تقویم اقتصادیتقویم اقتصادی

 

زمان:13:00                         ارز:پوندانگلیس                   واقعی:                   پیش بینی:0.2%                 پیشین:0.5%                       نمودار:

GDP ماهانه

منبع: دفتر آمار ملی(آخرین اعلامیه)

معیار: تغییر در ارزش نهایی کالاها و خدمات تولید شده.

اثر معمول: واقعی بهتر از پیش بینی برای ارز است.

بسامد: ماهانه حدود 40 روز پس از پایان ماه.

اعلام بعدی: 10 می 2019.

توضیح: منبع برای نخستین بار در جولای 2018 منتشر شد.

دلیل اهمیت برای معامله گر: معیاری وسیع از فعالیت اقتصادی و معیاری مهم از سلامت آن است.

مخفف: تولید ناخالص ملی(GDP)

 

 

زمان:13:00                         ارز:پوندانگلیس                   واقعی:                   پیش بینی:0.2%                 پیشین:0.8%                       نمودار:

محصول تولیدی(ماهانه)

منبع: دفتر آمار ملی(آخرین اعلامیه)

معیار: تغییر در ارزش نهایی تورم تنظیمی محصول تولیدی از سوی تولیدکننده.

اثر معمول: واقعی بهتر از پیش بینی برای ارز است.

بسامد: ماهانه حدود 40 روز پس از پایان ماه.

اعلام بعدی: 10 می 2019.

توضیح: تولید 80% محصول صنعتی نهایی را شامل می شود و اثر غالبی روی بازار دارد.

دلیل اهمیت برای معامله گر: یک اندیکاتور مهم از سلامت اقتصادی است- تجارت سریعا نسبت به موقعیت های بازار واکنش نشان می دهد و مدیران خرید آنها احتمالا تازه ترین و مناسب ترین نگاه را نسبت به دیدگاه اقتصادی شرکت دارند.

نام دیگر: تولید کارخانه.

 

 

زمان:16:15                         ارز:یورو                                واقعی:                   پیش بینی:0.00%                          پیشین:0.00%                    نمودار:

نرخ بازپرداخت اصلی

منبع: بانک مرکزی اروپا(آخرین اعلامیه)

معیار: نرخ بهره در عملیات بازپرداخت اصلی که حجمی از نقدینگی را برای سیستم بانکداری  فراهم میکند.

اثر معمول: واقعی بهتر از پیش بینی برای ارز است.

بسامد: 8 بار در سال.

اعلام بعدی: 6 ژوءن 2019.

توضیح: تصمیم گیری نرخ معمولا روی بازار اثرگذار است و نشست خبری ECB آن را تحت تأثیر قرار می دهد که آنهم 45 دقیقه بعد برگزار می شود. منبع، بسامد اعلام را از ماهانه به 8 بار در سال از ژانویه 2015 تغییر داد.

دلیل اهمیت برای معامله گر: نرخ های بهره کوتاه مدت فاکتوری مهم در ارزشگذاری ارزی هستند- معامله گران فقط برای پیش بینی چگونگی تغییر نرخ ها در آینده، بیشتر اندیکاتورها را زیر نظر دارند.

در نتیجه: 6 عضو از هیئت اجرایی بانک و 15 نفر از 19 رئیس بانک های مرکزی حوزه یورو درمورد نقطه قرارگیری نرخ رأی می دهند. تفکیک آرا اعلام عمومی می شود.

نام دیگر: نرخ های بهره، نرخ بازپرداخت، نرخ گزارش شده، حداقل نرخ پیشنهادی.

مخفف: بانک مرکزی اروپا(ECB).

 

 

زمان:16:15                         ارز:یورو                                واقعی:                   پیش بینی:            پیشین:                   نمودار:

بیانیه سیاست پولی

منبع: بانک مرکزی اروپا(آخرین اعلامیه)

اثر معمول: تمایل بیش از انتظار به افزایش نرخ بهره برای ارزش ارز خوب است.

بسامد: 8 بار در سال.

اعلام بعدی: 6 ژوئن 2019.

توضیح: ECB معمولا بیانیه را در هراعلامیه کمی تغییر می دهد. همین تغییرات است که معامله گران به آنها اهمیت می دهند. منبع، برای نخستین بار در مارچ 2016 منتشر شد.

دلیل اهمیت برای معامله گر: ابزاری مهم برای ECB جهت ارتباط با سرمایه گذاران است درمورد سیاست پولی. این بیانیه دربردارنده نتیجه رای آنها درمورد نرخ بهره و سایر مقیاس ها همراه با تفسیر و نظراتی درمورد موقعیت های اقتصادی اثرگذار بر رای آنها می باشد. از همه اینها مهم تر این بیانیه به بحث درمورد چشم انداز اقتصادی میپردازد و راه حل های مهمی را درمورد نتیجه رای آینده پیشنهاد میدهد.

نام دیگر: بیانیه نرخ بهره.

مخفف: بانک مرکزی اروپا(ECB).

