تیترهای داغ روزانهتقویم فارکس فکتوری روزانه

سقوط دلار استرالیا همچنانکه سرمایه گذاران منتظر گزارش دولت از بانک ها هستند.

سقوط شدید مجوزهای مسکن استرالیا

تحریک تمایلات ریسک مثبت از سوی اقتصاد آمریکا و مذاکرات تجاری

مجوزهای ساخت و ساز روی دلار استرالیا فشار وارد میکند، انتظار تصمیم رزرو بانک استرالیا را درروز سه شنبه داریم

 

آیا فدرال ررزو تصمیم اشتباهی گرفت؟

بازارهای سهام هفته گذشته به پیشواز بازگشت تند فدرال رزرو آمریکا رفتند. تنظیمات راهنمایی بین دو ماه دسامبر و ژانویه بسیار زیاد بود. پس از افزایش نرخ های بهره در ماه دسامبر و اشاره به افزایش تدریجی بیشتر نرخ ها درحالیکه ترازنامه در حالت خودکار کاهش پیدا میکند، افزایش دو رقمی نرخ برای سال 2019 مدت زیادی نیست که مطرح شده است و ممکن است که ترازنامه درهرزمانی اصلاح شود.

دلارآمریکا با گزارش دستمزدهای ماه ژانویه صعود میکند

دلارآمریکا درروز جمعه با مثبت بودن داده اقتصادی بهبود پیدا کرد. گزارش ماهانه دستمزدها نشان داد که میانگین درآمدهای ساعتی رشدی با سرعت اندک 0.1% داشت. هرچند برپایه سالانه، میانگین درآمدهای ساعتی رشد 3.2% داشت. نرخ بیکاری آمریکا رشدی تا رقم 4.0% داشت که بالاتر از حدپیش بینی با رقم 3.9% بود. اقتصاد آمریکا 304K شغل را طی ماه ژانویه اضافه کرد که بالاتر از میزان برآورد بود. برای ماه نوامبر و دسامبر بازنگری نزولی با رقم خالص 70K وجود داشت.

دلار نرم بازارها را پیش از سال جدید چینی بالا میکشد

دلارآمریکا در سراسر بازار آسیا پیش از سال جدید چینی معامله پایین تری دارد همراه با افت استرلینگ و دلار استرالیا دربرابر دلار آمریکا. پس از ژانویه ناراحت کننده، دلار آمریکا از اعداد غیرمنتظره گزارش شده در آمریکا بالا کشیده شد. دستمزدهای غیرکشاورزی (NFP) در روز جمعه منتشر شدند.

گزارش هفتگی چین: به دنبال مذاکره تجاری، نخستین نشانه ها از پایین بودن رشد

سطح بالای گفت و گوهای تجاری این هفته در کاخ سفید بین آمریکا و چین نشانه های از قابلیت توافق بین این دوکشور بود. زمان آن فرا رسید که پرسش های دشواری درمورد حقوق مالکیت معنوی، حمل و نقل الزامی فناوری، سیاست صنعتی و مرزهای بدون تعرفه مطرح شود. هرچند نشست با بیانیه های بسیار خوشبینانه از هردو طرف به پایان رسید.