تقویم اقتصادیتقویم اقتصادی

 

زمان:6:00                            ارز:دلاراسترالیا                  واقعی:                   پیش بینی:0.6% پیشین:0.5%                       نمودار:

شاخص سه ماهه بهای دستمزد

منبع: دفتر آمار استرالیا(آخرین اعلامیه)

معیار: تغییر در بهای کسب و کار و پرداخت دولت به ازای هرکارگر به جز بونوس.

اثر معمول: واقعی بهتر از پیش بینی برای ارز است.

بسامد: سه ماهه حدود 45 روز پس از پایان ماه.

اعلام بعدی: 14 اوت 2019.

توضیح: منبع، فرمول محاسبه مجموعه را از نوامبر 2003 تغییر داد.

دلیل اهمیت برای معامله گر: یک اندیکاتور مهم از تورم مصرف کننده است- وقتی کسب و کار هزینه بیشتری برای کارگر پرداخت میکند، معمولا هزینه بالاتری هم بر عهده مصرف کننده می باشد.

نام دیگر: شاخص ارزش دستمزد، شاخص بهای کارگر.

 

زمان:17:00                         ارز:دلارکانادا                     واقعی:                   پیش بینی:0.4%                 پیشین:0.7%                       نمودار:

CPI ماهانه

منبع: آمار کانادا(آخرین اعلامیه).

معیار: تغییر در بهای کالاها و خدمات خریداری شده از سوی مصرف کننده.

اثر معمول: واقعی بهتر از پیش بینی برای ارز است.

بسامد: ماهانه حدود 20 روز پس از پایان ماه.

اعلام بعدی: 17 جولای 2019.

توضیح: مهم ترین اعلامیه مرتبط با تورم است به دلیل اولیه بودن و مقیاس گسترده اش. این داده از جمله اعداد تنظیم شده غیر فصلی در تقویم است.

دلیل اهمیت برای معامله گر: قیمت مصرف کننده برای اکثریت تورم سراسری محاسبه می شود. تورم برای ارزش ارز اهمیت دارد چون افزایش قیمت منجر به این می شود که بانک مرکزی نرخ بهره را به دلیل قانون مهار تورم بالا ببرد.

نام دیگر: همه آیتم های CPI.

مخفف: شاخص قیمت مصرف کننده(CPI).

 

زمان:17:00                         ارز:دلارآمریکا                   واقعی:                   پیش بینی:0.7% پیشین:1.2%                       نمودار:

خرده فروشی ماهانه core

منبع: دفتر آمار(آخرین اعلامیه).

معیار: تغییر در ارزش نهایی فروش در سطح خرده فروشی به جز ماشین.

اثر معمول: واقعی بهتر از پیش بینی برای ارز است.

بسامد: ماهانه حدود 13 روز پس از پایان ماه.

اعلام بعدی: 14 ژوئن 2019.

توضیح: فروش ماشین حدود 20% از خرده فروشی ها را شامل می شود ولی نوسان زیادی دارد و ترند اصلی را تحت تإثیر قرار می دهد. بااین اوصاف داده core معیار بهتری از ترندهای هزینه است.

نام دیگر: خرده فروشی به جز ماشین.

 

 

زمان:17:00                         ارز:دلارآمریکا                   واقعی:                   پیش بینی:0.2% پیشین:1.6%                       نمودار:

خرده فروشی ماهانه

منبع: دفتر آمار(آخرین اعلامیه).

معیار: تغییر در ارزش نهایی فروش در سطح خرده فروشی.

اثر معمول: واقعی بهتر از پیش بینی برای ارز است.

بسامد: ماهانه حدود 13 روز پس از پایان ماه.

اعلام بعدی: 14 ژوئن 2019.

توضیح: اولیه ترین و گسترده ترین نگاه به داده نهایی هزینه مصرف کننده است.

دلیل اهمیت برای معامله گر: معیاری مهم از هزینه مصرف کننده است که برای اکثریت فعالیت اقتصادی محاسبه می شود.

نام دیگر: خرده فروشی پیشرفته.