تقویم اقتصادیتقویم اقتصادی

 

زمان:8:30صبح                  ارز:دلارآمریکا   واقعی:                   پیش بینی:0.5%                 پیشین:0.1%                       نمودار:

خرده فروشی های ماهانه core

منبع: دفتر آمارآمریکا(آخرین اعلامیه).

معیار: تغییر در ارزش نهایی فروش در سطح خرده فروشی به جز ماشین.

اثر معمول: واقعی بهتر از پیش بینی برای ارز است.

بسامد: ماهانه حدود 13 روز پس از پایان ماه.

اعلام بعدی: 16 جولای 2019.

توضیح: فروش ماشین حدود 20% از خرده فروشی را شامل می شود ولی نوسان بسیار زیادی دارد و ترند اصلی را تحت تأثیر قرار می دهد. بااین اوصاف داده core معیار بهتری از ترندهای هزینه است.

نام دیگر: خرده فروشی به جز ماشین.

 

زمان:8:30صبح                  ارز:دلارآمریکا   واقعی:                   پیش بینی:0.7% پیشین:-0.2%                     نمودار:

خرده فروشی ماهانه

منبع: دفتر آمار آمریکا(آخرین اعلامیه).

معیار: تغییر در ارزش نهایی فروش در سطح خرده فروشی.

اثرمعمول: واقعی بهتر از پیش بینی برای ارز است.

بسامد: ماهانه حدود 13 روز پس از پایان ماه.اعلام بعدی: 16 جولای 2019.

توضیح: گسترده ترین و اولیه ترین نگاه به داده نهایی هزینه مصرف کننده است.

دلیل اهمیت برای مصرف کننده: معیاری مهم از هزینه مصرف کننده که برای اکثریت فعالیت های اقتصادی در نظر گرفته می شود.

نام دیگر: خرده فروشی پیشرفته.

 

 

 

زمان:8:55صبح                 ارز:پوندانگلیس   واقعی:                   پیش بینی:            پیشین:                   نمودار:

سخنرانی ریاست BOE، مارک کارنی

شرح: به منظور سخنرانی در مراسم ناهار جایزه مالی و بانکداری زنان در لندن همراه با پرسش و پاسخ مخاطبان.

منبع: بانک انگلیس(آخرین اعلامیه).

سخنران: مارک کارنی.

اثر معمول: تمایل بیش از انتظار به افزایش نرخ بهره برای ارزش ارز خوب است.

اعلام بعدی: 1 اوت 2019.

توضیح: ریاست از جولای 2013- ژانویه 2020. اغلب طی سخنرانی های او شاهد نوساناتی در بازار ارز هستیم.

دلیل اهمیت برای معامله گر: کارنی در مقام ریاست بانک مرکزی که نرخ های بهره کوتاه مدت را کنترل میکند بیش از هر فرد دیگری بر ارزش ارز ملی اثر میگذارد. معامله گران تعهدات عمومی او را بررسی میکنند چرا که اغلب برای استخراج سرنخ های ظریف باتوجه به سیاست پولی آینده استفاده می شود.

مخفف: بانک انگلیس(BOE).