 

زمان:17:00                         ارز:یورو                                واقعی:                   پیش بینی:            پیشین:                   نمودار:

نشست خبری ECB

منبع: بانک مرکزی اروپا(آخرین اعلامیه)

سخنران: ریاست بانک و معاونت.

اثر معمول: تمایل بیش از انتظار به افزایش نرخ بهره برای ارزش ارز خوب است.

بسامد: 8 بار در سال حدود 45 دقیقه پس از اعلام نرخ پیشنهادی حداقلی.

اعلام بعدی: 6 ژوئن 2019.

توضیح: این نشست حدود یک ساعت است و دو بخش دارد- بخش نخست خوانش بیانیه و بعد نشست پرسش و پاسخ. پرسش ها اغلب منجر به پاسخ هایی غیررسمی می شوند که نوسانات سنگینی را بر بازار وارد میکنند. نشست خبری در وبسایت بانک باکمی تأخیر لود می شود. منبع، بسامد اعلام را از ماهانه به 8بار در سال از ژانویه 2015 تغییر داد.

دلیل اهمیت برای معامله گر: ابزاری مهم برای بانک جهت ارتباط با سرمایه گذاران است درمورد سیاست پولی. این بیانیه دربردارنده نتیجه رای آنها درمورد نرخ بهره و سایر مقیاس ها همراه با تفسیر و نظراتی درمورد موقعیت های اقتصادی اثرگذار بر رای آنها می باشد. از همه اینها مهم تر این بیانیه به بحث درمورد چشم انداز اقتصادی میپردازد و راه حل های مهمی را درمورد نتیجه رای آینده پیشنهاد میدهد.

نام دیگر: بیانیه نرخ بهره، نشست خبری ECB.

مخفف: بانک مرکزی اروپا(ECB).

 

 

زمان:17:00                         ارز:دلارآمریکا                   واقعی:                   پیش بینی:0.3% پیشین:0.2%                       نمودار:

CPI ماهانه

منبع: دفتر آمارکارگری(آخرین اعلامیه)

معیار: تغییر در بهای کالاها و خدمات فراهم شده از سوی مصرف کننده.

اثر معمول: واقعی بهتر از پیش بینی برای ارز است.

بسامد: ماهانه حدود16 روز پس از پایان ماه.

اعلام بعدی: 10 می 2019.

دلیل اهمیت برای معامله گر: قیمت مصرف کننده برای اکثریت تورم سراسری محاسبه می شود. تورم برای ارزش ارز اهمیت دارد چون افزایش قیمت منجر به این می شود که بانک مرکزی نرخ بهره را به دلیل قانون مهار تورم بالا ببرد.

در نتیجه: میانگین قیمت کالاها و خدمات گوناگون نمونه است و با نمونه های پیشین مقایسه می شود.

مخفف: شاخص قیمت مصرف کننده(CPI).

 

 

زمان:17:00                         ارز:دلارآمریکا                   واقعی:                   پیش بینی:0.2%                 پیشین:0.1%                       نمودار:

CPI core ماهانه

منبع: دفتر آمارکارگری(آخرین اعلامیه)

معیار: تغییر در بهای کالاها و خدمات خریداری شده از سوی مصرف کننده به جز غذا و انرژی.

اثر معمول: واقعی بهتر از پیش بینی برای ارز است.

بسامد: ماهانه حدود 16 روز پس از پایان ماه.

اعلام بعدی: 10 می 2019.

توضیح: غذا و انرژی حدود یک چهارم CPI را شامل می شوند ولی نوسان زیادی دارند و ترند اصلی را تخریب می کنند. FOMC معمولا توجه بیشتری به داده core دارد، همچنین معامله گران.

دلیل اهمیت برای معامله گر: قیمت مصرف کننده برای اکثریت تورم سراسری محاسبه می شود. تورم برای ارزش ارز اهمیت دارد چون افزایش قیمت منجر به این می شود که بانک مرکزی نرخ بهره را به دلیل قانون مهار تورم بالا ببرد.

نام دیگر: CPI به جز انرژی و غذا. CPI اصلی.

مخفف: شاخص قیمت مصرف کننده(CPI)، کمیته بازار آزاد فدرال(FOMC).

 

زمان:22:30                        ارز:دلارآمریکا                   واقعی:                   پیش بینی:            پیشین:                   نمودار:

گزارشات نشست FOMC

منبع: فدرال رزرو(آخرین اعلامیه)

اثر معمول: تمایل بیش از انتظار به افزایش نرخ بهره برای ارزش ارز خوب است.

بسامد: 8 بار در سال، 3 هفته پس از اعلامیه نرخ بودجه دولتی.

اعلام بعدی: 22 می 2019.

دلیل اهمیت برای معامله گر: گزارشی دقیق از تازه ترین نشست FOMC است و دیدگاه دقیقی را نسبت به موقعیت های مالی و اقتصادی اثرگذار بر رأی آنها درمورد نقطه قرارگیری نرخ بهره در اختیار میگذارد.

مخفف: کمیته بازار آزاد فدرال(FOMC).