تقویم اقتصادیتقویم اقتصادی

زمان:5:00                           ارز:دلاراسترالیا                  واقعی:   پیش بینی:0.4%                 پیشین:0.4%                       نمودار:

CPI سه ماهه

منبع: دفتر آمار استرالیا(آخرین اعلامیه)

معیار: تغییر در بهای کالاها و خدمات خریداری شده از سوی مصرف کننده

اثر معمول: واقعی بهتر از پیش بینی برای ارز است

بسامد: سه ماهه حدود 25 روز پس از پایان سه ماه

اعلام بعدی: 24 آوریل 2019

توضیح: اگرچه این داده دیرهنگام ترین داده مرتبط با تورم در مقایسه با سایر کشورهاست ولی معیاری مهم از قیمت های مصرف کننده است واثر زیادی روی بازار میگذارد

دلیل اهمیت برای معامله گر: قیمت مصرف کننده برای اکثریت تورم سراسری محاسبه می شود. تورم برای ارزش ارز اهمیت دارد چون افزایش قیمت منجر به این می شود که بانک مرکزی نرخ بهره را به دلیل قانون مهار تورم بالا ببرد.

در نتیجه: میانگین قیمت کالاها و خدمات نمونه است و با نمونه های پیشین مقایسه می شود

مخفف: شاخص قیمت مصرف کننده(CPI)

زمان:5:00                           ارز:دلاراسترالیا                  واقعی:   پیش بینی:0.4%                 پیشین:0.4%                       نمودار:

معیار آماری CPI سه ماهه

منبع: رزرو بانک استرالیا(آخرین اعلامیه)

معیار: تغییر در بهای کالاها و خدمات خریداری شده از سوی مصرف کننده از جمله 30% از پرنوسان ترین  آیتم ها

اثر معمول: واقعی بهتراز پیش بینی برای ارز است

بسامد: سه ماهه حدود 25 روز پس از پایان سه ماه

اعلام بعدی: 24 آوریل 2019

توضیح: داده ها نشان دهنده روند اصلی تورم از مسیر مولفه های انحصاری و حذف انحراف است.

دلیل اهمیت برای معامله گر: قیمت مصرف کننده برای اکثریت تورم سراسری محاسبه می شود. تورم برای ارزش ارز اهمیت دارد چون افزایش قیمت منجر به این می شود که بانک مرکزی نرخ بهره را به دلیل قانون مهار تورم بالا ببرد.

مخفف: شاخص قیمت مصرف کننده (CPI)

زمان:23:30                         ارز:دلارآمریکا                   واقعی:                   پیش بینی:            پیشین:                   نمودار:

بیانیه FOMC

منبع: فدرال رزرو(آخرین اعلامیه)

اثر معمول: تمایل بیش از انتظار به افزایش نرخ بهره برای ارزش ارز خوب است.

بسامد: 8 بار در سال

اعلام بعدی: 20 مارچ 2019

توضیح: کمیته معمولا بیانیه را در هربار  انتشار آن کمی تغییر میدهد. همین تغییرات است که برای معامله گر اهمیت دارد

دلیل اهمیت برای معامله گر: ابزاری مهم برای کمیته جهت ارتباط با سرمایه گذاران است درمورد سیاست پولی. این بیانیه دربردارنده نتیجه رای آنها درمورد نرخ بهره و سایر مقیاس ها همراه با تفسیر و نظراتی درمورد موقعیت های اقتصادی اثرگذار بر رای آنها می باشد. از همه اینها مهم تر این بیانیه به بحث درمورد چشم انداز اقتصادی میپردازد و راه حل های مهمی را درمورد نتیجه رای آینده پیشنهاد میدهد.

نام دیگر: بیانیه نرخ بهره، بیانیه فدرال، بیانیه سیاست پولی

مخفف: کمیته بازار آزاد فدرال(FOMC)

زمان:23:30                         ارز:دلارآمریکا   واقعی:                   پیش بینی:<2.50%          پیشین:<2.50%                 نمودار:

نرخ بودجه فدرال

منبع: فدرال رزرو(آخرین اعلامیه)

معیار: نرخ بهره که در آن موسسات سپرده گذاری موجودی حساب فدرال رزرو را به سایر موسسات سپرده گذاری شبانه وام می دهند

اثر معمول: واقعی بهتر از پیش بینی برای ارز است

بسامد: 8بار در سال

اعلام بعدی: 20 مارچ 2019

توضیح: تصمیم گیری نرخ معمولا روی بازار اثرگذار است و بااین اوصاف تحت تأثیر بیانیه کمیته قرار میگیرد که تمرکز آن هم روی آینده است

دلیل اهمیت برای معامله گر: نرخ های بهره کوتاه مدت فاکتور مهمی در ارزش ارزی هستند- معامله گران سایر اندیکاتورها را تنها برای پیش بینی چگونگی تغییر نرخ ها درآینده در نظر میگیرند

در نتیجه: اعضای کمیته درمورد نقطه قرارگیری نرخ هدف رأی گیری میکنند. آرای فردی در بیانیه کمیته منتشر می شوند.

نام دیگر: نرخ های بهره، نرخ بودجه فدرال

مخفف: کمیته بازار آزاد فدرال(FOMC)