تقویم اقتصادیتقویم اقتصادی

زمان:4:30                          ارز:دلارآمریکا                   واقعی:                   پیش بینی:            پیشین:                   نمودار:

سخنرانی ژروم پاول ریاست فدرال رزرو

شرح: به منظور سخنرانی افتتاحیه در انجمن ملی ائتلاف سرمایه گذاری مجدد کنفرانس اقتصاد در واشینگتون

منبع: فدرال رزرو(آخرین اعلامیه)

سخنران: ژروم پاول

اثر معمول: تمایل بیش از انتظار به افزایش نرخ بهره برای ارزش ارز خوب است.

توضیح: مقام ارشد از فوریه 2018- فوریه 2022. ریاست از می 2012- ژانویه 2028. اغلب طی سخنرانی های او شاهد نوساناتی در بازار ارز هستیم.

دلیل اهمیت برای معامله گر: پاول در مقام ریاست بانک مرکزی که نرخ های بهره کوتاه مدت را کنترل میکند بیش از هر فرد دیگری بر ارزش ارز ملی اثر میگذارد. معامله گران تعهدات عمومی او را بررسی میکنند چرا که اغلب برای استخراج سرنخ های ظریف باتوجه به سیاست پولی آینده استفاده می شود.

مخفف: فدرال رزرو(Fed)

زمان:14:00                         ارز:پوندانگلیس                   واقعی:                   پیش بینی:0.2%                 پیشین:-0.4%                     نمودار:

GDP ماهانه

منبع: دفتر آمار ملی(آخرین اعلامیه)

معیار: تغییر در ارزش نهایی کالاها و خدمات تهیه شده

اثر معمول: واقعی بهتر از پیش بینی برای ارز است.

بسامد: ماهانه حدود 40 روز پس از پایان ماه

اعلام بعدی: 10 آوریل 2019.

توضیح: منبع برای نخستین بار در جولای 2018 منتشر شد.

دلیل اهمیت برای معامله گر: معیاری گسترده از فعالیت اقتصادی و معیاری مهم از سلامت آن است.

مخفف: تولید ناخالص ملی(GDP)

زمان:14:00                         ارز:پوندانگلیس                   واقعی:                   پیش بینی:0.2%                 پیشین:-0.7%                     نمودار:

تولید ماهانه

منبع: دفتر آمار ملی(آخرین اعلامیه)

معیار: تغییر در ارزش نهایی تورم تنظیم شده کالای تولید شده از سوی تولیدکننده

اثر معمول: واقعی بهتر از پیش بینی برای ارز است.

بسامد: ماهانه حدود 40 روز پس از پایان ماه

اعلام بعدی: 10 آوریل 2019

توضیح: تولید حدود 80% از تولید صنعتی نهایی را شامل می شود و اثر زیادی روی بازار میگذارد.

دلیل اهمیت برای معامله گر: یک اندیکاتور مهم از سلامت اقتصادی است- تجارت سریعا نسبت به موقعیت های بازار واکنش نشان می دهد و مدیران خرید آنها احتمالا تازه ترین و مناسب ترین نگاه را نسبت به دیدگاه اقتصادی شرکت دارند.

نام دیگر: تولید کارخانه

زمان:17:00                         ارز:دلارآمریکا                   واقعی:                   پیش بینی:0.2%                 پیشین:0.0%                       نمودار:

CPI ماهانه

منبع: دفتر آمار کارگری(آخرین اعلامیه)

معیار: تغییر در بهای کالاها و خدمات تولید شده از سوی مصرف کننده

اثر معمول: واقعی بهتر از پیش بینی برای ارز است.

بسامد: ماهانه حدود 16 روز پس از پایان ماه

اعلام بعدی: 10 آوریل 2019

دلیل اهمیت برای معامله گر: قیمت مصرف کننده برای اکثریت تورم سراسری محاسبه می شود. تورم برای ارزش ارز اهمیت دارد چون افزایش قیمت منجر به این می شود که بانک مرکزی نرخ بهره را به دلیل قانون مهار تورم بالا ببرد.

در نتیجه: قیمت میانگین کالاها و خدمات گوناگون نمونه است و با نمونه پیشین مقایسه می شود.

مخفف: شاخص قیمت مصرف کننده(CPI)

زمان:17:00                         ارز:دلارآمریکا                   واقعی:                   پیش بینی:0.2%                 پیشین:0.2%                       نمودار:

CPI core ماهانه

منبع: دفتر آمار کارگری(آخرین اعلامیه)

معیار: تغییر در بهای کالاها و خدمات تهیه شده از سوی مصرف کننده به جز غذا و انرژی

اثر معمول: واقعی بهتر از پیش بینی برای ارز است.

بسامد: ماهانه حدود 16 روز پس از پایان ماه

اعلام بعدی: 10 آوریل 2019

توضیح:غذا و انرژی حدود یک چهارم CPI را شامل می شوند ولی نوسان زیادی دارند و روند اصلی را تحت تأثیر قرار می دهند. FOMC و به تبع آن، معامله گر معمولا به داده core توجه بیشتری دارد.

دلیل اهمیت برای معامله گر: قیمت مصرف کننده برای اکثریت تورم سراسری محاسبه می شود. تورم برای ارزش ارز اهمیت دارد چون افزایش قیمت منجر به این می شود که بانک مرکزی نرخ بهره را به دلیل قانون مهار تورم بالا ببرد.

نام دیگر: CPI به جز غذا و انرژی، CPIاصلی

مخفف: شاخص قیمت مصرف کننده(CPI)، کمیته بازار آزاد فدرال(FOMC)

زمان:انتخابی                      ارز:پوندانگلیس                   واقعی:                   پیش بینی:ردشد پیشین:رد شد                        نمودار:

رأی گیری پارلمانی برکسیت

منبع: پارلمان انگلیس(آخرین اعلامیه)

توضیح: نتیجه احتمالا پیش از آنکه شمارش رأی گیری رسمی اعلام شود، پیش بینی می شود که آن هم مبتنی بر شمارش اولیه آرا است. اکثریت آرا برای تصویب آن نیاز است.

مخفف: انگلیس(UK)