تقویم اقتصادیتقویم اقتصادی

زمان:17:00       ارز: دلارآمریکا   واقعی:–            پیش بینی:0.3%              پیشین:0.4%            نمودار:–

خرده فروشی ماهانه core

منبع: دفتر آمار(آخرین اعلامیه)

اندازه: تغییر در ارزش نهایی فروش در سطح خرده فروشی به جز ماشین

اثر معمول: واقعی بهتر از پیش بینی برای ارز است

بسامد: ماهانه حدود 13 روز پس از پایان ماه

اعلام بعدی: 15 نوامبر 2018

توضیح: فروش ماشین حدود 20% از خرده فروشی را شامل می شود ولی نوسان بسیار بالایی دارد و روند اصلی را آشفته می کند. داده core بااین اوصاف معیار بهتری از روند های هزینه است

نام دیگر: خرده فروشی به جز ماشین

زمان: 17:00      ارز:دلارآمریکا    واقعی:–            پیش بینی:0.7%              پیشین:0.1%            نمودار:–

خرده فروشی ماهانه

منبع: دفتر آمار(آخرین اعلامیه)

اندازه: تغییر در ارزش نهایی فروش در سطح خرده فروشی

اثر معمول: واقعی بهتر از پیش بینی برای ارز است

بسامد: ماهانه حدد 13 روز پس از پایان ماه

اعلام بعدی: 15 نوامبر 2018

توضیح: گسترده ترین چشم انداز به داده هزینه نهایی مصرف کننده است

دلیل اهمیت برای معامله گر: معیاری مهم از هزینه مصرف کننده است که برای بسیاری از فعالیت های اقتصادی محاسبه می شود

نام دیگر: خرده فروشی پیشرفته

زمان:19:00       ارز:دلارکانادا      واقعی:–            پیش بینی:–        پیشین:–            نمودار:–

بررسی چشم انداز تجاری BOC

منبع: بانک کانادا(آخرین اعلامیه)

اثر معمول: تمایل بیش از انتظار به افزایش نرخ بهره برای ارزش ارز خوب است.

بسامد: سه ماهه

توضیح: این گزارش با توجه به زمانبندی و منبع مربوط به تصمیم گیری های نرخ بهره، اهمیت بالایی دارد. همچنین، باتوجه به موقعیت های اقتصادی آینده، ویژگی های پیش بینی شده داردچرا که شرکت های بررسی شده  مطابق با ترکیب GDP ملی انتخاب می شوند

دلیل اهمیت برای معامله گر: یک اندیکاتور مهم از سلامت اقتصادی است- تجارت سریعا نسبت به موقعیت های بازار واکنش نشان می دهد و مدیران خرید آنها احتمالا تازه ترین و مناسب ترین نگاه را نسبت به دیدگاه اقتصادی شرکت دارند.

در نتیجه: بررسی حدود600 مدیر خرید که از آنها پرسیده میشود تا به سطح نسبی موقعیت های تجاری ازجمله رشد فروش، سرمایه گذاری در ماشین آلات، اشتغال، انتظارات تورم و موقعیت های اعتباری نمره بدهند.

نام دیگر: بررسی مقام ارشد وام دهی

مخفف: بانک کانادا(BOC)