تیترهای داغ روزانهتقویم فارکس فکتوری روزانه

 

  • معامله ین ژاپن یک تاد پایین تر در بازار امروز صبح
  • بازار ارز هفتگی: تمرکز همچنان روی تنش های تجاری چین-آمریکا است که روی دلاراسترالیا/آمریکا فشار وارد میکند.
  • نقره: معامله فلز سفید در محدوده منفی در بازار آسیا
  • معامله دلاراسترالیا یک تاد بالاتر در بازار صبح

 

معامله دلارکانادا بر پایه ضعیف تر در بازار امروز صبح

به مدت 24 ساعت تا ساعت 23 به وقت گرینویچ دلارآمریکا دربرابر دلارکانادا رشد 0.15% داشت و دررقم 1.3460 بسته شد. در گزارش اقتصادی کلان، فروش های تولید کانادا رشد 2.1% ماهانه در ماه مارچ داشتند ضمن بهتر بودن رقم رشد از پیش بینی بازار:1.5% . در ماه گذشته فروش های تولید سقوط 0.2% را ثبت کرده بودند. در بازار آسیا در ساعت 3 به وقت گرینویچ جفت ارزی دررقم 1.3466 معامله می شود همراه با معامله دلارآمریکا یک تاد بالاتر از رقم بسته شده دلارکانادا ازبازار دیروز.

 

=

نفت خام: ادامه صعودهای نفت در بازار آسیا

به مدت 24 ساعت تا ساعت 23 به وقت گرینویچ نفت دربرابر دلارآمریکا رشد 1.56% داشت و هربشکه آن برابر با 63.17 دلارآمریکا بسته شد با توجه به تشدید تنش های ژئوپولتیک در خاورمیانه. در بازار آسیا در ساعت 3 به وقت گرینویچ جفت ارزی دررقم 63.32 معامله می شود همراه با معامله نفت 0.24% بالاتر از رقم بسته شده دلارآمریکا ازبازار دیروز. انتظار می رود که جفت ارزی سطح حمایت خود را دررقم 62.52 پیدا کند و یک سقوط میتواند آن را به سطح حمایت بعدی 61.72 ببرد.

 

=

طلا: معامله پایین فلز زرد در بازار صبح

به مدت 24 ساعت تا ساعت 23 به وقت گرینویچ طلا دربرابر دلارآمریکا افت 0.82% داشت و هراونس آن برابر با 1286.90 دلارآمریکا بسته شد با توجه به قوت دلارآمریکا. در بازار آسیا در ساعت 3 به وقت گرینویچ جفت فلزات دررقم 1285.50 معامله می شود همراه با معامله طلا 0.11% پایین تر از رقم بسته شده دلارآمریکا ازبازار دیروز ضمن ادامه زیان های طلا از بازار قبل. انتظار می رود که جفت فلزات سطح حمایت خود را دررقم 1280.03 پیدا کند و یک سقوط میتواند آن را به سطح حمایت بعدی 1274.57ببرد.

 

=

معامله فرانک سوئیس یک تاد بالاتر در بازار آسیا

به مدت 24 ساعت تا ساعت 23 به وقت گرینویچ دلارآمریکا دربرابر فرانک سوئیس رشد 0.18% داشت و دررقم 1.0100 بسته شد. در بازار آسیا در ساعت 3 به وقت گرینویچ جفت ارزی دررقم 1.0098 معامله می شود همراه با معامله دلارآمریکا کمی پایین تر از رقم بسته شده فرانک سوئیس ازبازار دیروز. انتظار می رود که جفت ارزی سطح حمایت خودرا دررقم 1.0079 پیدا کند و یک سقوط میتواند آن را به سطح حمایت بعدی 1.0060 ببرد.