تقویم اقتصادیتقویم اقتصادی

 

زمان:0:00                            ارز:دلارآمریکا                   واقعی:                   پیش بینی:            پیشین:                   نمودار:

سخنرانی عضو FOMC؛ ایوانز

شرح: به منظور سخنرانی در برنامه تلویزیونی شبکه CNBC همراه با پرسش و پاسخ مخاطبین.

منبع: فدرال رزرو بانک شیکاگو(آخرین اعلامیه).

سخنران: ریاست فدرال رزرو بانک شیکاگو؛ چارلز ایوانز.

اثرمعمول: تمایل بیش از انتظار به افزایش نرخ بهره برای ارزش ارز خوب است.

توضیح: رأی گیری اعضای کمیته سپتامبر –دسامبر 2019،2017،2015،2013،2011، 2009و 2007.

دلیل اهمیت برای معامله گر: اعضای کمیته فدرال رزرو درمورد نقطه قرار گیری نرخ بهره کلیدی ملی و تعهدات عمومی خود که اغلب برای پیداکردن راه حل هایی با توجه به سیاست پولی آینده به کار می رود رأی گیری میکنند.

مخفف: کمیته بازار آزاد فدرال(FOMC).

 

 

زمان:13:00                         ارز:پوند                واقعی:                   پیش بینی:2.0%                 پیشین:2.0%                       نمودار:

CPI سالانه

منبع: دفتر آمار ملی(آخرین اعلامیه).

معیار: تغییر در بهای کالاها و خدمات تهیه شده از سوی مصرف کننده.

اثر معمول: واقعی بهتر از پیش بینی برای ارز است.

بسامد: ماهانه حدود 16 روز پس از پایان ماه.

اعلام بعدی: 14 اوت 2019.

توضیح: مهم ترین داده تورم انگلیس است چراکه به عنوان هدف تورم بانک مرکزی استفاده می شود.

دلیل اهمیت برای معامله گر: قیمت مصرف کننده برای اکثریت تورم سراسری محاسبه می شود. تورم برای ارزش ارز اهمیت دارد چون افزایش قیمت منجر به این می شود که بانک مرکزی نرخ بهره را به دلیل قانون مهار تورم بالا ببرد.

در نتیجه: میانگین قیمت کالاها و خدمات نمونه است و با نمونه پیشین در سال گذشته مقایسه می شود.

مخفف: شاخص قیمت مصرف کننده(CPI).

 

 

زمان:17:00                         ارز:دلارکانادا                     واقعی:                   پیش بینی:-0.3%                              پیشین:0.4%                       نمودار:

CPI ماهانه

منبع: آمار کانادا(آخرین اعلامیه).

معیار: تغییر در بهای کالاها و خدمات تهیه شده از سوی مصرف کننده.

بسامد: ماهانه حدود 20 روز پس از پایان ماه.

اعلام بعدی: 21 اوت 2019.

توضیح: مهم ترین اعلامیه مرتبط با تورم به دلیل اولیه بودن و مقیاس گسترده آن است. این داده اعداد تنظیم شده غیرفصلی در تقویم هستند که اغلب همین گزارش می شود.

دلیل اهمیت برای معامله گر: قیمت مصرف کننده برای اکثریت تورم سراسری محاسبه می شود. تورم برای ارزش ارز اهمیت دارد چون افزایش قیمت منجر به این می شود که بانک مرکزی نرخ بهره را به دلیل قانون مهار تورم بالا ببرد.

در نتیجه: میانگین قیمت کالاها و خدمات نمونه است و با نمونه پیشین مقایسه می شود.

نام دیگر: همه آیتم های CPI.

مخفف: شاخص قیمت مصرف کننده(CPI).