تقویم اقتصادیتقویم اقتصادی
 

زمان:4:30صبح                  ارز:پوندانگلیس   واقعی:                   پیش بینی:2.0%                 پیشین:2.1%                       نمودار:

CPI سالانه

منبع: دفتر آمار ملی(آخرین اعلامیه).
معیار: تغییر در بهای کالاها و خدمات تهیه شده از سوی مصرف کننده.
اثر معمول: واقعی بهتر از پیش بینی برای ارز است.
بسامد: ماهانه حدود 16 روز پس از پایان ماه.
اعلام بعدی: 17 جولای 2019.
توضیح: این داده مهم ترین داده تورم انگلیس است چرا که به عنوان هدف مرکزی تورم بانک به کار می رود.
دلیل اهمیت برای معامله گر: قیمت مصرف کننده برای اکثریت تورم سراسری محاسبه می شود. تورم برای ارزش ارز اهمیت دارد چون افزایش قیمت منجر به این می شود که بانک مرکزی نرخ بهره را به دلیل قانون مهار تورم بالا ببرد.
در نتیجه: میانگین بهای کالاها و خدمات گوناگون نمونه است و با نمونه پیشین در سال گذشته قیاس می شود.
مخفف: شاخص قیمت مصرف کننده(CPI).
 

زمان:8:30 صبح                ارز:دلارکانادا     واقعی:                   پیش بینی:0.1%                 پیشین:0.4%                       نمودار:

CPI ماهانه

منبع: آمار کانادا(آخرین اعلامیه).
معیار: تغییر در بهای کالاها و خدمات خریداری شده از سوی مصرف کننده.
اثر معمول: واقعی بهتر از پیش بینی برای ارز است.
بسامد: ماهانه حدود 20 روز پس از پایان ماه.
اعلام بعدی: 17 جولای 2019.
توضیح: این داده یکی از مهمترین اعلامیه های مهم به دلیل اولیه بودن و مقیاس گسترده آن است. جزو اعدادی است که به صورت غیرفصلی در تقویم گزارش می شود همانگونه که معمولا گزارش می شود.
دلیل اهمیت برای معامله گر: قیمت مصرف کننده برای اکثریت تورم سراسری محاسبه می شود. تورم برای ارزش ارز اهمیت دارد چون افزایش قیمت منجر به این می شود که بانک مرکزی نرخ بهره را به دلیل قانون مهار تورم بالا ببرد.
در نتیجه: میانگین قیمت کالاها و خدمات گوناگون نمونه است و با نمونه پیشین قیاس می شود.
نام دیگر: همه آیتمهای CPI.
مخفف: شاخص قیمت مصرف کننده(CPI).
 
 

زمان:10صبح                        ارز:یورو                واقعی:                   پیش بینی:            پیشین:                   نمودار:

سخنرانی ریاست ECB، ماریو دراگی

شرح: به منظور ارائه نظرات پایانی در فروم ECB با موضوع بانکداری مرکزی در سینترا.
منبع: بانک مرکزی اروپا(آخرین اعلامیه).
سخنران: ماریو دراگی.
اثر معمول: تمایل بیش از انتظار به افزایش نرخ بهره برای ارزش ارز خوب است.
توضیح: ریاست از نوامبر 2011- نوامبر 2019. اغلب طی سخنرانی های او شاهد نوساناتی در بازار ارز هستیم.
دلیل اهمیت برای معامله گر: دراگی در مقام ریاست ECB که نرخ های بهره کوتاه مدت را کنترل میکند بیش از هر فرد دیگری بر ارزش ارز ملی اثر میگذارد. معامله گران تعهدات عمومی او را بررسی میکنند چرا که اغلب برای استخراج سرنخ های ظریف باتوجه به سیاست پولی آینده استفاده می شود.
مخفف: بانک مرکزی اروپا(ECB).
 
 

زمان:2بعدظهر                    ارز:دلارآمریکا   واقعی:                   پیش بینی:            پیشین:                   نمودار:

پیش بینی های اقتصادی FOMC

منبع: فدرال رزرو(آخرین اعلامیه).

