تیترهای داغ روزانهتقویم فارکس فکتوری روزانه

  • بازنگری بانک انگلیس: نشستن، شکیبابودن با امید برای تأیید توافق برکسیت
  • معامله پایین نفت خام پس از اخبار عرضه لیبی و تفاسیر تجارت بین آمریکا-چین
  • معامله نسبتا پایین ین ژاپن، سرمایه گزاران منتظر اعلامیه مصرف کننده ژاپن
  • بانک انگلیس نرخ بهره را در رقم 75% نگه داشت

رزرو بانک استرالیا دیدگاه متعادل تری پیدا کرد

رزرو بانک استرالیا سال 2019 را با تغییر چشمگیری آغاز کرد: کاهش چشم انداز رشد و تأیید بی ثباتی های بیشتر و ریسک های نزولی. رزرو بانک استرالیا امسال را با تغییر چشمگیری آغاز کرد  و آن کاهش چشم انداز رشد و تأیید بی ثباتی های بیشتر و ریسک های نزولی بود. درحالیکه هیئت مدیره همچنان انتظار اقتصاد در پی هدف های تورم و اشتغال باشد و از سوی دیگر مورد قابل قبولی برای تغییرات نزدیک در مورد نرخ نقدینگی نمی بیند.

نفت خام: معامله پایین نفت خام پیش از داده هفتگی دکل نفتی بیکر هاگز

به مدت 24 ساعت تا ساعت 23 به وقت گرینویچ نفت خام دربرابر دلار آمریکا افت 2.67% داشت و هربشکه آن برابر با 52.54 دلارآمریکا بسته شد همچنانکه نگرانی بابت کندی اقتصاد جهانی روی چشم انداز تقاضا برای کالا فشار وارد میکند. در بازار آسیا در ساعت 4 به وقت گرینویچ جفت ارزی دررقم 52.19 معامله می شود همراه با معامله نفت 0.67% پایین تر از قیمت بسته شده دلارآمریکا از بازار دیروز. انتظار می رود که جفت ارزی سطح حمایت خود را دررقم 51.26 پیدا کند و یک سقوط میتواند آن را به سطح حمایت بعدی 50.32 ببرد.

ادامه زیان های دلار کانادا در بازار صبح

به مدت 24 ساعت تا ساعت 23 به وقت گرینویچ دلارآمریکا دربرابر دلار کانادا رشد 0.73% داشت و دررقم 1.3313 بسته شد. در بازار آسیا در ساعت 4 به وقت گرینویچ جفت ارزی دررقم 1.3321 معامله می شود همراه با معامله دلارآمریکا 0.06% بالاتر از قیمت بسته شده دلار کانادا از بازار دیروز. انتظار می رود که جفت ارزی سطح حمایت خود را دررقم 1.3258 پیدا کند و یک سقوط میتواند آن را به سطح حمایت بعدی 1.3194 ببرد.

طلا: برگشت صعودهای فلز زرد در بازار صبح

به مدت 24 ساعت تا ساعت 23 به وقت گرینویچ طلا دربرابر دلارآمریکا رشد 0.20% داشت و هراونس آن برابر با 1313.80 دلارآمریکا بسته شد. در بازار آسیا در ساعت 4 به وقت گرینویچ جفت فلزات دررقم 1312.50 معامله می شود همراه با معامله طلا 0.10% پایین تر از قیمت بسته شده دلارآمریکا از بازار دیروز. انتظار می رود که فجت فلزات سطح حمایت خود را دررقم 1307.33 پیدا کند . یک سقوط میتواند آن را به سطح حمایت بعدی 1302.17 ببرد.