تقویم اقتصادیتقویم اقتصادی

زمان:18:00                         ارز:دلارآمریکا                   واقعی:                   پیش بینی:0.3%                 پیشین:   0.4%    نمودار:

میانگین درآمدهای ساعتی ماهانه

منبع: دفتر آمار کارگری(آخرین اعلامیه)

معیار: تغییر در بهای پرداخته شده در ازای کارگر به جز شرکت های صنعتی

اثر معمول: واقعی بهتر از پیش بینی برای ارزش ارز است

بسامد: ماهانه معمولا در نخستین جمعه پس از پایان ماه

اعلام بعدی: 8 مارس 2019

توضیح: زودهنگام ترین داده مرتبط با تورم کار است. منبع، فرمول محاسبه مجموعه را از فوریه 2010 تغییر داد

دلیل اهمیت برای معامله گر: یک اندیکاتور مهم از تورم مصرف کننده است- وقتی کسب و کار هزینه بیشتری برای کارگر پرداخت میکند، معمولا هزینه بالاتری هم بر عهده مصرف کننده می باشد.

زمان:18:00                         ارز:دلارآمریکا                   واقعی:                   پیش بینی:165K                 پیشین:312K                       نمودار:

تغییرات اشتغال غیر کشاورزی

منبع: دفتر آمار کارگری (آخرین اعلامیه)

معیار: تغییر در تعداد افراد شاغل طی ماه گذشته به جز شرکت صنعتی

اثر معمول: واقعی بهتر از پیش بینی برای ارز است

بسامد: ماهانه معمولا در نخستین جمعه پس از پایان ماه

اعلام بعدی: 8 مارچ 2019

توضیح: یک داده اقتصادی حیاتی که کمی پس از پایان ماه منتشر می شود.ترکیبی از اهمیت و زودگذری اثرات بازار را قوی تر میکند.

دلیل اهمیت برای معامله گر: اشتغال زایی یک اندیکاتور مهم از هزینه های مصرف کننده است که برای بسیاری از فعالیت های اقتصادی در نظر گرفته می شود.

نام دیگر: دستمزدهای غیر کشاورزی، NFP، تغییرات اشتغال

زمان:18:00                         ارز:دلارآمریکا   واقعی:                   پیش بینی:3.9%                 پیشین:3.9%                       نمودار:

نرخ بیکاری

منبع: دفتر آمار کارگری(آخرین اعلامیه)

معیار: میانگین نیروی نهایی کار که بیکار و جویای کار است طی ماه گذشته

اثر معمول: واقعی بهتر از پیش بینی برای ارز است

بسامد: ماهانه معمولا در نخستین جمعه پس از پایان ماه

اعلام بعدی: 8 مارچ 2019

دلیل اهمیت برای معامله گر: اگرچه یک اندیکاتور کند است ولی تعداد افراد بیکار نشانه ای مهم از سلامت کلی اقتصاد است چون هزنیه مصرف کننده به میزان زیادی مطابق با موقعیت های بازار کار است. بیکاری همچنین یک مورد بررسی اصلی برای آنانی است که درحال هدایت سیاست پولی هستند

نام دیگر: نرخ بی شغلی

زمان:19:30                         ارز:دلارآمریکا                   واقعی:                   پیش بینی:54.1   پیشین:   54.1       نمودار:

PMI تولیدی ISM

منبع: موسسه مدیریت عرضه( اخرین اعلامیه)

معیار: سطحی از شاخص پراکندگی مبتنی بر مدیران خرید بررسی شده در صنعت تولید

اثر معمول: واقعی بهتر از پیش بینی برای ارز است

بسامد: ماهانه در نخستین روز کاری پس از پایان ماه

اعلام بعدی: 1 مارچ 2019

توضیح: بالای 50.0 نشان دهنده توسعه صنعت و زیر این رقم معکوس است

دلیل اهمیت برای معامله گر: یک اندیکاتور مهم از سلامت اقتصادی است- تجارت سریعا نسبت به موقعیت های بازار واکنش نشان می دهد و مدیران خرید آنها احتمالا تازه ترین و مناسب ترین نگاه را نسبت به دیدگاه اقتصادی شرکت دارند.

در نتیجه: بررسی حدود 400 مدیر خرید که از آنها پرسیده میشود تا به سطح نسبی موقعیت های تجاری ازجمله اشتغال، تولید، سفارشات جدید، متصدیان تحویل و فهرست موجودی نمره بدهند.

نام دیگر: گزارش تولید بخش تجاری ISM

مخفف: موسسه مدیریت عرضه(ISM)، شاخص مدیران خرید (PMI)