تقویم اقتصادیتقویم اقتصادی

 

زمان:1:00بامداد                ارز:یورو                واقعی:                   پیش بینی:            پیشین:                   نمودار:

سخنرانی ریاست بانک مرکزی اروپا، ماریو دراگی

شرح: به منظور ارائه سخنرانی افتتاحیه در فروم ECB با موضوع بانکداری مرکزی در پرتقال.

منبع: بانک مرکزی اروپا(آخرین اعلامیه).

سخنران: ماریو دراگی.

اثر معمول: تمایل بیش از انتظار به افزایش نرخ بهره برای ارزش ارز خوب است.

اعلام بعدی: 18 ژوئن 2019.

توضیح: ریاست از نوامبر 2011- نوامبر 2019. اغلب طی سخنرانی های او شاهد نوساناتی در بازار ارز هستیم.

دلیل اهمیت برای معامله گر: دراگی در مقام ریاست ECB که نرخ های بهره کوتاه مدت را کنترل میکند بیش از هر فرد دیگری بر ارزش ارز ملی اثر میگذارد. معامله گران تعهدات عمومی او را بررسی میکنند چرا که اغلب برای استخراج سرنخ های ظریف باتوجه به سیاست پولی آینده استفاده می شود.

مخفف: بانک مرکزی اروپا(ECB).

 

 

زمان:9:30 شب                   ارز:دلاراسترالیا  واقعی:                   پیش بینی:            پیشین:                   نمودار:

گزارشات نشست سیاست پولی

منبع: رزرو بانک استرالیا(آخرین اعلامیه).

اثر معمول: تمایل بیش از انتظار به افزایش نرخ بهره برای ارزش ارز خوب است.

بسامد: 11 بار در سال دو هفته پس از اعلام نرخ نقدینگی.

اعلام بعدی: 15 جولای 2019.

توضیح: منبع نخستین بار در دسامبر 2007 اعلام شد.

دلیل اهمیت برای معامله گر: گزارشی دقیق از تازه ترین نشست هیئت مدیره رزرو بانک استرالیا که دیدگاه دقیقی را نسبت به موقعیت های اقتصادی اثرگذار بر تصمیم گیری آنها درمورد نقطه قرار گیری نرخ های بهره در اختیار میگذارد.

مخفف: رزرو بانک استرالیا(RBA).