اثر معمول: تمایل بیش از انتظار به افزایش نرخ بهره برای ارزش ارز خوب است.
بسامد: 4 بار در سال.
اعلام بعدی: 18 سپتامبر 2019.
توضیح: این گزارش دربردارنده پیش بینی کمیته درمورد تورم و رشد اقتصادی برای دو سال آینده و از همه مهم تر، تفکیک پیش بینی های اعضای کمیته درمورد نرخ بهره است. منبع نخستین بار در آپریل 2011 منتشر شد.
دلیل اهمیت برای معامله گر: ابزاری مهم که فدرال برای ارتباط با سرمایه گذاران برای پیش بینی های اقتصادی و پولی اش از آن استفاده میکند.
مخفف: کمیته بازار آزاد فدرال(FOMC).
 
 

زمان:2بعدظهر                    ارز:دلارآمریکا   واقعی:                   پیش بینی:            پیشین:                   نمودار:

بیانیه FOMC

منبع: فدرال رزرو(آخرین اعلامیه).
اثر معمول: تمایل بیش از انتظار به افزایش نرخ بهره برای ارزش ارز خوب است.
بسامد: 8بار در سال.
اعلام بعدی: 31 جولای 2019.
توضیح: کمیته معمولا بیانیه را در هراعلامیه تغییر می دهد. تمرکز معامله گران نیز روی همین تغییرات است.
دلیل اهمیت برای معامله گر: ابزاری مهم برای کمیته جهت ارتباط با سرمایه گذاران است درمورد سیاست پولی. این بیانیه دربردارنده نتیجه رای آنها درمورد نرخ بهره و سایر مقیاس ها همراه با تفسیر و نظراتی درمورد موقعیت های اقتصادی اثرگذار بر رای آنها می باشد. از همه اینها مهم تر این بیانیه به بحث درمورد چشم انداز اقتصادی میپردازد و راه حل های مهمی را درمورد نتیجه رای آینده پیشنهاد میدهد.
نام دیگر: بیانیه نرخ بهره، بیانیه فدرال، بیانیه سیاست پولی.
مخفف: کمیته بازار آزاد فدرال(FOMC).
 
 

زمان:2بعدظهر    ارز:دلارآمریکا   واقعی:                   پیش بینی:<2.50%          پیشین:<2.50%                 نمودار:

نرخ بودجه فدرال

منبع: فدرال رزرو(آخرین اعلامیه).
معیار: نرخ بهره ای که با آن موسسات سپرده گذاری شبانه ترازهای موجود در فدرال رزرو را به سایر موسسات سپرده گذاری وام می دهند.
اثر معمول: واقعی بهتر از پیش بینی برای ارز است.
بسامد: 8 بار در سال.
اعلام بعدی: 31 جولای 2019.
توضیح: تصمیم گیری نرخ معمولا روی بازار اثرگذار است و بسیار تحت تأثیر بیانیه کمیته قرار دارد که تمرکز آن نیز روی آینده است.
دلیل اهمیت برای معامله گر: نرخ بهره کوتاه مدت یک فاکتور مهم در ارزش ارزی است- معامله گران فقط برای پیش بینی اینکه چگونه نرخ بهره در آینده تغییر میکند، بسیاری از اندیکاتورها را زیر نظر دارند.
در نتیجه: اعضای کمیته درمورد نقطه قرار گیری نرخ هدف رأی می دهند. آرای فردی در بیانیه کمیته منتشر می شود.
نام دیگر: نرخ های بهره، نرخ بودجه دولتی.
مخفف: کمیته بازار آزاد فدرال(FOMC).
 

زمان:2:30بعدازظهر                         ارز:دلارآمریکا   واقعی:                   پیش بینی:            پیشین:                   نمودار:

