تقویم اقتصادیتقویم اقتصادی

زمان:0:00                           ارز:دلارآمریکا                   واقعی:                   پیش بینی:            پیشین:                   نمودار:

نشست خبری FOMC

منبع: فدرال رزرو(آخرین اعلامیه)

سخنران: ریاست فدرال رزرو

اثر معمول: تمایل بیش از انتظار به افزایش نرخ بهره برای ارزش ارز خوب است.

بسامد: 8 بار در سال

اعلام بعدی: 20 مارچ 2019

توضیح: این نشست دو بخش دارد- بخش نخست خوانش بیانیه و بعد نشست پرسش و پاسخ. پرسش ها اغلب منجر به پاسخ هایی غیررسمی می شوند که نوسانات سنگینی را بر بازار وارد میکنند. نشست خبری در وبسایت بانک لود می شود. منبع برای نخستین بار در آوریل 2011 تنظیم شد.

دلیل اهمیت برای معامله گر: ابزاری مهم برای فدرال رزرو برای ارتباط با سرمایه گذاران درمورد سیاست پولی است. این ابزار جزئیات فاکتورهایی را که بر تازه ترین نرخ بهره و سایر تصمیم گیری های پولی اثر گذاشته پوشش می دهد همراه با تفسیر موقعیت های اقتصادی همچون چشم انداز رشد آینده و تورم. از همه اینها مهم تر راه حل هایی را با توجه به سیاست پولی آینده در اختیار میگذارد.

نام دیگر: چکیده نشست خبری با ریاست فدرال

مخفف: کمیته بازار آزاد فدرال(FOMC)، فدرال رزرو(Fed)

زمان:18:00                         ارز:دلارکانادا     واقعی:                   پیش بینی:-0.1%                           پیشین:0.3%                       نمودار:

GDP ماهانه

منبع: آمار کانادا(آخرین اعلامیه)

معیار: تغییر در ارزش تنظیم شده با تورم کالاها و خدمات تهیه شده

اثر معمول: واقعی بهتر از پیش بینی برای ارز است

بسامد: ماهانه حدود 60 روز پس از پایان ماه

اعلام بعدی: 1 مارچ 2019

دلیل اهمیت برای معامله گر: گسترده ترین معیار از فعالیت اقتصادی و معیاری مهم از سلامت اقتصادی است

مخفف: تولید ناخالص ملی(GDP)