تقویم اقتصادیتقویم اقتصادی

زمان:04:00                         ارز: دلار استرالیا                واقعی:                   پیش بینی:            پیشین:                   نمودار:

تغییر میزان اشتغال

منبع: سازمان آمار استرالیا (آخرین اطلاعیه)

معیار: تغییر تعداد افراد شاغل در ماه گذشته

اثر معمول:  واقعی بهتر از پیش بینی برای ارز خوب است.

اعلام بعدی: ۲۱ مارس ۲۰۱۹

توضیح: این یکی از اطلاعات اقتصادی حیاتی است که کمی پس از پایان ماه منتشر می‌شود. اهمیت و انتشار زود آن در هر ماه، باعث تأثیر بزرگ روی بازارها می‌شود.

دلیل اهمیت برای معامله گر: ایجاد شغل یک نشانگر بسیار مهم از میزان خرج کردن مصرف‌کنندگان به‌عنوان عمده‌ترین فعالیت اقتصادی است.

 

زمان:04:00                         ارز: دلار استرالیا                واقعی:                   پیش بینی:            پیشین:                   نمودار:

تغییر نرخ بیکاری

منبع: سازمان آمار استرالیا (آخرین اطلاعیه)

معیار: درصد نیروی کار بدون شغل و کسانی که فعالانه دنبال شغل می‌گردند، در ماه گذشته است.

اثر معمول:  واقعی بهتر از پیش بینی برای ارز خوب است.

اعلام بعدی: ۲۱ مارس ۲۰۱۹

دلیل اهمیت برای معامله گر: با اینکه این فاکتور عموما به عنوان یک نشانگر پسرو شناخته می‌شود، اما نرخ بیکاری سیگنال مهمی از سلامتی کلی اقتصاد را نشان می‌دهد. زیرا میزان خرج کردن مصرف‌کنندگان ارتباطی بسیار قوی با شرایط بازار کار دارد.

 

 

زمان:11:45                        ارز: یورو               واقعی:                   پیش بینی:            پیشین:                   نمودار:

گزارش شاخص سریع مدیران خرید در صنایع خدمات کشور فرانسه

منبع: مارکیت (آخرین اطلاعیه)

معیار: سطح شاخص پخش بر اساس نظرسنجی از مدیران خرید در صنایع خدماتی.

اثر معمول: واقعی بهتر از پیش بینی برای ارز خوب است.

اعلام بعدی: ۲۲ مارس ۲۰۱۹

توضیح: اگر این شاخص بیشتر از۵۰ باشد، نشانگر انبساط این و اگر کمتر از ۵۰ نشانگر انقباض این صنایع خدماتی است. گزارش این شاخص در دو نسخه با یک هفته اختلاف منتشر می‌شود.  نسخه سریع و نسخه نهایی. نسخه سریع که زودتر منتشر می‌شود و اولین بار در مارس ۲۰۰۸ منتشر شد، تأثیر بیشتری روی بازار دارد.

دلیل اهمیت برای معامله گر: این یک نشانگر اصلی درباره وضعیت سلامتی کل اقتصاد است. زیرا کسب‌وکارها خیلی زود به بازار واکنش نشان می‌دهند و نگاه مدیران خرید احتمالاً به‌روزترین و مرتبط‌ترین دیدگاه شرکت نسبت به وضعیت اقتصادی است.

نحوه ارائه: این شاخص با نظرسنجی از حدود ۳۰۰ مدیر خرید به دست می‌آید. در این نظرسنجی از شرکت‌کنندگان خواسته می‌شود سطح نسبی شرایط کسب‌کار را که شامل اشتغال، تولید، سفارش‌های جدید، قیمت‌ها، نحوه تحویل تامین‌کنندگان و موجودی‌ها، ارزیابی کنند.

مخفف: شاخص مدیران خرید (PMI)

گزارش شاخص سریع مدیران خرید در صنایع تولیدی کشور آلمان

منبع: مارکیت (آخرین اطلاعیه)

معیار: سطح شاخص پخش بر اساس نظرسنجی از مدیران خرید در صنایع تولیدی.

اثر معمول:  واقعی بهتر از پیش بینی برای ارز خوب است.

اعلام بعدی: ۲۲ مارس ۲۰۱۹

توضیح: اگر این شاخص بیشتر از۵۰ باشد، نشانگر انبساط این و اگر کمتر از ۵۰ نشانگر انقباض این صنایع خدماتی است. گزارش این شاخص در دو نسخه با یک هفته اختلاف منتشر می‌شود.  نسخه سریع و نسخه نهایی. نسخه سریع که زودتر منتشر می‌شود و اولین بار در مارس ۲۰۰۸ منتشر شد، تأثیر بیشتری روی بازار دارد.

دلیل اهمیت برای معامله گر: این یک نشانگر اصلی درباره وضعیت سلامتی کل اقتصاد است. زیرا کسب‌وکارها خیلی زود به بازار واکنش نشان می‌دهند و نگاه مدیران خرید احتمالاً به‌روزترین و مرتبط‌ترین دیدگاه شرکت نسبت به وضعیت اقتصادی است.

