تقویم اقتصادیتقویم اقتصادی

زمان:5:00                           ارز:دلاراسترالیا                  واقعی:                   پیش بینی:0.0%                 پیشین:   0.4%    نمودار:

خرده فروشی ماهانه

منبع: دفتر آمار استرالیا(آخرین اعلامیه)

معیار: تغییر در ارزش نهایی فروش در سطح خرده فروشی

اثر معمول: واقعی بهتر از پیش بینی برای ارز است

بسامد: ماهانه حدود 35 روز پس از پایان ماه

اعلام بعدی:  7 مارچ 2019

توضیح: ابتدائی ترین نگاه به داده هزینه مصرف کننده است

دلیل اهمیت برای معامله گر: معیاری مهم از هزینه مصرف کننده است که برای اکثریت فعالیت های اقتصادی در نظر گرفته می شود.

زمان:8:00                           ارز:دلاراسترالیا                  واقعی:                   پیش بینی:            پیشین:                   نمودار:

بیانیه نرخ RBA

منبع: رزرو بانک استرالیا(آخرین اعلامیه)

اثر معمول: تمایل بیش از انتظار به افزایش نرخ بهره برای ارزش ارز خوب است.

بسامد: نخستین سه شنبه ماه به جز ماه ژانویه

اعلام بعدی: 5 مارچ 2019

توضیح: تا دسامبر 2007 بیانیه فقط زمانی صادر می شد که تغییری در نرخ نقدینگی صورت میگرفت

دلیل اهمیت برای معامله گر: ابزاری مهم برای رزرو بانک استرالیا برای ارتباط با سرمایه گذاران درمورد سیاست پولی است. دربردارنده نتیجه تصمیمات آنها درمورد نرخ بهره و تفسیر موقعیت های اقتصادی است که بر تصمیمات آنها اثر میگذارد. از همه مهم تر این بیانیه به بررسی چشم انداز اقتصادی و پیشنهادات درمورد نتیجه تصمیمات آینده می پردازد.

نام دیگر: بیانیه نرخ بهره

مخفف: رزرو بانک استرالیا(RBA)

زمان:19:30                         ارز:دلارآمریکا                   واقعی:                   پیش بینی:57.0   پیشین:57.6                          نمودار:

PMI غیرتولیدی ISM

منبع: موسسه مدیریت عرضه(آخرین اعلامیه)

معیار: سطحی از شاخص پراکندگی مبتنی بر مدیران خرید بررسی شده به جز صنعت تولید

اثر معمول: واقعی بهتر از پیش بینی برای ارز است

بسامد: ماهانه در سومین روز کاری پس از پایان ماه

اعلام بعدی: 5 مارچ 2019

توضیح: بالای 50.0 نشان از گسترش و زیر این رقم معکوس است. منبع، مجموعه را از تنظیمات غیرفصلی به فصلی از ژانویه 2001 تغییر داد. منبع، فرمول تغییر مجموعه را از فوریه 2008 تغییر داد.

دلیل اهمیت برای معامله گر: یک اندیکاتور مهم از سلامت اقتصادی است- تجارت سریعا نسبت به موقعیت های بازار واکنش نشان می دهد و مدیران خرید آنها احتمالا تازه ترین و مناسب ترین نگاه را نسبت به دیدگاه اقتصادی شرکت دارند.

در نتیجه: بررسی حدود400 مدیر خرید که از آنها پرسیده میشود تا به سطح نسبی موقعیت های تجاری ازجمله اشتغال، تولید، سفارشات جدید، متصدیان تحویل و فهرست موجودی نمره بدهند.

نام دیگر: PMI خدماتی،   گزارش تجاری ISM غیرتولیدی

مخفف: موسسه مدیریت عرضه(ISM)، شاخص مدیران خرید(PMI)