تیترهای داغ روزانهتقویم فارکس فکتوری روزانه

 

  • ریسک های نزولی دلاراسترالیا/ین ژاپن همچنان باقی است درحالیکه تنش های تجاری همچنان درحال بیشتر شدن هستند.
  • افت شدید شاخص FTSE همچنانکه مسئله تعرفه ها بازارها را به عقب می کشد.
  • نقره: معامله فلز سفید بر پایه قوی تر در بازار امروز صبح
  • صعود ین ژاپن تا سقف 14 هفته با بدتر شدن تنش های تجاری چین-آمریکا

 

موقعیت ها و اطمینان تجاری استرالیا، آپریل 2019

رکود موقعیت های اشتغال و روند کند رشد مشاغل. موقعیت های تجاری: زیر 4pts تا +3. اطمینان تجاری: بالای 1pt تا 0. بررسی تجاری NAB مشخصا برای ماه آپریل ضعیف بود ضمن اینکه مستندات بیشتری را درمورد روند کند اقتصادی که در میانه 2018 رخ داد در اختیار میگذارد و تا سال 2019 پیش رفته است. این بررسی از 18-30 آپریل تنظیم شد.

 

معامله بالای پوندانگلیس در بازار صبح

به مدت 24 ساعت تا ساعت 23 به وقت گرینویچ پوندانگلیس دربرابر دلارآمریکا افت 0.45% داشت و دررقم 1.2952 بسته شد. در بازار آسیا در ساعت 3 به وقت گرینویچ جفت ارزی دررقم 1.2962 معامله می شود همراه با معامله پوند 0.08% بالاتر از رقم بسته شده دلارآمریکا ازبازار دیروز. انتظار می رود که جفت ارزی سطح حمایت خود را دررقم 1.2922 پیدا کند و یک سقوط میتواند آن را به سطح حمایت بعدی 1.2881ببرد.

 

 

طلا: معامله پایین فلز زرد در بازار صبح

به مدت 24 ساعت تا ساعت 23 به وقت گرینویچ طلا دربرابر دلارآمریکا رشد 1.21% داشت و هراونس آن برابر با 1301.20دلارآمریکا بسته شد با توجه به ضعف سهام آمریکا. در بازار آسیا در ساعت 3 به وقت گرینویچ جفت فلزات دررقم 1299.40 معامله می شود همراه با معامله طلا 0.14% پایین تر از رقم بسته شده دلارآمریکا ازبازار دیروز. انتظار می رود که جفت فلزات سطح حمایت خود را دررقم 1286.47 پیدا کند و یک سقوط میتواند آن را به سطح حمایت بعدی 1273.53 ببرد.

 

نفت خام: معامله بالای نفت خام پیش از داده هفتگی موجودی نفتی API

به مدت 24 ساعت تا ساعت 23 به وقت گرینویچ نفت خام دربرابر دلارآمریکا افت 1.01% داشت و هربشکه آن برابر با 60.95 دلارآمریکا بسته شد با بالا گرفتن تنش های تجاری چین-آمریکا که به ایجاد نگرانی ها درمورد رشد اقتصاد جهانی می انجامد. در بازار آسیا در ساعت 3 به وقت گرینویچ جفت ارزی دررقم 61.10 معامله می شود همراه با معامله نفت 0.25% بالاتر از رقم بسته شده دلارآمریکا ازبازار دیروز. انتظار می رود که جفت ارزی سطح حمایت خود را دررقم 60.05 پیدا کند و یک سقوط میتواند آن را به سطح حمایت بعدی 59.00 ببرد.