تقویم اقتصادیتقویم اقتصادی

 

زمان:3:15                           ارز:دلارنیوزلند                   واقعی:                   پیش بینی:0.5-%                             پیشین:0.8%                        نمودار:

CPI سه ماهه

منبع: آمار نیوزلند(آخرین اعلامیه).

معیار: تغییر در قیمت کالاها و خدمات خریداری شده از سوی مصرف کننده.

اثرمعمول: واقعی بهتر از پیش بینی برای ارز است.

بسامد: سه ماهه حدود 18 روز پس از پایان سه ماه.

اعلام بعدی: 15 اکتبر 2020.

توضیح: این گزارش بسیار با داده تورم در سایر کشورها تأخیر دارد ولی معیاری مهم از قیمت مصرف کننده است و اثرسنگینی روی بازار میگذارد.

دلیل اهمیت برای معامله گر:  قیمت مصرف کننده برای اکثریت تورم سراسری محاسبه می شود. تورم برای ارزش ارز اهمیت دارد چون افزایش قیمت منجر به این می شود که بانک مرکزی نرخ بهره را به دلیل قانون مهار تورم بالا ببرد.

در نتیجه: میانگین قیمت کالاها و خدمات نمونه است و بانمونه پیشین قیاس می شود.

مخفف: شاخص قیمت مصرف کننده(CPI).

 

زمان:6:00            ارز:دلاراسترالیا                  واقعی:                   پیش بینی:  k106                            پیشین:   k -227.7                نمودار:

تغییرات اشتغال

منبع: دفتر آمار استرالیا(آخرین اعلامیه).

معیار: تغییر در تعداد افراد شاغل طی ماه گذشته.

اثرمعمول: واقعی بهتر از پیش بینی برای ارز است.

بسامد: ماهانه حدود 15 روز پس از پایان ماه.

اعلام بعدی: 13 اوت 2020.

توضیح: یک داده اقتصادی حیاتی که کمی پس از پایان ماه منتشر می شود.ترکیبی از اهمیت واولیه بودن اثرات آن روی بازار را قوی تر میکند.

دلیل اهمیت برای معامله گر:  اشتغال زایی یک اندیکاتور مهم از هزینه های مصرف کننده است که برای بسیاری از فعالیت های اقتصادی در نظر گرفته می شود.

 

 

زمان:     6:00       ارز:دلاراسترالیا                  واقعی:                   پیش بینی:7.2%                پیشین:   7.1%     نمودار:

نرخ بیکاری

منبع: دفتر آمار استرالیا(آخرین اعلامیه).

معیار: میانگین نیروی نهایی کار که بیکار و فعالانه طی ماه گذشته جویای کار است.

اثرمعمول: واقعی بهتر از پیش بینی برای ارز است.

بسامد: ماهانه حدود 15 روز پس از پایان ماه.

اعلام بعدی: 13اوت 2020.

دلیل اهمیت برای معامله گر:  اگرچه یک اندیکاتور کند است ولی تعداد افراد بیکار نشانه ای مهم از سلامت کلی اقتصاد است چون هزینه مصرف کننده به میزان زیادی مطابق با موقعیت های بازار کار است.

نام دیگر: نرخ بی شغلی.

 

 

زمان:6:30                           ارز:یوان چین                      واقعی:                   پیش بینی:2.2%                 پیشین:6.8- %                   نمودار:

GDP سه ماهه/سالانه

منبع: دفتر ملی آمار چین(آخرین اعلامیه).

معیار: تغییر در ارزش مبتنی بر تورم کالاها و خدمات خریداری شده.

اثرمعمول: واقعی بهتر از پیش بینی برای ارز است.

بسامد: سه ماهه حدود 18 روز پس از پایان ماه.

اعلام بعدی: 19 اکتبر 2020.

توضیح: داده ارزش سه ماهه را در قیاس با همان سه ماهه در سال گذشته ارائه می دهد. داده چین میتواند اثرگسترده ای روی بازارهای ارزی داشته باشد که این به دلیل اثرچین روی اقتصاد جهانی و تمایلات سرمایه گذار است.

دلیل اهمیت برای معامله گر: معیاری گسترده از فعالیت اقتصادی و معیاری مهم از سلامت آن است.

نام دیگر: GDP واقعی.

مخفف: تولید ناخالص ملی(GDP).

 

 

زمان:16:15                         ارز:یورو                واقعی:                   پیش بینی:0.00%                 پیشین:0.00%                       نمودار:

نرخ بازپرداخت اصلی

منبع: بانک مرکزی اروپا(آخرین اعلامیه).

معیار: نرخ بهره روی عملیات های بازپرداخت اصلی که حجمی از نقدینگی را برای سیستم بانکداری در اختیار میگذارد.

اثرمعمول: واقعی بهتر از پیش بینی برای ارز است.

بسامد: 8 بار در سال.

اعلام بعدی: 10 سپتامبر 2020.

توضیح: تصمیم گیری نرخ معمولا روی بازار اثرگذار است و بسیار زیاد تحت تأثیر نشست خبری بانک مرکزی اروپا قرار دارد که 45دقیقه بعد برگزار می شود. منبع بسامد اعلام را از ماهانه به 8 بار در سال از ژانویه 2015 تغییر داد.