نشست خبری FOMC

منبع: فدرال رزرو(آخرین اعلامیه).
سخنران: ریاست فدرال رزرو.
اثرمعمول: تمایل بیش از انتظار به افزایش نرخ بهره برای ارزش ارز خوب است.
بسامد: 8بار درسال.
اعلام بعدی: 31 جولای 2019.
توضیح: این نشست دو بخش دارد- بخش نخست خوانش بیانیه و بعد نشست پرسش و پاسخ. پرسش ها اغلب منجر به پاسخ هایی غیررسمی می شوند که نوسانات سنگینی را بر بازار وارد میکنند. نشست خبری در وبسایت بانک لود می شود. منبع برای نخستین بار در آپریل 2011 تنظیم شد.
دلیل اهمیت برای معامله گر: ابزاری مهم برای فدرال رزرو برای ارتباط با سرمایه گذاران درمورد سیاست پولی است. دربردارنده نتیجه تصمیمات آنها درمورد نرخ بهره و تفسیر موقعیت های اقتصادی است که بر تصمیمات آنها اثر میگذارد. از همه مهم تر این بیانیه به بررسی چشم انداز اقتصادی و پیشنهادات درمورد نتیجه تصمیمات آینده می پردازد.
نام دیگر: چکیده نشست خبری با ریاست.
مخفف: کمیته بازار آزاد فدرال(FOMC)، فدرال رزرو(Fed).
 
 

زمان:6:45 عصر             ارز:دلار نیوزلند واقعی:              پیش بینی:         پیشین:0.6%                 نمودار:

GDP( سه ماهه)

منبع: آمار نیوزلند(آخرین اعلامیه).
معیار: تغییر در ارزش تورم تنظیمی کالاها و خدمات تهیه شده.
اثر معمول: واقعی بهتر از پیش بینی برای ارز است.
بسامد: سه ماهه حدود 75 روز پس از پایان ماه.
اعلام بعدی: 18 سپتامبر 2019.
دلیل اهمیت برای معامله گر: معیاری گسترده  از فعالیت اقتصادی و معیاری مهم از سلامت آن است.
مخفف: تولید ناخالص ملی(GDP).
 
 

زمان:10:35 شب                                ارز:دلاراسترالیا  واقعی:                   پیش بینی:            پیشین:                   نمودار:

سخنرانی ریاست RBA، فیلیپ لاو

شرح: به منظور سخنرانی درمورد بازارهای کارگری و ظرفیت اضافی در کمیته توسعه اقتصادی استرالیا در آدلاید همراه با پرسش و پاسخ.
منبع: رزرو بانک استرالیا(آخرین اعلامیه).
سخنران: فیلیپ لاو.
اثر معمول: تمایل بیش از انتظار به افزایش نرخ بهره برای ارزش ارز خوب است.
توضیح: ریاست از اکتبر 2016- سپتامبر 2023. اغلب طی سخنرانی های او شاهد نوساناتی در بازار ارز هستیم.
دلیل اهمیت برای معامله گر: لاو در مقام ریاست بانک مرکزی که نرخ های بهره کوتاه مدت را کنترل میکند بیش از هر فرد دیگری بر ارزش ارز ملی اثر میگذارد. معامله گران تعهدات عمومی او را بررسی میکنند چرا که اغلب برای استخراج سرنخ های ظریف باتوجه به سیاست پولی آینده استفاده می شود.
مخفف: رزرو بانک استرالیا(RBA).
 
 

زمان: انتخابی                     ارز:ین ژاپن          واقعی:                   پیش بینی:            پیشین:                   نمودار:

بیانیه سیاست پولی

منبع: بانک ژاپن(آخرین اعلامیه).
اثر معمول: تمایل بیش از انتظار به افزایش نرخ بهره برای ارزش ارز خوب است.
بسامد: 8بار در سال.
اعلام بعدی: 29 جولای 2019.
توضیح: منبع، زمان اعلام دقیقی ندارد- رویداد با عنوان « انتخابی» تا زمان صدور بیانیه فهرست می شود. منبع، برای نخستین بار در جولای 2008 اعلام شد. منبع، بسامد اعلام را از حدود 14 بار در سال به 8بار در سال از ژانویه 2016 تغییر داد.
دلیل اهمیت برای معامله گر: ابزاری مهم برای بانک ژاپن برای ارتباط با سرمایه گذاران درمورد سیاست پولی است. دربردارنده نتیجه تصمیمات آنها درمورد نرخ بهره و تفسیر موقعیت های اقتصادی است که بر تصمیمات آنها اثر میگذارد. از همه مهم تر این بیانیه به بررسی چشم انداز اقتصادی و پیشنهادات درمورد نتیجه تصمیمات آینده می پردازد.
نام دیگر: بیانیه نرخ بهره.
مخفف: بانک ژاپن(BOJ).