نحوه ارائه: این شاخص با نظرسنجی از حدود ۵۰۰ مدیر خرید به دست می‌آید. در این نظرسنجی از شرکت‌کنندگان خواسته می‌شود سطح نسبی شرایط کسب‌کار را که شامل اشتغال، تولید، سفارش‌های جدید، قیمت‌ها، نحوه تحویل تامین‌کنندگان و موجودی‌ها، ارزیابی کنند.

مخفف: شاخص مدیران خرید (PMI)

 

زمان:12:00                        ارز: یورو               واقعی:                   پیش بینی:            پیشین:                   نمودار:

گزارش شاخص سریع مدیران خرید در صنایع خدماتی کشور آلمان

منبع: مارکیت (آخرین اطلاعیه)

معیار: سطح شاخص پخش بر اساس نظرسنجی از مدیران خرید در صنایع تولیدی.

اثر معمول: واقعی بهتر از پیش بینی برای ارز خوب است.

اعلام بعدی: ۲۲ مارس ۲۰۱۹

توضیح: اگر این شاخص بیشتر از۵۰ باشد، نشانگر انبساط این و اگر کمتر از ۵۰ نشانگر انقباض این صنایع خدماتی است. گزارش این شاخص در دو نسخه با یک هفته اختلاف منتشر می‌شود.  نسخه سریع و نسخه نهایی. نسخه سریع که زودتر منتشر می‌شود و اولین بار در مارس ۲۰۰۸ منتشر شد، تأثیر بیشتری روی بازار دارد.

دلیل اهمیت برای معامله گر: این یک نشانگر اصلی درباره وضعیت سلامتی کل اقتصاد است. زیرا کسب‌وکارها خیلی زود به بازار واکنش نشان می‌دهند و نگاه مدیران خرید احتمالاً به‌روزترین و مرتبط‌ترین دیدگاه شرکت نسبت به وضعیت اقتصادی است.

نحوه ارائه: این شاخص با نظرسنجی از حدود ۵۰۰ مدیر خرید به دست می‌آید. در این نظرسنجی از شرکت‌کنندگان خواسته می‌شود سطح نسبی شرایط کسب‌کار را که شامل اشتغال، تولید، سفارش‌های جدید، قیمت‌ها، نحوه تحویل تامین‌کنندگان و موجودی‌ها، ارزیابی کنند.

مخفف: شاخص مدیران خرید (PMI)

زمان:17:00                        ارز: دلار آمریکا واقعی:                   پیش بینی:            پیشین:                   نمودار:

گزارش ماهانه میزان سفارش کالاهای اصلی بادوام

یادآوری: این گزارش به دلیل تعطیلی دولت آمریکا با ۲۷ روز تأخیر منتشر شده است.

منبع: سازمان آمار آمریکا (آخرین اطلاعیه)

معیار: تغییر کل ارزش سفارش‌های خرید به تولیدکنندگان برای کالاهای بادوام به غیر از کالاهای حمل‌ونقلی.

اثر معمول: واقعی بهتر از پیش بینی برای ارز خوب است.

اعلام بعدی: ۱۲ مارس ۲۰۱۹

توضیح: سفارش‌های هواپیما متغییر است و می‌تواند به شدت تحت تأثیر ترندهای زمینه باشد. از این روی داده‌های اصلی می‌تواند سنجه بهتری از ترند‌های سفارش خرید ارائه دهند.

دلیل اهمیت برای معامله گر: این نشانگر اصلی میزان تولید است. افزایش سفارش‌های خرید این سیگنال را می‌دهد که تولیدکنندگان میزان کار و فعالیت خود را برای تحویل سفارش‌ها افزایش خواهند داد.

زمان:21:05                        ارز: دلار کانادا   واقعی:                   پیش بینی:            پیشین:                   نمودار:

سخنرنی رئیس بانک مرکزی کانادا، استفان پولوز

یادآوری: قرار است متن سخنرانی ۱۵ دقیقه پیش از سنخرانی منتشر شود.

شرح: سخنرانی در اتاق تجارت متروپولیتن مونترال انجام خواهد شد.

منبع: بانک مرکزی کانادا (آخرین اطلاعیه)

سخنران: رئیس بانک مرکزی کانادا، استفان پولوز

اثر معمول: تمایل بیش از انتظار به افزایش نرخ بهره برای ارزش ارز خوب است.

اعلام بعدی: ۱۹ مارس ۲۰۱۹

توضیح: استفان پولوز رئیس بانک مرکزی کانادا از ژوئن ۲۰۱۳ تا می ۲۰۲۰ است. از آنجایی که معامله گران به دنبال نشانه‌هایی از نرخ بهره در سخنرانی او می‌گردند، معمولاً سخنرانی او با نوسانات بازار همراه است.

دلیل اهمیت برای معامله گر: به عنوان رئیس بانک مرکزی که روی نرخ بهره کوتاه‌مدت کنترل دارد، او بیشترین تأثیر را روی ارزش ارز کشور دارد. معامله‌گران واکنش‌های عمومی او را ذره‌به‌ذره رصد می‌کنند زیرا اون معمولاً نشانه‌های ظریفی از سیاست‌های مالی آینده بروز می‌دهد.

مخفف: بانک مرکزی کانادا (BOC)