دلیل اهمیت برای معامله گر: نرخ بهره کوتاه مدت یک فاکتور بسیارمهم در بهای ارز است- معامله گران برای پیش بینی چگونگی تغییر نرخ در آینده به سایر اندیکاتورها نگاه می اندازند.

در نتیجه: 6نفر از اعضای هیئت اجرایی بانک و 15 ریاست از 19 ریاست بانک های مرکزی اروپا درمورد نقطه قرارگیری نرخ رأی گیری می کنند. تفکیک آرا اعلام عمومی نمی شود.

نام دیگر: نرخ های بهره، نرخ بازپرداخت، نرخ ریپو، حداقل نرخ پیشنهادی.

مخفف: بانک مرکزی اروپا(ECB).

 

 

زمان:16:15                         ارز:یورو                                واقعی:                   پیش بینی:            پیشین:                   نمودار:

بیانیه سیاست پولی

منبع: بانک مرکزی اروپا(اخرین اعلامیه).

اثرمعمول: تمایل بیش از انتظار به افزایش نرخ بهره برای ارزش ارز خوب است.

بسامد: 8 بار در سال.

اعلام بعدی: 10 سپتامبر 2020.

توضیح: بانک معمولا در هراعلامیه کمی بیانیه را تغییر می دهد. همین تغییرهاست که مورد تمرکز معامله گر است. منبع نخستین بار در مارچ 2016 منتشر شد.

دلیل اهمیت برای معامله گر: ابزاری مهم برای ECB جهت ارتباط با سرمایه گذاران است درمورد سیاست پولی. این بیانیه دربردارنده نتیجه رای آنها درمورد نرخ بهره و سایر مقیاس ها همراه با تفسیر و نظراتی درمورد موقعیت های اقتصادی اثرگذار بر رای آنها می باشد. از همه اینها مهم تر این بیانیه به بحث درمورد چشم انداز اقتصادی میپردازد و راه حل های مهمی را درمورد نتیجه تصمیم گیری آینده پیشنهاد میدهد.

نام دیگر: بیانیه نرخ بهره.

مخفف: بانک مرکزی اروپا(ECB).

 

 

زمان:17:00                         ارز:یورو                                واقعی:                   پیش بینی:            پیشین:                   نمودار:

نشست خبری ECB

منبع: بانک مرکزی اروپا(آخرین اعلامیه).

سخنران: ریاست و جانشین ریاست بانک.

اثرمعمول: تمایل بیش از انتظار به افزایش نرخ بهره برای ارزش ارز خوب است.

بسامد: 8 بار درسال حدود 45 دقیقه پس از اعلام حداقل نرخ پیشنهادی.

اعلام بعدی: 10 سپتامبر 2020.

توضیح: این نشست دو بخش دارد- بخش نخست خوانش بیانیه و بعد نشست پرسش و پاسخ. پرسش ها اغلب منجر به پاسخ هایی غیررسمی می شوند که نوسانات سنگینی را بر بازار وارد میکنند. نشست خبری در وبسایت بانک با کمی تأخیر از زمان واقعی لود می شود. منبع بسامد اعلام را از ماهانه به 8بار در سال از ژانویه 2015 تغییر داد.

دلیل اهمیت برای معامله گر:  ابزاری مهم برای ECB برای ارتباط با سرمایه گذاران درمورد سیاست پولی است. این گزارش جزئیات فاکتورهای اثرگذار بر تازه ترین تصمیم گیری نرخ بهره را پوشش می دهد همچون چشم انداز کلی اقتصادی و تورم. از همه مهم تر راه حل هایی را با توجه به سیاست پولی آینده در اختیار میگذارد.

نام دیگر: بیانیه نرخ بهره، نشست خبری ECB.

مخفف: بانک مرکزی اروپا(ECB).

 

 

زمان:17:00                         ارز:دلارآمریکا                   واقعی:                   پیش بینی:5.0%                 پیشین:12.4%                     نمودار:

خرده فروشی core ماه به ماه

منبع: آمار آمریکا(آخرین اعلامیه).

معیار: تغییر در ارزش نهایی فروش در سطح خرده فروشی به جز ماشین.

اثرمعمول: واقعی بهتر از پیش بینی برای ارز است.

بسامد: ماهانه حدود 13 روز پس از پایان ماه.

اعلام بعدی: 14اوت 2020.

توضیح: فروش ماشین حدود 20% از خرده فروشی را شامل میشود و نوسان بسیار زیادی دارد و ترند اصلی را تخریب میکند. داده core بااین اوصاف معیاربهتری از ترندهای هزینه است.

نام دیگر: خرده فروشی ها به جز ماشین.

 

 

زمان: 17:00                        ارز: دلارآمریکا                  واقعی:                   پیش بینی:5.0%                 پیشین:17.7%                     نمودار:

خرده فروشی ماه به ماه

منبع: آمار آمریکا(آخرین اعلامیه).

معیار: تغییر در ارزش نهایی فروش در سطح خرده فروشی.

اثرمعمول: واقعی بهتر از پیش بینی برای ارز است.

بسامد: ماهانه حدود 13 روز پس از پایان ماه.

اعلام بعدی: 14 اوت 2020.

توضیح: نگاهی اولیه و گسترده به داده هزینه است.

دلیل اهمیت برای معامله گر: معیاری مهم از هزینه مصرف کننده است برای اکثریت فعالیت اقتصادی در نظر گرفته می شود.

نام دیگر: خرده فروشی مقدماتی.