تقویم اقتصادیتقویم اقتصادی

 

 

زمان:17:40                        ارز:دلارآمریکا                   واقعی:                   پیش بینی:            پیشین:                   نمودار:

سخنرانی ریاست فدرال رزرو، پاول

شرح: به منظور سخنرانی ویدئویی  باعنوان « بازنگری چارچوب سیاست پولی» در سمپوزیوم سیاست اقتصادی جکسون هال همراه با پرسش و پاسخ.

منبع: فدرال رزرو( آخرین اعلامیه).

سخنران: ژروم پاول.

اثرمعمول: تمایل بیش از انتظار به افزایش نرخ بهره برای ارزش ارز خوب است.

توضیح: مقام ارشد از فوریه 2018- فوریه 2022. ریاست از می 2012- ژانویه 2028. اغلب طی سخنرانی های او شاهد نوساناتی در بازار ارز هستیم.

دلیل اهمیت برای معامله گر: پاول در مقام ریاست بانک مرکزی که نرخ های بهره کوتاه مدت را کنترل میکند بیش از هر فرد دیگری بر ارزش ارز ملی اثر میگذارد. معامله گران تعهدات عمومی او را بررسی میکنند چرا که اغلب برای استخراج سرنخ های ظریف باتوجه به سیاست پولی آینده استفاده می شود.

مخفف: فدرال رزرو(Fed).

 

زمان:19:45                        ارز:دلارکانادا                     واقعی:                   پیش بینی:            پیشین:                   نمودار:

سخنرانی ریاست بانک  کانادا، مک لم

شرح: به منظور حضور ویدئویی در پنل بحث در سمپوزیوم سیاست اقتصادی جکسون هال.

منبع: بانک کانادا(آخرین اعلامیه).

سخنران: تیف مک لم Tiff Macklem.

اثرمعمول:  تمایل بیش از انتظار به افزایش نرخ بهره برای ارزش ارز خوب است.

توضیح: ریاست از ژوئن 2020- ژوئن 2027. اغلب طی سخنرانی های او شاهد نوساناتی در بازار ارز هستیم.

دلیل اهمیت برای معامله گر: مک لم در مقام ریاست بانک مرکزی که نرخ های بهره کوتاه مدت را کنترل میکند بیش از هر فرد دیگری بر ارزش ارز ملی اثر میگذارد. معامله گران تعهدات عمومی او را بررسی میکنند چرا که اغلب برای استخراج سرنخ های ظریف باتوجه به سیاست پولی آینده استفاده می شود.

مخفف: بانک کانادا(BOC).

 

زمان:     یک روز                  ارز: همه ارزها                     واقعی:                   پیش بینی:            پیشین:                   نمودار:

سمپوزیوم جکسون هال

منبع: فدرال رزرو کانزاس سیتی(آخرین اعلامیه).

بسامد: سالانه.

اعلام بعدی: 28 اوت 2020.

توضیح: این سمپوزیوم در جکسون هال  شهر وایومینگ برگزار می شود و در آن روسای بانک های مرکزی، وزرای دارایی، دانشگاهیان و شرکای بازارهای مالی جهان گرد هم می آیند. درهای این نشست به روی خبرنگاران بسته است ولی مقامات در طول روز با گزارشگران صحبت می کنند. سخنرانی های بانکداران و مقامات اثرگذار میتواند نوسانات چشمگیری در بازار ایجاد کند.

نام دیگر: سمپوزیوم اقتصادی جکسون هال.