تقویم اقتصادیتقویم اقتصادی

 

زمان:6:00                            ارز:دلاراسترالیا  واقعی:                   پیش بینی:15.2K                              پیشین:25.7K                     نمودار:

تغییرات استخدامی

منبع: دفتر آمار استرالیا(آخرین اعلامیه).

معیار: تغییر در تعداد افراد شاغل طی ماه گذشته.

اثر معمول: واقعی بهتر از پیش بینی برای ارز است.

بسامد: ماهانه حدود 15 روز پس از پایان ماه.

اعلام بعدی: 13 جولای 2019.

توضیح: یک داده اقتصادی حیاتی که کمی پس از پایان ماه منتشر می شود.ترکیبی از اهمیت واولیه بودن اثرات بازار را قوی تر میکند.

دلیل اهمیت برای معامله گر: اشتغال زایی یک اندیکاتور مهم از هزینه های مصرف کننده است که برای بسیاری از فعالیت های اقتصادی در نظر گرفته می شود.

 

زمان:6:00                            ارز:دلاراسترالیا  واقعی:                   پیش بینی:5.0% پیشین:5.0%       نمودار:

نرخ بیکاری

منبع: دفتر آماراسترالیا(آخرین اعلامیه).

معیار: میانگین نیروی نهایی کار که بیکار و طی ماه گذشته جویای کار است.

اثر معمول: واقعی بهتر از پیش بینی برای ارز است.

بسامد: ماهانه حدود 15 روز پس از پایان ماه.

اعلام بعدی: 13 جولای 2019.

دلیل اهمیت برای معامله گر: اگرچه یک اندیکاتور کند است ولی تعداد افراد بیکار نشانه ای مهم از سلامت کلی اقتصاد است چون هزنیه مصرف کننده به میزان زیادی مطابق با موقعیت های بازار کار است.

نام دیگر: نرخ بی شغلی.

 

زمان:19:45                        ارز:دلارکانادا     واقعی:                   پیش بینی:            پیشین:                   نمودار:

سخنرانی BOC، استفان پولوز

شرح: به منظور برگزاری کنفرانس خبری درمورد بازنگری سیستم مالی در اتاوا.

منبع: بانک کانادا(آخرین اعلامیه).

سخنران: استفان پولوز.

اثر معمول: تمایل بیش از انتظار به افزایش نرخ بهره برای ارزش ارز خوب است.

توضیح: ریاست از ژوئن 2013- می 2020. اغلب طی سخنرانیهای او شاهد نوساناتی دربازار ارز هستیم.

دلیل اهمیت برای معامله گر: پولوز در مقام ریاست بانک مرکزی که نرخ های بهره کوتاه مدت را کنترل میکند بیش از هر فرد دیگری بر ارزش ارز ملی اثر میگذارد. معامله گران تعهدات عمومی او را بررسی میکنند چرا که اغلب برای استخراج سرنخ های ظریف باتوجه به سیاست پولی آینده استفاده می شود.

مخفف: بانک کانادا(BOC).