تقویم اقتصادیتقویم اقتصادی

 

زمان:14:00                         ارز:پوند                واقعی:                   پیش بینی:0.4%                 پیشین:-0.2%                     نمودار:

GDP مقدماتی سه ماهه

منبع: دفتر آمار ملی(آخرین اعلامیه).

معیار: تغییر در ارزش مبتنی بر تورم کالاها و خدمات تهیه شده.

اثر معمول: واقعی بهتر از پیش بینی برای ارز است.

بسامد: سه ماهه حدود 40 روز پس از پایان ماه.

اعلام بعدی: 11 فوریه 2020.

توضیح: دو نسخه از GDP سه ماهه حدود 45 روز بعد منتشر می شود- اولیه و نهایی. اعلام اولیه زودهنگام ترین و اثرگذارترین آنهاست.

دلیل اهمیت برای معامله گر: معیاری گسترده از فعالیت اقتصادی و معیاری مهم از سلامت آن است.

نام دیگر: نخستین برآورد GDP.

مخفف: تولید ناخالص ملی(GDP).