تیترهای داغ روزانهتقویم فارکس فکتوری روزانه
 •  

  • ادامه زیان های دلار کانادا در بازار صبح
  • ثبات نرخ بهره معیار ررزو بانک استرالیا در رقم 5%
  • افت PMI ساخت و ساز انگلیس برای نخستین بار طی یازده ماه در ماه فوریه
  • صعود شاخص اطمینان سرمایه گذار سهام Sentix حوزه یورو در ماه مارچ

   

   

  نفت خام: معامله پایین نفت پیش از داده هفتگی ذخیره نفتی API

  به مدت 24 ساعت تا ساعت 23 به وقت گرینویچ نفت خام دربرابر دلارآمریکا رشد 0.61% داشت و هربشکه آن برابر با 56.39 دلارآمریکا بسته شده با توجه به کاهش تولید اوپک. در بازار آسیا در ساعت 4 به وقت گرینویچ جفت ارزی دررقم 56.32 معامله می شود همراه با معامله نفت 0.12% پایین تر از قیمت بسته شده دلارآمریکا ازبازار دیروز در پی ضعف چشم انداز رشد تقاضا. انتظار می رود که جفت ارزی سطح حمایت خودرا دررقم 55.75 پیدا کند و یک سقوط میتواند آن را به سطح حمایت بعدی 55.19 ببرد. انتظار می رود جفت ارزی سطح مقاومت خودرا دررقم 56.94 پیدا کند و یک سقوط میتواند آن را به سطح مقاومت بعدی 57.57 ببرد.

   

  ثبات نرخ ها از سوی هیئت مدیره رزرو بانک استرالیا؛ ارزیابی بانک درمورد وضعیت اقتصادی نسبتا خوشبینانه است

  در واقع دستکم در نشست ماه فوریه هیئت مدیره، تشخیص داده شد که « یک سری از ریسک های نزولی افزایش پیدا کردند» که این درمورد اقتصاد ملی است. در این بیانیه این ریسک نزولی اشاره نمی شود. ریاست رزرو بانک استرالیا به این نکته اشاره نمیکند که « سایر اندیکاتورهای رشد در اقتصاد استرالیا در نیمه دوم سال 2018 کاهش پیدا کردند». البته ادامه این روند کاهشی در گزارش GDP مشخص خواهد شد که این گزارش در ساعت 11:30 فردا اعلام می شود.

   

  طلا: برگشت زیان های فلز زرد در بازار آسیا

  به مدت 24 ساعت تا ساعت 23 به وقت گرینویچ طلا دربرابر دلارآمریکا افت 0.78% داشت و هراونس آن برابر با 1287.70 دلارآمریکا بسته شد با توجه به قوت دلارآمریکا. در بازار آسیا در ساعت 4 به وقت گرینویچ جفت فلزات دررقم 1289.70 معامله می شود همراه با معامله طلا 0.16% بالاتر از قیمت بسته شده دلارآمریکا از بازار دیروز. انتظار می رود که جفت فلزات سطح حمایت خود را دررقم 1283.03 پیدا کند و یک سقوط میتواند آن را به سطح حمایت بعدی 1276.37 ببرد.

   

  نقره: معامله فلز سفید برپایه قوی تر در بازار صبح

  به مدت 24 ساعت تا ساعت 23 به وقت گرینویچ نقره دربرابر دلارآمریکا افت 1.08% داشت و هراونس آن برابر با 15.11 دلارآمریکا بسته شد ضمن دنبال کردن زیان های بهای طلا. در بازار آسیا در ساعت 4 به وقت گرینویچ جفت فلزات دررقم 15.17 معامله می شود همراه با معامله نقره 0.43% بالاتر از قیمت بسته شده دلارآمریکا ازبازار دیروز. انتظار می رود که جفت فلزات سطح حمایت خود را دررقم 15.07 پیدا کند ویک سقوط میتواند آن را به سطح حمایت بعدی 14.96 ببرد.