تقویم اقتصادیتقویم اقتصادی

 

 

زمان:انتخابی                      ارز:پوند                واقعی:                   پیش بینی:تصویب می شود.              پیشین:                   نمودار:

رأی گیری پارلمانی برکسیت

شرح: پارلمان انگلیس درمورد برگزاری انتخابات سراسری رأی گیری میکند.

منبع: پارلمان(آخرین اعلامیه).

توضیح: نتیجه احتمالا پیش از اعلام شمارش رسمی آرا، پیش بینی می شود که مبتنی بر شمارش آرای اولیه است. اکثریت برای تصویب مورد نیاز است.

مخفف: انگلیس(UK).

 

زمان:5:00                            ارز:دلاراسترالیا  واقعی:                   پیش بینی:0.5%                 پیشین:0.6%                       نمودار:

CPI سه ماهه

منبع: دفتر آمار استرالیا(آخرین اعلامیه).

معیار: تغییر در بهای کالاها و خدمات خریداری شده از سوی مصرف کننده.

اثر معمول: واقعی بهتر از پیش بینی برای ارز است.

بسامد: سه ماهه حدود 25روز پس از پایان ماه.

توضیح: اگرچه این داده در ارتباط با داده تورم سایر کشورها بسیار تأخیر دارد ولی معیاری مهم از قیمت های مصرف کننده است که اثرات سنگینی روی بازار میگذارد.

دلیل اهمیت برای معامله گر: قیمت مصرف کننده برای اکثریت تورم سراسری محاسبه می شود. تورم برای ارزش ارز اهمیت دارد چون افزایش قیمت منجر به این می شود که بانک مرکزی نرخ بهره را به دلیل قانون مهار تورم بالا ببرد.

در نتیجه: میانگین قیمت کالاها  و خدمات مختلف نمونه است و با نمونه پیشین قیاس می شود.

مخفف: شاخص قیمت مصرف کننده(CPI).

 

 

زمان:5:00                            ارز:دلاراسترالیا  واقعی:                   پیش بینی:0.4%                 پیشین:0.4%                       نمودار:

CPI سه ماهه اصلاح شده

منبع: رزرو بانک استرالیا(آخرین اعلامیه).

معیار: تغییر در قیمت کالاها و خدمات خریداری شده از سوی مصرف کننده به جز 30% از پرنوسان ترین آیتم ها.

اثر معمول: واقعی بهتر از پیش بینی برای ارز است.

بسامد: سه ماهه حدود 25 روز پس از پایان سه ماه.

توضیح: داده ها روند تورم اصلی را با نیروی جزئی نشان می دهند.

دلیل اهمیت برای معامله گر: قیمت مصرف کننده برای اکثریت تورم سراسری محاسبه می شود. تورم برای ارزش ارز اهمیت دارد چون افزایش قیمت منجر به این می شود که بانک مرکزی نرخ بهره را به دلیل قانون مهار تورم بالا ببرد.

مخفف: شاخص قیمت مصرف کننده(CPI).

 

 

زمان:16:45                        ارز:دلارآمریکا   واقعی:                   پیش بینی:125k                 پیشین:135k                        نمودار:

تغییرات اشتغال غیرکشاورزی ADP

منبع: اداره پردازش خودکار داده(آخرین اعلامیه).

معیار: تغییرات برآورد شده در تعدادی از افراد شاغل طی ماه گذشته به جز صنعت کشاورزی و دولت.

اثر معمول: واقعی بهتر از پیش بینی برای ارز است.

بسامد: ماهانه حدود 2روز پس از پایان ماه.

اعلام بعدی: 4دسامبر 2019.

توضیح: این داده نگاهی اولیه را درمورد رشد اشتغال معمولا دوروز پیش از انتشار داده اشتغال دولتی در اختیار میگذارد. منبع، فرمول محاسبه مجموعه را در فوریه 2007، دسامبر 2008 و نوامبر 2012 تغییر داد تا با داده دولتی همسویی بهتری داشته باشد.

دلیل اهمیت برای معامله گر: اشتغال زایی یک اندیکاتور مهم از هزینه های مصرف کننده است که برای بسیاری از فعالیت های اقتصادی در نظر گرفته می شود.

در نتیجه: ADP داده دستمزد را از بیش از 23میلیون کارگر برای انجام برآوردهای رشد اشتغال ارزیابی میکند.

مخفف: اداره پردازش خودکار داده(ADP).

 

 

زمان:17:00                         ارز:دلارآمریکا   واقعی:                   پیش بینی:1.6%                 پیشین:2.00%                    نمودار:

GDP سه ماهه اولیه

منبع: دفتر آمار اقتصادی(آخرین اعلامیه).

معیار: تغییر سالانه ارزش مبتنی بر تورم کالاها و خدمات تهیه شده.

اثر معمول: واقعی بهتر از پیش بینی برای ارز است.

بسامد: سه ماهه حدود 30 روز پس از پایان ماه.

