تقویم اقتصادیتقویم اقتصادی

زمان:3:30         ارز:دلارآمریکا    واقعی:–            پیش بینی:–        پیشین:–            نمودار:–

سخنرانی ریاست فدرال رزرو، ژروم پاول

شرح: به منظور سخنرانی همراه با رابرت کاپلان ریاست فدرال رزرو دالاس درمورد مسائل اقتصادی در رویدادی به میزبانی فدرال ررزو بانک دالاس همراه با جلسه پرسش و پاسخ

منبع: فدرال رزرو (آخرین اعلامیه)

سخنران: ژروم پاول

اثر معمول: تمایل بیش از انتظار به افزایش نرخ بهره برای ارزش ارز خوب است.

اعلام بعدی: 15 نوامبر 2018

توضیح: ریاست از فوریه 2018- فوریه 2022. اغلب طی سخنرانی های او شاهد نوساناتی در بازار هستیم همچنانکه معامله گران در تلاش برای تفسیر موانع نرخ بهره هستند

دلیل اهمیت برای معامله گر: پاول در مقام ریاست بانک مرکزی که نرخ های بهره کوتاه مدت را کنترل میکند بیش از هر فرد دیگری بر ارزش ارز ملی اثر میگذارد. معامله گران تعهدات عمومی او را بررسی میکنند چرا که اغلب برای نادیده گرفتن سرنخ های ظریف باتوجه به سیاست پولی آینده استفاده می شود.

مخفف: فدرال رزرو(Fed)

زمان: 5:00        ارز:دلاراسترالیا   واقعی:–            پیش بینی:20.3K             پیشین:5.6K            نمودار:–

تغییرات اشتغال

منبع: دفتر آمار استرالیا(آخرین اعلامیه)

اندازه: تغییر در تعداد افراد شاغل طی ماه گذشته

اثر معمول: واقعی بهتر از پیش بینی برای ارز است

بسامد: ماهانه حدود 15 روز پس از پایان ماه

اعلام بعدی: 20 دسامبر 2018

توضیح: یک داده اقتصادی حیاتی که کمی پس از پایان ماه منتشر می شود.ترکیبی از اهمیت و زودگذری اثرات بازار را قوی تر میکند.

دلیل اهمیت برای معامله گر: اشتغال زایی یک اندیکاتور مهم از هزینه های مصرف کننده است که برای بسیاری از فعالیت های اقتصادی در نظر گرفته می شود.

 

زمان:5:00         ارز:دلاراسترالیا   واقعی:–            پیش بینی:5.1%              پیشین:5.0%            نمودار:–

نرخ بیکاری

منبع: دفتر آمار استرالیا(آخرین اعلامیه)

اندازه: میانگین نیروی کار نهایی که بیکار و طی ماه گذشته جویای کار بوده است

اثر معمول: واقعی بهتر از پیش بینی برای ارز است

بسامد: ماهانه حدود 15 روز پس از پایان ماه

اعلام بعدی: 20 دسامبر 2018

دلیل اهمیت برای معامله گر: اگرچه یک اندیکاتور کند است ولی تعداد افراد بیکار نشانه ای مهم از سلامت کلی اقتصاد است چون هزنیه مصرف کننده به میزان زیادی مطابق با موقعیت های بازار کار است

نام دیگر: نرخ بی شغلی

زمان: 14:00      ارز:پوندبریتانیا    واقعی:–            پیش بینی:0.1%              پیشین:-0.8%            نمودار:–

خرده فروشی ماهانه

منبع: دفتر آمار ملی(آخرین اعلامیه)

اندازه: تغییر در ارزش نهایی تورم تنظیمی فروش در سطح خرده فروشی

اثر معمول: واقعی بهتر از پیش بینی برای ارز است

بسامد: ماهانه حدود 20 روز پس از پایان ماه

اعلام بعدی: 20 دسامبر 2018

توضیح: منبع، فرمول محاسبه مجموعه را از فوریه 2010 تغییر داد

دلیل اهمیت برای معامله گر: معیاری مهم از هزینه مصرف کننده است که برای بسیاری از فعالیت های اقتصادی در نظر گرفته می شود

نام دیگر: حجم فروش، همه خرده فروش ها

زمان: 18:00      ارز:دلارآمریکا    واقعی:–            پیش بینی:0.5%              پیشین:-0.1%            نمودار:–

خرده فروشی core ماهانه

منبع: دفتر آمار(آخرین اعلامیه)

اندازه: تغییر در ارزش نهایی فروش در سطح خرده فروشی به جز ماشین

اثر معمول: واقعی بهتر از پیش بینی برای ارز است

بسامد: ماهانه حدود 13 روز پس از پایان ماه

اعلام بعدی: 14 دسامبر 2018

توضیح: فروش ماشین حدود 20% از خرده فروشی را از آن خود دارد ولی نوسان بسیاری بالایی دارد و روند اصلی را مخدوش میکند. داده core بااین اوصاف معیار بهتری از روند های هزینه است

نام دیگر: خرده فروشی به جز ماشین

 

زمان:21:00       ارز:دلارآمریکا    واقعی:–            پیش بینی:–        پیشین:–            نمودار:–

سخنرانی ریاست فدرال رزرو، ژروم پاول

شرح: به منظور سخنرانی درمورد تلاش ها برای بهبود اوضاع پس از طوفان هاروی در رویدادی با میزبانی فدرال رزرو دالاس در هیوستون

منبع: فدرال رزرو(آخرین اعلامیه)

سخنران: ژروم پاول

اثر معمول: تمایل بیش از انتظار به افزایش نرخ بهره برای ارزش ارز خوب است.

توضیح: مقام ارشد از فوریه 2018- فوریه 2022. ریاست از می 2012- ژانویه 2028. اغلب طی سخنرانی های او شاهد نوساناتی در بازار ارز هستیم همچنانکه معامله گران در تلاش برای تفسیر موانع نرخ بهره هستند.

دلیل اهمیت برای معامله گر: پاول در مقام ریاست بانک مرکزی که نرخ های بهره کوتاه مدت را کنترل میکند بیش از هر فرد دیگری بر ارزش ارز ملی اثر میگذارد. معامله گران تعهدات عمومی او را بررسی میکنند چرا که اغلب برای نادیده گرفتن سرنخ های ظریف باتوجه به سیاست پولی آینده استفاده می شود.

مخفف: فدرال رزرو(Fed)