش نشان می دهد و مدیران خرید آنها احتمالا تازه ترین و مناسب ترین نگاه را نسبت به دیدگاه اقتصادی شرکت دارند.

نام دیگر: تولید کارخانه.