تقویم اقتصادیتقویم اقتصادی

زمان:5:00                            ارز:دلاراسترالیا                  واقعی:                   پیش بینی:            پیشین:                   نمودار:

گزارشات نشست سیاست پولی

منبع: رزرو بانک استرالیا(آخرن اعلامیه)

اثر معمول: تمایل بیش از انتظار به افزایش نرخ بهره برای ارزش ارز خوب است.

بسامد: 11 بار در سال. 2 هفته پس از اعلام نرخ نقدینگی

اعلام بعدی: 16 آوریل 2019

توضیح بعدی: منبع، برای نخستین بار در دسامبر 2007 منتشر شد

دلیل اهمیت برای معامله گر: گزارش دقیقی از تازه ترین نشست هیئت مدیره رزرو بانک که نگاه دقیقی را نسبت به موقعیت های اقتصادی اثرگذار بر تصمیمات آنها درمورد نقطه قرارگیری نرخ های بهره در اختیار میگذارد.

مخفف: رزرو بانک استرالیا(RBA)

زمان:14:00                         ارز:پوند                واقعی:                   پیش بینی:3.2% پیشین:3.4%                       نمودار:

میانگین شاخص درآمدهای 3 ماهه/ سالانه

منبع: دفتر آمار ملی(آخرین اعلامیه)

معیار: تغییر در بهای کسب و کار و پرداختی دولت در ازای کارگر از جمله بونوس

اثر معمول: واقعی بهتر از پیش بینی برای ارز است.

بسامد: ماهانه حدود 45 روز پس از پایان ماه

اعلام بعدی: 16 آوریل 2019

توضیح: داده میانگین حرکت سه ماهه را در مقایسه با همان دوره در سال گذشته نشان می دهد. ارقام به جز بونوس نیز منتشر می شود ولی اهمیت چندانی ندارد. منبع، فرمول محاسبه مجموعه را از ژانویه 2010 تغییر داد.

دلیل اهمیت برای معامله گر: یک اندیکاتور مهم از تورم مصرف کننده است- وقتی کسب و کار هزینه بیشتری برای کارگر پرداخت میکند، معمولا هزینه بالاتری هم بر عهده مصرف کننده می باشد.

نام دیگر: میانگین درآمدها از جمله بونوس