اعلام بعدی: 30 ژانویه 2020.

توضیح: درحالیکه داده سه ماهه است در قالب سالانه گزارش می شود. سه نسخه از GDP جدای از هم در ماه منتشر می شود- اولیه، مقدماتی و نهایی. اعلام اولیه اثر بیشتری دارد.

دلیل اهمیت برای معامله گر: معیاری گسترده از فعالیت اقتصادی و معیاری مهم از سلامت آن است.

نام دیگر: اعلام نخستین GDP، GDP برآورد شده.

مخفف: تولید ناخالص ملی(GDP).

 

 

زمان:18:30                        ارز:دلارکانادا     واقعی:                   پیش بینی:            پیشین:                   نمودار:

گزارش سیاست پولی بانک کانادا

منبع: بانک کانادا(آخرین اعلامیه).

اثر معمول: تمایل بیش از انتظار به افزایش نرخ بهره برای ارزش ارز خوب است.

بسامد: سه ماهه.

توضیح: ریاست بانک معمولا نشست خبری را 75 دقیقه پس از انتشار برای بحث درمورد این گزارش برگزار میکند.

دلیل اهمیت برای معامله گر: این گزارش دیدگاه قابل توجهی را نسبت به رویکرد موقعیت های اقتصادی و تورم بانک در اختیار میگذارد- فاکتورهایی کلیدی که آینده سیاست پولی را شکل می دهد و بر تصمیم گیری آنها درمورد نرخ بهره اثرگذار است.

مخفف: بانک کانادا(BOC).

 

 

زمان:18:30                        ارز:دلارکانادا     واقعی:                   پیش بینی:            پیشین:                   نمودار:

بیانیه نرخ بانک کانادا

منبع: بانک کانادا(آخرنین اعلامیه).

اثر معمول: تمایل بیش از انتظار به افزایش نرخ بهره برای ارزش ارز خوب است.

بسامد: 8بار در سال.

اعلام بعدی: 4دسامبر 2019.

دلیل اهمیت برای معامله گر: ابزاری مهم برای کمیته جهت ارتباط با سرمایه گذاران است درمورد سیاست پولی. این بیانیه دربردارنده نتیجه رای آنها درمورد نرخ بهره و سایر مقیاس ها همراه با تفسیر و نظراتی درمورد موقعیت های اقتصادی اثرگذار بر رای آنها می باشد. از همه اینها مهم تر این بیانیه به بحث درمورد چشم انداز اقتصادی میپردازد و راه حل های مهمی را درمورد نتیجه تصمیم گیری آینده پیشنهاد میدهد.

نام دیگر: بیانیه نرخ بهره.

مخفف: بانک کانادا(BOC).

 

 

زمان:18:30                        ارز:دلارکانادا     واقعی:                   پیش بینی:1.75%          پیشین:1.75%                    نمودار:

نرخ شبانه

منبع: بانک کانادا(آخرین اعلامیه).

معیار: نرخ بهره که باآن موسسات مالی اصلی شبانه به هم وام می دهند و میگیرند.

اثر معمول: واقعی بهتر از پیش بینی برای ارز است.

بسامد: 8بار در سال.

اعلام بعدی: 4دسامبر 2019.

توضیح: تصمیم گیری نرخ معمولا روی بازار اثرگذار است و تحت تأثیر بیانیه نرخ بانک کانادا قرار دارد که تمرکز آن روی آینده است.

دلیل اهمیت برای معامله گر: نرخ بهره کوتاه مدت یک فاکتور مهم در ارزش ارزی است- معامله گران فقط برای پیش بینی اینکه چگونه نرخ بهره در آینده تغییر میکند، بسیاری از اندیکاتورها را زیر نظر دارند.

در نتیجه: اعضای کنسول ریاست بانک درمورد نقطه قرار گیری نرخ به توافق می رسند.

نام دیگر: نرخ های بهره، نرخ بهره کلیدی.

مخفف: بانک کانادا(BOC).

 

 

زمان:19:45                        ارز:دلارکانادا     واقعی:                   پیش بینی:            پیشین:                   نمودار:

نشست خبری بانک کانادا

منبع: بانک کانادا(آخرین اعلامیه).

سخنران: ریاست و معاون ارشد بانک.

اثر معمول: تمایل بیش از انتظار به افزایش نرخ بهره برای ارزش ارز خوب است.

بسامد: سه ماهه پس از اعلام گزارش سیاست پولی بانک.

توضیح: این نشست دو بخش دارد- بخش نخست خوانش بیانیه و بعد نشست پرسش و پاسخ. پرسش ها اغلب منجر به پاسخ هایی غیررسمی می شوند که نوسانات سنگینی را بر بازار وارد میکنند. نشست خبری در وبسایت بانک لود می شود.

