تقویم اقتصادیتقویم اقتصادی

زمان: 5:00 ارز:دلار استرالیا واقعی:– پیش بینی:15.2K پیشین:44.0K نمودار:–
تغییرات اشتغال
منبع: دفر آمار استرالیا (آخرین اعلامیه)
اندازه: تغییر در تعداد افراد شاغل طی ماه گذشته
اثر معمول: واقعی بهتر از پیش بینی برای ارز است
بسامد: ماهانه حدود 15 روز پس از پایان ماه
اعلام بعدی: 15 نوامبر 2018
توضیح: یک داده اقتصادی حیاتی که کمی پس از پایان ماه منتشر می شود.ترکیبی از اهمیت و زودگذری اثرات بازار را قوی تر میکند.
دلیل اهمیت برای معامله گر: اشتغال زایی یک اندیکاتور مهم از هزینه های مصرف کننده است که برای بسیاری از فعالیت های اقتصادی در نظر گرفته می شود.

Date:5:00 currency:AUD actual: forecast:5.3% previuse:5.3% graph:
Unemployment rate
Source Australian Bureau of Statistics (latest release)
Measures Percentage of the total work force that is unemployed and actively seeking employment during the previous month;
Usual Effect ‘Actual’ less than ‘Forecast’ is good for currency;
Frequency Released monthly, about 15 days after the month ends;
Next Release Nov 15, 2018
Why Traders Care Although it’s generally viewed as a lagging indicator, the number of unemployed people is an important signal of overall economic health because consumer spending is highly correlated with labor-market conditions;
Also Called Jobless Rate;

زمان:5:00 ارز:دلار استرالیا واقعی:– پیش بینی:5.3% پیشین:5.3% نمودار:–
نرخ بیکاری
منبع: دفتر آمار استرالیا(آخرین اعلامیه)
اندازه: میانگین نیروی کاری که بیکار و طی ماه گذشته جویای کار است
اثر معمول: واقعی بهتر از پیش بینی برای ارز است
بسامد: ماهانه حدود 15 روز پس از پایان ماه
اعلام بعدی: 15 نوامبر 2018
دلیل اهمیت برای معامله گر: اگرچه یک اندیکاتور کند است ولی تعداد افراد بیکار نشانه ای مهم از سلامت کلی اقتصاد است چون هزینه مصرف کننده به میزان زیادی مطابق با موقعیت های بازار کار است
نام دیگر: نرخ بی شغلی

زمان:5:00 ارز:ین ژاپن واقعی:– پیش بینی:– پیشین:– نمودار:–
سخنرانی ریاست بانک ژاپن
شرح: به منظور سخنرانی در نشست سه ماهه مدیران شعبه بانک ژاپن در توکیو
منبع: بانک ژاپن(آخرین اعلامیه)
سخنران: هاروهیکو کورودا(ریاست بانک)
اثر معمول: تمایل بیش از انتظار به افزایش نرخ بهره برای ارزش ارز خوب است.
اعلام بعدی: 19 اکتبر 2018
توضیح: ریاست از مارچ 2013- آوریل 2023. اغلب طی سخنرانی های او شاهد نوساناتی در بازرا ارز هستیم همچنانکه معامله گران در تلاش برای تفسیر موانع نرخ بهره هستند
دلیل اهمیت برای معامله گر: کورودا در مقام ریاست بانک مرکزی که نرخ های بهره کوتاه مدت را کنترل میکند بیش از هر فرد دیگری بر ارزش ارز ملی اثر میگذارد. معامله گران تعهدات عمومی او را بررسی میکنند چرا که اغلب برای نادیده گرفتن سرنخ های ظریف باتوجه به سیاست پولی آینده و تغییرات نرخ بهره استفاده می شود.
مخفف: بانک ژاپن(BOJ)

زمان:13:00 ارز:پوندبریتانیا واقعی:– پیش بینی:-0.4% پیشین:0.3% نمودار:–
خرده فروشی ماهانه
منبع: دفتر آمار ملی(آخرین اعلامیه)
اندازه: تغییر در ارزش نهایی فروش تنظیم شده با تورم در سطح خرده فروشی
اثر معمول: واقعی بهتر از پیش بینی برای ارز است
بسامد: ماهانه حدود 20 روز پس از پایان ماه
اعلام بعدی: 15 نوامبر 2018
توضیحات: منبع، فرمول محاسبه مجموعه را از فوریه 2010 تغییر داد
دلیل اهمیت برای معامله گر: معیاری مهم از هزینه مصرف کننده است که برای بسیاری از فعالیت های اقتصادی محاسبه می شود
نام دیگر: حجم فروش، خرده فروشی کلی

زمان: دو روز ارز: یورو واقعی:– پیش بینی:– پیشین:– نمودار:–
نشست اقتصادی اتحادیه اروپا
شرح: به منظور بررسی مجموعه ای از مسائل اقتصاد جهانی از جمله برکسیت در بروکسل
منبع: کنسول اروپا (آخرین اعلامیه)
مخفف: اتحادیه اروپا(EU)، بانک مرکزی اروپا(ECB)