تقویم اقتصادیتقویم اقتصادی

 

زمان:5:00                            ارز:دلاراسترالیا  واقعی:                   پیش بینی:16.2k                 پیشین:14.7k                       نمودار:

تغییرات اشتغال

منبع: دفتر آمار استرالیا(آخرین اعلامیه).

معیار: تغییر در تعداد افراد شاغل طی ماه گذشته.

اثر معمول: واقعی بهتر از پیش بینی برای ارز است.

بسامد: ماهانه حدود 15 روز پس از پایان ماه.

اعلام بعدی: 19دسامبر 2019.

توضیح: یک داده اقتصادی حیاتی که کمی پس از پایان ماه منتشر می شود.ترکیبی از اهمیت واولیه بودن اثرات آن روی بازار را قوی تر میکند.

دلیل اهمیت برای معامله گر: اشتغال زایی یک اندیکاتور مهم از هزینه های مصرف کننده است که برای بسیاری از فعالیت های اقتصادی در نظر گرفته می شود.

 

زمان:5:00                            ارز:دلاراسترالیا  واقعی:                   پیش بینی:5.2%                 پیشین:5.2%                       نمودار:

نرخ بیکاری

منبع: دفتر آمار استرالیا(آخرین اعلامیه).

معیار: میانگین نیروی نهایی کار که بیکار و طی ماه گذشته جویای کار است.

اثر معمول: واقعی بهتر از پیش بینی برای ارز است.

بسامد: ماهانه حدود 15 روز پس از پایان ماه.

اعلام بعدی: 19دسامبر 2019.

دلیل اهمیت برای معامله گر: اگرچه یک اندیکاتور کند است ولی تعداد افراد بیکار نشانه ای مهم از سلامت کلی اقتصاد است چون هزنیه مصرف کننده به میزان زیادی مطابق با موقعیت های بازار کار است.

نام دیگر: نرخ بی شغلی.

 

 

زمان:11:30                         ارز:یورو                واقعی:                   پیش بینی:-0.1%                              پیشین:-0.1%                     نمودار:

GDP سه ماهه اولیه آلمان

منبع: دفتر آمار(آخرین اعلامیه).

معیار: تغییر در ارزش مبتنی بر تورم کالاها و خدمات تهیه شده.

اثر معمول: واقعی بهتر از پیش بینی برای ارز است.

بسامد: سه ماهه حدود 45 روز پس از پایان سه ماه.

اعلام بعدی: 14فوریه 2020.

توضیح: دو نسخه از GDP هست که با ده روز فاصله منتشر می شود- اولیه و نهایی. اعلام اولیه زودهنگام ترین و اثرگذارترین است.

دلیل اهمیت برای معامله گر: معیاری گسترده از فعالیت اقتصادی و معیاری اولیه از سلامت آن است.

نام دیگر: نخستین اعلام GDP، GDP اولیه.

مخفف: تولید ناخالص ملی(GDP).

 

 

زمان:14:00                         ارز:پوند                 واقعی:                   پیش بینی:0.2%                 پیشین:0.0%                       نمودار:

خرده فروشی ماهانه

منبع: دفتر آمار ملی(آخرین اعلامیه).

معیار: تغییر در ارزش نهایی فروش مبتنی بر تورم در سطح خرده فروشی.

اثر معمول: واقعی بهتر از پیش بینی برای ارز است.

بسامد: ماهانه حدود 20 روز پس از پایان ماه.

اعلام بعدی: 19دسامبر 2019.

توضیح: منبع فرمول محاسبه مجموعه را از فوریه 2010 تغییر داد.

دلیل اهمیت برای معامله گر: معیاری اولیه از هزینه مصرف کننده است که برای اکثریت فعالیت اقتصادی در نظر گرفته می شود.

نام دیگر: حجم فروش، همه خرده فروشی ها.

 

 

زمان:18:00                         ارز:دلارآمریکا   واقعی:                   پیش بینی:0.3%                 پیشین:-0.3%                     نمودار:

PPI ماهانه

منبع: دفتر آمار کارگری(آخرین اعلامیه).

معیار: تغییر در قیمت تمام شده کالاها و خدمات فروخته شده از سوی تولیدکننده.

اثر معمول: واقعی بهتر از پیش بینی برای ارز است.

بسامد: ماهانه حدود 14 روز پس از پایان ماه.

اعلام بعدی: 12 دسامبر 2019.

توضیح: منبع فرمول محاسبه مجموعه را از فوریه 2014 تغییر داد.

دلیل اهمیت برای معامله گر: یک اندیکاتور مهم از تورم مصرف کننده است- وقتی کسب و کار هزینه بیشتری برای کارگر پرداخت میکند، معمولا هزینه بالاتری هم بر عهده مصرف کننده می باشد.

نام دیگر: PPI تمام شده کالاها، قیمت عمده فروشی، PPI تقاضای نهایی.

مخفف: شاخص قیمت تولید کننده(PPI).

 

 

زمان:19:30                         ارز:دلارآمریکا   واقعی:                   پیش بینی:            پیشین:                   نمودار:

اظهارات ریاست فدرال رزرو، ژروم پاول

شرح: به منظور سخنرانی باموضوع اقتصاد پیش از کمیته مجلس بودجه در واشنگتون.

منبع: فدرال رزرو(آخرین اعلامیه).

اثر معمول: تمایل بیش از انتظار به افزایش نرخ بهره برای ارزش ارز خوب است.

توضیح: مقام ارشد از فوریه 2018-فوریه 2022. ریاست از می 2012-ژانویه 2028. سخنرانی معمولا دو بخش دارد: اول خوانش متن آماده شده( نسخه متنی در وبسایت فدرال رزرو در دسترس است) و بعد  جلسه پرسش و پاسخ که تعیین نشده بودن پرسش ها اغلب منجر به نوسانات سنگینی در بازار می شود.

دلیل اهمیت برای معامله گر: پاول در مقام ریاست بانک مرکزی که نرخ های بهره کوتاه مدت را کنترل میکند بیش از هر فرد دیگری بر ارزش ارز ملی اثر میگذارد. معامله گران تعهدات عمومی او را بررسی میکنند چرا که اغلب برای استخراج سرنخ های ظریف باتوجه به سیاست پولی آینده استفاده می شود.

مخفف: فدرال رزرو(Fed).