دلیل اهمیت برای معامله گر: ابزاری مهم برای کمیته جهت ارتباط با سرمایه گذاران است درمورد سیاست پولی. این بیانیه دربردارنده نتیجه رای آنها درمورد نرخ بهره و سایر مقیاس ها همراه با تفسیر و نظراتی درمورد موقعیت های اقتصادی اثرگذار بر رای آنها می باشد. از همه اینها مهم تر این بیانیه به بحث درمورد چشم انداز اقتصادی میپردازد و راه حل های مهمی را درمورد نتیجه تصمیم گیری آینده پیشنهاد میدهد.

مخفف: بانک کانادا(آخرین اعلامیه).

 

 

زمان:22:30                        ارز:دلارآمریکا   واقعی:                   پیش بینی:            پیشین:                   نمودار:

بیانیه FOMC

منبع: فدرال رزرو(آخرین اعلامیه).

اثر معمول: تمایل بیش از انتظار به افزایش نرخ بهره برای ارزش ارز خوب است.

بسامد: 8بار در سال.

اعلام بعدی: 11دسامبر 2019.

توضیح: کمیته معمولا بیانیه را کمی پس از هراعلامیه تغییر می دهد. همین تغیرات مورد توجه معامله گر است.

دلیل اهمیت برای معامله گر: ابزاری مهم برای کمیته جهت ارتباط با سرمایه گذاران است درمورد سیاست پولی. این بیانیه دربردارنده نتیجه رای آنها درمورد نرخ بهره و سایر مقیاس ها همراه با تفسیر و نظراتی درمورد موقعیت های اقتصادی اثرگذار بر رای آنها می باشد. از همه اینها مهم تر این بیانیه به بحث درمورد چشم انداز اقتصادی میپردازد و راه حل های مهمی را درمورد نتیجه تصمیم گیری آینده پیشنهاد میدهد.

نام دیگر: بیانیه نرخ بهره، بیانیه فدرال، بیانیه سیاست پولی.

مخفف: کمیته بازار آزاد فدرال(FOMC).

 

 

زمان:22:30                        ارز:دلارآمریکا   واقعی:                   پیش بینی:<1.75%          پیشین:<2.00%                 نمودار:

نرخ بودجه فدرال

منبع: فدرال رزرو(آخرین اعلامیه).

معیار: نرخ بهره که باآن موسسات سپرده گذاری حساب موجود در فدرال رزرو را شبانه به سایر موسسات وام می دهند.

اثر معمول: واقعی بهتر از پیش بینی برای ارز است.

بسامد: 8بار در سال.

اعلام بعدی: 11 دسامبر 2019.

توضیح: تصمیم گیری نرخ معمولا روی بازار اثرگذار است و تحت تأثیر بیانیه کمیته قراردارد که تمرکز آن هم روی اینده است.

دلیل اهمیت برای معامله گر: نرخ بهره کوتاه مدت یک فاکتور مهم در ارزش ارزی است- معامله گران فقط برای پیش بینی اینکه چگونه نرخ بهره در آینده تغییر میکند، بسیاری از اندیکاتورها را زیر نظر دارند.

در نتیجه: اعضای کمیته درمورد نقطه قرار گیری نرخ هدف رأی گیری می کنند. آرای فردی در بیانیه کمیته منتشر می شود.

نام دیگر: نرخ های بهره، نرخ بودجه فدرال.

مخفف: کمیته بازار آزاد فدرال(FOMC).

 

 

زمان:23:00                        ارز:دلارآمریکا   واقعی:                   پیش بینی:            پیشین:                   نمودار:

نشست خبری FOMC

منبع: فدرال رزرو(آخرین اعلامیه).

سخنران: مقام ارشد.

اثر معمول: تمایل بیش از انتظار به افزایش نرخ بهره برای ارزش ارز خوب است.

بسامد: 8بار در سال.

اعلام بعدی: 11 دسامبر2019.

توضیح: این نشست دو بخش دارد- بخش نخست خوانش بیانیه و بعد نشست پرسش و پاسخ. پرسش ها اغلب منجر به پاسخ هایی غیررسمی می شوند که نوسانات سنگینی را بر بازار وارد میکنند. نشست خبری در وبسایت بانک لود می شود. منبع برای نخستین بار در آپریل 2011 تنظیم شد.

دلیل اهمیت برای معامله گر: ابزاری مهم برای کمیته جهت ارتباط با سرمایه گذاران است درمورد سیاست پولی. این بیانیه دربردارنده نتیجه رای آنها درمورد نرخ بهره و سایر مقیاس ها همراه با تفسیر و نظراتی درمورد موقعیت های اقتصادی اثرگذار بر رای آنها می باشد. از همه اینها مهم تر این بیانیه به بحث درمورد چشم انداز اقتصادی میپردازد و راه حل های مهمی را درمورد نتیجه تصمیم گیری آینده پیشنهاد میدهد.

نام دیگر: چکیده نشست خبری از سوی ریاست.

مخفف: کمیته بازار آزاد فدرال(FOMC)، فدرال رزرو(Fed).