تقویم اقتصادیتقویم اقتصادی

زمان:17:30                         ارز:پوندانگلیس                   واقعی:                   پیش بینی:            پیشین:                   نمودار:

سخنرانی ریاست بانک انگلیس، مارک کارنی

شرح: به منظور سخنرانی درمورد چشم انداز اقتصادی و تنش های تجارت جهانی در لندن

منبع: بانک انگلیس(آخرین اعلامیه)

سخنران: مارک کارنی

اثر معمول: تمایل بیش از انتظار به افزایش نرخ بهره برای ارزش ارز خوب است.

اعلام بعدی: 2 می 2019

توضیح: ریاست از جولای 2013- ژانویه 2020. اغلب طی سخنرانی های او شاهد نوساناتی در بازار ارز هستیم.

دلیل اهمیت برای معامله گر: کارنی در مقام ریاست بانک انگلیس که نرخ های بهره کوتاه مدت را کنترل میکند بیش از هر فرد دیگری بر ارزش ارز ملی اثر میگذارد. معامله گران تعهدات عمومی او را بررسی میکنند چرا که اغلب برای استخراج سرنخ های ظریف باتوجه به سیاست پولی آینده استفاده می شود.

مخفف: بانک انگلیس(BOE)

زمان: 22:15                        ارز:دلارآمریکا                   واقعی:                   پیش بینی:            پیشین:                   نمودار:

سخنرانی ریاست فدرال رزرو، ژروم پاول

شرح: به منظور ادای سخنرانی با عنوان « توسعه اقتصادی در جوامع روستایی زیر خط فقر» در فروم سیاست روستایی شرکت های سرمایه گذاری Hope در می سی سی پی همراه با نشست پرسش و پاسخ

منبع: فدرال رزرو(آخرین اعلامیه)

اثر معمول: تمایل بیش از انتظار به افزایش نرخ بهره برای ارزش ارز خوب است.

توضیح: مقام ارشد از فوریه 2018- فوریه 2020. ریاست از می 2012- ژانویه 2028. اغلب طی سخنرانی های او شاهد نوساناتی در بازار ارز هستیم.

دلیل اهمیت برای معامله گر: پاول در مقام ریاست فدرال رزرو که نرخ های بهره کوتاه مدت را کنترل میکند بیش از هر فرد دیگری بر ارزش ارز ملی اثر میگذارد. معامله گران تعهدات عمومی او را بررسی میکنند چرا که اغلب برای استخراج سرنخ های ظریف باتوجه به سیاست پولی آینده استفاده می شود.

مخفف: فدرال رزرو(Fed)