تقویم اقتصادیتقویم اقتصادی

 

زمان:17:00                         ارز:دلارکانادا                     واقعی:                   پیش بینی:-10.0K                             پیشین:55.9K                     نمودار:

تغییرات اشتغال

منبع: آمار کانادا(آخرین اعلامیه)

معیار: تغییر در تعداد افراد شاغل طی ماه گذشته.

اثر معمول: واقعی بهتر از پیش بینی برای ارز است.

بسامد: ماهانه حدود 8 روز پس از پایان ماه.

اعلام بعدی: 10 می 2019.

توضیح: داده اقتصادی حیاتی که کمی پس از پایان ماه منتشر می شود. ترکیبی از اهمیت و ابتدائی بودن اثرات آن را بر بازار بیشتر میکند.

دلیل اهمیت برای معامله گر: اشتغال زایی یک اندیکاتور مهم از هزینه های مصرف کننده است که برای بسیاری از فعالیت های اقتصادی در نظر گرفته می شود.

 

 

زمان:17:00                         ارز:دلارکانادا                     واقعی:                   پیش بینی:5.8%                 پیشین:5.8%                       نمودار:

نرخ بیکاری

منبع: آمار کانادا(آخرین اعلامیه)

معیار: میانگین نیروی نهایی کار که بیکار و طی ماه گذشته جویای کار است.

اثر معمول: واقعی بهتر از پیش بینی برای ارز است.

بسامد: ماهانه حدود 8 روز پس از پایان ماه.

اعلام بعدی: 10 می 2019.

دلیل اهمیت برای معامله گر: اگرچه یک اندیکاتور کند است ولی تعداد افراد بیکار نشانه ای مهم از سلامت کلی اقتصاد است چون هزنیه مصرف کننده به میزان زیادی مطابق با موقعیت های بازار کار است.

نام دیگر: نرخ بی شغلی.

 

 

زمان:17:00                         ارز:دلارآمریکا                   واقعی:                   پیش بینی:0.2%                 پیشین:0.4%                       نمودار:

میانگین ماهانه درآمدهای ساعتی

منبع: دفتر آمار کارگری(آخرین اعلامیه)

معیار: تغییر در قیمت پرداخت شده در ازای کارگر به جز صنعت کشاورزی.

اثر معمول: واقعی بهتر از پیش بینی برای ارز است.

بسامد: ماهانه معمولا در نخستین جمعه پس از پایان ماه.

اعلام بعدی: 3 می 2019.

توضیح: ابتدائی ترین داده مرتبط با تورم کار است. منبع، فرمول محاسبه مجموعه را از فوریه 2010 تغییر داد.

دلیل اهمیت برای معامله گر: یک اندیکاتور مهم از تورم مصرف کننده است- وقتی کسب و کار هزینه بیشتری برای کارگر پرداخت میکند، معمولا هزینه بالاتری هم بر عهده مصرف کننده می باشد.

 

 

زمان:17:00                         ارز:دلارآمریکا                   واقعی:                   پیش بینی:175K                 پیشین:20K                         نمودار:

تغییرات اشتغال غیرکشاورزی

منبع: دفتر آمار کارگری(آخرین اعلامیه)

معیار: تغییر در تعداد افراد شاغل طی ماه گذشته به جز صنعت کشاورزی.

اثر معمول: واقعی بهتر از پیش بینی برای ارز است.

بسامد: ماهانه معمولا در نخستین جمعه پس از پایان ماه.

اعلام بعدی: 3 می 2019.

توضیح: داده اقتصادی حیاتی که کمی بعد از پایان ماه منتشر می شود. ترکیب اهمیت و ابتدائی بودن اثرات روی بازار را بیشتر میکند.

دلیل اهمیت برای معامله گر: اشتغال زایی یک اندیکاتور مهم از هزینه های مصرف کننده است که برای بسیاری از فعالیت های اقتصادی در نظر گرفته می شود.

نام دیگر: دستمزدهای غیرکشاورزی، NFP، تغییرات اشتغال.

 

 

زمان:17:00                         ارز:دلارآمریکا                   واقعی:                   پیش بینی:3.8% پیشین:3.8%                       نمودار:

نرخ بیکاری

منبع: دقتر آمار کارگری(آخرین اعلامیه)

معیار: میانگین نیروی نهایی کار که بیکار و فعالانه طی ماه گذشته جویای کار است.

اثر معمول: واقعی بهتر از پیش بینی برای ارز است.

بسامد: ماهانه معمولا در نخستین جمعه پس از پایان ماه.

اعلام بعدی: 3 می 2019.

دلیل اهمیت برای معامله گر: اگرچه یک اندیکاتور کند است ولی تعداد افراد بیکار نشانه ای مهم از سلامت کلی اقتصاد است چون هزنیه مصرف کننده به میزان زیادی مطابق با موقعیت های بازار کار است. بیکاری همچنین یک موضوع مهم برای آنهایی است که سیاست پولی کشور را مورد بررسی قرار می دهند.

نام دیگر: نرخ بی شغلی.