تقویم اقتصادیتقویم اقتصادی

زمان:2:15                            ارز:دلار نیوزلند    واقعی:                   پیش بینی:              0.3%      پیشین:    1.1%      نمودار:

تغییرات سه ماهه اشتغال

منبع: آمار نیوزلند( آخرین اعلامیه)

معیار: تغییر در تعداد افراد استخدامی

اثر معمول: واقعی بهتر از پیش بینی برای ارز است

بسامد: سه ماهه حدود 35 روز پس از پایان سه ماه

اعلام بعدی: 1 می 2019

توضیح: اگرچه این داده بسیار باتأخیر منتشر می شود ولی ابتدائی ترین اندیکاتور از وضعیت اقتصادی است و اثرات سنگینی روی بازار می گذارد

دلیل اهمیت برای معامله گر: اشتغال زایی یک اندیکاتور مهم از هزینه های مصرف کننده است که برای بسیاری از فعالیت های اقتصادی در نظر گرفته می شود.

زمان:2:15            ارز:دلارنیوزلند    واقعی:                   پیش بینی:              4.1%      پیشین:    3.9%      نمودار:

نرخ بیکاری

منبع: آمار نیوزلند(آخرین اعلامیه)

معیار: میانگین نیروی نهایی کار که بیکار و طی سه ماهه پیشین جویای کار است.

اثر معمول: واقعی بهتر از پیش بینی برای ارز است.

بسامد: سه ماهه حدود 35 روز پس از پایان سه ماه

اعلام بعدی: 1 می 2019

دلیل اهمیت برای معامله گر: اگرچه یک اندیکاتور کند است ولی تعداد افراد بیکار نشانه ای مهم از سلامت کلی اقتصاد است چون هزنیه مصرف کننده به میزان زیادی مطابق با موقعیت های بازار کار است.

نام دیگر: نرخ بی شغلی

زمان:4:30                            ارز:دلارآمریکا     واقعی:                   پیش بینی:                              پیشین:                    نمودار:

سخنرانی ریاست فدرال رزرو ژروم پاول

شرح: به منظور سخنرانی در نشست مجازی معلمان سراسر کشور در واشینگتن همراه با برگزاری جسله پرسش و پاسخ

منبع: فدرال رزرو(آخرین اعلامیه)

سخنران: ژروم پاول

اثر معمول: تمایل بیش از انتظار به افزایش نرخ بهره برای ارزش ارز خوب است.

توضیح: مقام ارشد از فوریه 2018- فوریه 2022. ریاست از می 2012- ژانویه 2028. اغلب طی سخنرانی های او شاهد نوساناتی در بازار ارز هستیم.

دلیل اهمیت برای معامله گر: پاول در مقام ریاست فدرال رزرو که نرخ های بهره کوتاه مدت را کنترل میکند بیش از هر فرد دیگری بر ارزش ارز ملی اثر میگذارد. معامله گران تعهدات عمومی او را بررسی میکنند چرا که اغلب برای استخراج سرنخ های ظریف باتوجه به سیاست پولی آینده استفاده می شود.

مخفف: فدرال رزرو(FED)

زمان:16:30                          ارز:پوندانگلیس     واقعی:                   پیش بینی:                              پیشین:                    نمودار:

گزارش تورم BOE

منبع: بانک انگلیس(آخرین اعلامیه)

اثر معمول: تمایل بیش از انتظار به افزایش نرخ بهره برای ارزش ارز خوب است.

بسامد: سه ماهه

اعلام بعدی: 2 می 2019

توضیح: گزارش تورم پیش بینی تورم بانک و رشد اقتصادی را طی دو سال بعد در اختیار میگذارد. ریاست بانک همچنین نشست خبری را برای مباحثه درمورد محتوای گزارش پس از انتشار برگزار میکند

دلیل اهمیت برای معامله گر: این گزارش دیدگاه قابل قبولی را نسبت به رویکرد بانک از موقعیت های اقتصادی و تورم در اختیار میگذارد- فاکتورهای کلیدی آینده سیاست پولی را شکل میدهد و بر تصمیمات نرخ بهره  اثرگذار است.

مخفف: بانک انگلیس(BOE)

زمان:16:30                          ارز:پوندانگلیس     واقعی:                   پیش بینی:0-0-9    پیشین:    0-0-9      نمودار:

رأی گیری نرخ رسمی بانکی MPC

منبع: بانک انگلیس(آخرین اعلامیه)

اثر معمول: تمایل بیش از انتظار به افزایش نرخ بهره برای ارزش ارز خوب است.

بسامد: ماهانه

اعلام بعدی: 21 مارچ 2019

توضیح: آرا در قالب ‘X-X-X’ گزارش می شود- عدد نخست تعداد آرای اعضا برای افزایش نرخ بهره، دومی تعداد آرای اعضا برای کاهش نرخ و سومی تعداد آرای اعضا برای ثبات نرخ است.

دلیل اهمیت برای معامله گر: نشست کمیته سیاست پولی بانک انگلیس شامل آرای نرخ بهره برای هریک از اعضای آن طی تازه ترین نشست این کمیته می شود.  تفکیک آرا دیدگاهی را در اختیار میگذارد که اعضا در آن موضع خود را نسبت به نرخ های بهره و واکنش کمیته برای تغییر نرخ آینده در اختیار میگذارد.

مخفف: کمیته سیاست پولی(MPC)