تیترهای داغ روزانهتقویم فارکس فکتوری روزانه

 

  • با اخباری درمورد تعرفه های جدید استیل و آلمینیوم، دلار کانادا/آمریکا افزایش می یابد.
  • با جهش نرخ بیکاری استرالیا، دلار استرالیا اسلاید میکند.
  • نیروی کار ماه آپریل استرالیا: کمی برای همه با صعودهای خالص اشتغال و افزایش بیکاری.
  • رشد غیرمنتظره نرخ بیکاری استرالیا تا بالاترین سطح از اوت 2018 در ماه آپریل.

 

افزایش تورم قیمت مصرف کننده کانادا در ماه آپریل

به مدت 24 ساعت تا ساعت 23 به وقت گرینویچ دلارآمریکا دربرابر دلارکانادا افت 0.15% داشت و دررقم 1.3440 بسته شد. داده ها نشان دادند که شاخص فصلی قیمت مصرف کننده کانادا(CPI) پیشرفت 2.0% سالانه در ماه آپریل داشت در پی مالیات کربن و همسو با انتظارات بازار. شاخص، خوانش1.9% را در ماه گذشته ثبت کرده بود. همچنین فروش مسکن فعلی داخلی جهش 3.6% ماهانه در ماه آپریل داشت که این رقم با صعود 0.9% در ماه گذشته قیاس می شود.

 

طلا: ادامه زیان های فلز زرد در بازار صبح

به مدت 24 ساعت تا ساعت 23 به وقت گرینویچ طلا دربرابر دلارآمریکا افت نسبی داشت و هراونس آن برابر با 1297.30 دلارآمریکا بسته شد با توجه به قوت سهام آمریکا. در بازار آسیا در ساعت 3 به وقت گرینویچ جفت فلزات دررقم 1295.90 معامله می شود همراه با معامله طلا 0.11% پایین تر از رقم بسته شده دلارآمریکا ازبازار دیروز. انتظار می رود که جفت فلزات سطح حمایت خود را دررقم 1292.43 پیدا کند و یک سقوط میتواند آن را به سطح حمایت بعدی 1288.97 ببرد.

 

نقره: معامله فلز سفید بر پایه ضعیف تر در بازار امروز صبح

به مدت 24 ساعت تا ساعت 23 به وقت گرینویچ نقره دربرابر دلارآمریکا رشد نسبی داشت و هراونس آن برابر با 14.81 دلارآمریکا بسته شد. در بازار آسیا در ساعت 3 به وقت گرینویچ جفت فلزات دررقم 14.77 معامله می شود همراه با معامله نقره 0.24% پایین تر ازرقم بسته شده دلارآمریکاازبازار دیروز. انتظار می رود که جفت فلزات سطح حمایت خود را دررقم 14.74 پیدا کند و یک سقوط میتواند آن را به سطح حمایت بعدی 14.70 ببرد.

 

نفت خام: معامله بالای نفت در بازار آسیا

به مدت 24 ساعت تا ساعت 23 به وقت گرینویچ نفت خام دربرابر دلارآمریکا رشد 1.47% داشت و هربشکه آن برابر با 62.20 دلارآمریکا بسته شد با توجه به تشدید تنش ها در خاورمیانه. از سوی دیگر اداره اطالاعات انرژی (EIA) در گزارش خود نشان داد که ذخیره نفتی آمریکا رشد حدودا 5.4 میلیون بشکه ای تا رقم 472.0 میلیون بشکه ای در پایان هفته 10 می 2019 داشت ضمن رسیدن به بالاترین سطح خود از سپتامبر 2017. در بازار آسیا در ساعت 3 به وقت گرینویچ جفت ارزی دررقم 62.41 معامله می شود همراه با معامله نفت 0.34% بالاتر از رقم بسته شده دلارآمریکا ازبازار دیروز.