تقویم اقتصادیتقویم اقتصادی

 

زمان:انتخابی                      ارز:پوند                 واقعی:                   پیش بینی:            پیشین:                   نمودار:

رأی گیری پارلمانی برکسیت

شرح: پارلمان انگلیس درمورد برگزاری انتخابات زودهنگام رأی گیری خواهد کرد.

منبع: پارلمان(آخرین اعلامیه).

توضیح: نتیجه احتمالا پیش از اعلام شمارش رسمی آرا پیش بینی خواهد شد که مبتنی است بر شمارش اولیه آن. اکثریت آرا برای تصویب مورد نیاز است.

مخفف: انگلیس(UK).

 

 

زمان:11:15                         ارز:دلاراسترالیا  واقعی:                   پیش بینی:            پیشین:                   نمودار:

سخنرانی ریاست رزرو بانک استرالیا، فیلیپ لاو

شرح: به منظور سخنرانی با عنوان « صداهایی از شهر ملویل Melville» در سخنرانی عمومی سالانه با میزبانی دانشگاه ملی استرالیا در کانبرا.

منبع: رزرو بانک استرالیا(آخرین اعلامیه).

سخنران: فیلیپ لاو.

اثر معمول: تمایل بیش از انتظار به افزایش نرخ بهره برای ارزش ارز خوب است.

توضیح: ریاست از اکتبر 2016-سپتامبر 2023. اغلب طی سخنرانی های او شاهد نوساناتی در بازار ارز هستیم.

دلیل اهمیت برای معامله گر: لاو در مقام ریاست بانک مرکزی که نرخ های بهره کوتاه مدت را کنترل میکند بیش از هر فرد دیگری بر ارزش ارز ملی اثر میگذارد. معامله گران تعهدات عمومی او را بررسی میکنند چرا که اغلب برای استخراج سرنخ های ظریف باتوجه به سیاست پولی آینده استفاده می شود.

مخفف: رزرو بانک استرالیا(RBA).

 

 

زمان:18:30                        ارز:دلارآمریکا   واقعی:                   پیش بینی:128.2                پیشین:125.1                       نمودار:

اطمینان مصرف کننده CB

منبع: CB(آخرین اعلامیه).

معیار: سطحی از شاخص پراکندگی مبتنی بر خانوارهای بررسی شده.

اثر معمول: واقعی بهتر از پیش بینی برای ارز است.

بسامد: ماهانه در آخرین سه شنبه ماه جاری.

اعلام بعدی: 26 نوامبر 2019.

دلیل اهمیت برای معامله گر: اطمینان مالی یک اندیکاتور بسیار مهم در هزینه مصرف کننده است که برای بسیاری از فعالیت های اقتصادی در نظر گرفته می شود.

در نتیجه: بررسی حدود 5هزار خانوار که از آنها خواسته می شود تا به سطح نسبی موقعیت های اقتصادی فعلی و آینده از جمله دردسترس بودن کارگر، موقعیت های اقتصادی و وضعیت سراسری اقتصادی نمره بدهند.

مخفف: هیئت مدیره کنفرانس(CB).