تیترهای داغ روزانهتقویم فارکس فکتوری روزانه
  • گزارشات رزرو بانک استرالیا هیچ وضعیت قوی را درمورد تغییرات نرخ کوتاه مدت گزارش نداد
  • افت شاخص بهای مسکن استرالیا در سه ماهه چهارم 2018
  • برگشت زیان های دلار کانادا در بازار صبح
  • ادامه صعودهای فرانک سوئیس در بازار آسیا

رزرو بانک استرالیا بر اهمیت انتشار داده ها تأکید میکند

هیئت مدیره رزرو بانک استرالیا یک گام به کاهش نرخ های بهره با تأکید بر اهمیت انتشار داده کوتاه مدت نزدیک تر شده است. شرکت بانکداری Westpac این رویکرد را مطابق با زمانبندی مورد توقع از کاهش نرخ در ماه اوت و نوامبر میداند. گزارشات ماه مارچ هیئت مدیره رزرو بانک استرالیا بر عدم اطمینان این هیئت درمورد روند کند خروجی داده تأکید دارد درحالیکه داده بازار کارگری همچنان روند صعودی دارد. در بند پایانی چشم انداز سیاست پولی، این هیئت اشاره کرد که« ارزیابی ایشان بر این بود که بهتر است نرخ نقدینگی ثابت باشد درحالیکه اطلاعات جدید نشان داد که میتواند  تنش های اخیر را در داده اقتصادی ملی برطرف کند».

طلا: معامله بالای فلز زرد در بازار صبح

به مدت 24 ساعت تا ساعت 23 به وقت گرینویچ طلا دربرابر دلارآمریکا رشد 0.35% داشت و هراونس آن برابر با 1303.40 دلارآمریکا بسته شد با توجه به گمانه زنی ها دراین مورد که فدرال رزرو میخواهد موضع نزولی را برای نشست سیاست پولی خود حفظ کند. در بازار آسیا در ساعت 4 به وقت گرینویچ جفت فلزات دررقم 1307.30 معامله می شود همراه با معامله طلا 0.30% بالاتر از قیمت بسته شده دلارآمریکا ازبازار دیروز. انتظار می رود که جفت ارزی سطح حمایت خود را دررقم 1301.17 پیدا کند و یک سقوط میتواند آن را به سطح حمایت بعدی 1295.03 ببرد.

نقره: معامله فلز سفید بر پایه قوی تر در بازار امروز صبح

به مدت 24 ساعت تا ساعت 23 به وقت گرینویچ نقره دربرابر دلارآمریکا رشد 0.39% داشت و هراونس آن برابر با 15.35 دلارآمریکا بسته شد ضمن دنبال کردن صعودهای بهای طلا. در بازار آسیا در ساعت 4 به وقت گرینویچ جفت فلزات دررقم 15.39 معامله می شود همراه با معامله نقره 0.33% بالاتر از قیمت بسته شده دلارآمریکا ازبازار دیروز. انتظار می رود که جفت فلزات سطح حمایت خود را دررقم 15.29 پیدا کند و یک سقوط میتواند آن را به سطح حمایت بعدی 15.19 ببرد.

نفت خام: معامله بالای نفت پیش از داده هفتگی موجودی نفتی API

به مدت 24 ساعت تا ساعت 23 به وقت گرینویچ نفت خام دربرابر دلارآمریکا رشد 0.98% داشت و هربشکه آن برابر با 58.98 دلارآمریکا بسته شد همچنانکه اپک و اعضای آن اعلام کردند که همچنان به کاهش تولید نفت در ماه ژوئن ادامه می دهند. در بازار آسیا در ساعت 4 به وقت گرینویچ جفت فلزات دررقم 59.07 معامله می شود همراه با معامله نفت 0.15% بالاتر از قیمت بسته شده دلارآمریکا ازبازار دیروز. انتظار می رود که جفت ارزی سطح حمایت خود را دررقم 58.34 پیدا کند و یک سقوط میتواند آن را به سطح حمایت بعدی 57.60 ببرد.