تقویم اقتصادیتقویم اقتصادی

زمان:19:30                   ارز:دلارامریکا                 واقعی:               پیش بینی:59.6    پیشین:   60.7     نمودار:

PMI غیر تولیدی ISM

منبع: موسسه مدیریت عرضه(آخرین اعلامیه)

معیار: سطح شاخص پراکندگی مبتنی بر مدیران خرید بررسی شده به جز صنعت تولید

اثر معمول: واقعی بهتر از پیش بینی برای ارز است

بسامد: ماهانه در سومین روز کاری پس از پایان ماه

اعلام بعدی: 5 فوریه 2019

توضیح: بالای 50.0 به معنی ادامه و زیر این رقم معکوس است. منبع مجموعه را از حالت غیر تنظیمی به تنظیم شده فصلی از ژانویه 2001 تغییر داد. منبع، فرمول محاسبه مجموعه را از فوریه 2008 تغییر داد

دلیل اهمیت برای معامله گر: یک اندیکاتور مهم از سلامت اقتصادی است- تجارت سریعا نسبت به موقعیت های بازار واکنش نشان می دهد و مدیران خرید آنها احتمالا تازه ترین و مناسب ترین نگاه را نسبت به دیدگاه اقتصادی شرکت دارند.

در نتیجه: بررسی حدود400 مدیر خرید که از آنها پرسیده میشود تا به سطح نسبی موقعیت های تجاری ازجمله اشتغال، تولید، سفارشات جدید، متصدیان تحویل و فهرست موجودی نمره بدهند.

نام دیگر: خدمات PMI، گزارش تجاری ISM غیرتولیدی

مخفف: موسسه مدیریت عرضه(ISM)، شاخص مدیران خرید(PMI)